Koninklijke FrieslandCampina N.V.

  • Hoofdkantoor FrieslandCampina: Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort
  • FrieslandCampina speelt een rol in de dagelijkse voorziening van voeding aan honderden miljoenen mensen over de hele wereld
  • FrieslandCampina heeft 19.000 medewerkers in 25 landen in dienst
  • Business Group Ingredients wist een negatief bedrijfsresultaat in 2009 (- € 20 miljoen) om te zetten in een postieve bijdrage van € 99 miljoen
  • Netto-omzet FrieslandCampina 2010 € 8.972 miljoen. Winst FrieslandCampina 2010 € 285 miljoen
  • Netto-omzet FrieslandCampina 2009 € 8.160 miljoen. Winst FrieslandCampina 2009 € 182 miljoen

Over FrieslandCampina

Koninklijke FrieslandCampina is een multinationale zuivelonderneming waarvan alle aandelen in handen zijn Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, waarbij 14.800 ledenmelkveebedrijven in Nederland, Duitsland en België zijn aangesloten. De producten van de onderneming zijn in meer dan honderd landen te koop. Belangrijkste regio's zijn Europa, Azië en Afrika. De ingrediënten worden wereldwijd verkocht.

Het concern is opgedeeld in de business groups Consumer Products Europe, Consumer Products International, Cheese&Butter en Ingredients (ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie wereldwijd).

Organisatiestructuur FrieslandCampina

FrieslandCampina kent een Raad van Bestuur, een Raad van Commissarissen en een algemene vergadering van aandeelhouders. Hoewel de Nederlandse Corporate Governance Code en de algemene maatregel van bestuur niet direct op de vennootschap van toepassing zijn, worden deze principes toch toegepast. Wel zijn de principes en best practice-bepalingen afgewogen tegen het coöperatieve karakter van de onderneming en het besloten karakter van de vennootschap. Hierdoor worden enkele toepassingen van de Code buiten beschouwing gelaten.