N.V. Nederlandse Apparatenfabriek Nedap

  • Beurscode: NEDAP (Smallcap)
  • Nedap is opgericht in 1929
  • Nedap is sinds 1947 aan de beurs genoteerd
  • Nedap heeft ruim 650 medewerkers in dienst
  • Omzet Nedap 2011 € 152,3 miljoen. Winst Nedap 2011 € 11,0 miljoen
  • Omzet Nedap 2010 € 133,6 miljoen. Winst Nedap 2010 € 8,8 miljoen
  • Adres hoofdkantoor Nedap: Parallelweg 2, 7141 DC GROENLO

Over Nedap

De Nederlandsche Apparatenfabriek (Nedap) is een fabrikant van innovatieve technologieën. Niet de techniek zelf, maar de manier waarop er dagelijks gebruik van wordt gemaakt, staat hierbij voorop. Nedap ontwikkelt ondermeer technieken voor de voedselindustrie, netwerken voor duurzame energie en schoon drinkwater.

Nedap bestaat uit verschillende marktgroepen die fungeren als zelfstandige ondernemingen. Binnen deze marktgroepen zijn er een aantal marktsegmenten. De marktgroepen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en het vermarkten en verkopen van de producten.

- Energie: Nedap biedt technologische oplossingen om duurzamer energie te winnen. Bijvoorbeeld detectiepoortjes voor winkeliers die de helft minder energie gebruiken en HID-lampen die een rustgevend licht verspreiden. Daarnaast ontwikkelt Nedap een apparaat waarmee consumenten hun eigen energiestroom kunnen regulieren door het apparaat aan te sluiten op bijvoorbeeld het internet, accu’s of zonnepanelen.

- Veiligheid: een technologie waarbij inbraakbeveiliging, videomanagement en toegangscontrole worden gecombineerd. Daarnaast een systeem om autoloze gebieden in een centrum bereikbaar te maken voor bijvoorbeeld ambulances of leveranciers door paaltjes en slagbomen vanaf een centraal punt te bedienen.

- Water: een op zichzelf staande waterzuiveringsinstallatie, werkend op zonne-energie. Dit systeem filtert water, verwijdert bacteriën en virussen. Vooral gebruikt in gebieden waar geen schoon drinkwater voor handen is.

- Agri: techniek voor duurzamere productie van voedsel. Een powerrouter die op een windturbine of zonnepaneel wordt aangesloten. Zo hebben ondernemers het contract met hun energieleverancier niet langer nodig, maar wekken hun eigen energie op.

- Gezondheidszorg: een registratiesysteem voor thuiszorg dat de volledige administratie uit handen neemt. Zo kunnen de verzorgers meer tijd inzetten voor zorgverlening.

Organisatiestructuur Nedap

Nedap valt onder een structuurregime en heeft een two-tier bestuursstructuur. De leden van de raad van bestuur worden gekozen door de commissarissen. Anders dan bij een beursgenoteerde onderneming, hebben de leden van de raad van bestuur geen maximaal zittingstermijn. Zij worden aangesteld voor onbepaalde tijd en hun functioneren wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad van commissarissen. Ook commissarissen hebben geen maximaal zittingstermijn, wel eindigt hun commissariaat statutair bij het bereiken van de 72-jarige leeftijd.