Yvonne van Rooy

Commissaris bij NN Group

Yvonne van Rooy

Persoonlijk

Naam: Mr. Yvonne van Rooy

Geboortejaar: 1951

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Yvonne van Rooy

2014 - heden Commissaris, NN Group
2015 - heden Commissaris, PwC (PricewaterhouseCoopers)
2012 - heden Voorzitter, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
2013 - heden Lid Dagelijks Bestuur, VNO-NCW
- heden Commissaris (voorzitter), Philips Electronics Nederland B.V.

White collars working blue

Van knelpunt in uw operationeel proces naar meetbaar en blijvend resultaat? Kijk hoe First Consulting dit samen met uw medewerkers aanpakt. >> Bekijk filmpje

Loopbaan Yvonne van Rooy

2009 - 2016 Bestuurslid, Koninklijk Concertgebouworkest
2004 - 2012 Voorzitter college van bestuur, Universiteit Utrecht
2008 - 2012 Plaatsvervangend Kroonlid, SER
1997 - 2004 Voorzitter college van bestuur, Universiteit van Tilburg
1994 - 1997 Lid Tweede Kamer, Nederlandse Staat
1990 - 1994 Staatssecretaris van Economische Zaken, Nederlandse Staat
1989 - 1990 Lid Tweede Kamer, Nederlandse Staat
1986 - 1989 Staatssecretaris van Economische zaken, Nederlandse Staat
1984 - 1986 Lid Europees Parlement voor het CDA, Europese Unie
1978 - 1984 Beleidsmedewerker, Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

Opleiding Yvonne van Rooy

1971 - 1977 Rechten, Universiteit van Utrecht, Staats- en Administratief recht

Overige vermeldingen


Commissies:

NN Group
- voorzitter remuneratiecommissie

Nevenfuncties:
- Voorzitter Brancheorganisaties Zorg (BOZ)
- Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V.
- Lid Curatorium Nationaal Monument Kamp Vught
- Lid Raad van Toezicht Fonds Nationaal Kunstbezit
- Lid Raad van Advies Nexus Instituut
- Lid Bestuur Instituut GAK
- Lid Raad van Toezicht Gemeentemuseum Den Haag
- Lid Bestuurlijk Adviesraad publieke verantwoording

Voormalige nevenfuncties:
- voorzitter Stichting tot Bevordering van de Uitvoer
- voorzitter monitorcommissie energieliberalisering
- lid Nationaal platform anders betalen voor mobiliteit
- lid Adviescommissie Versterking Randstad
- Lid Adviescollege leden Selectiecommissie Rechterlijke Macht
- Lid Dagelijks Bestuur Taskforce Innovatie
- Voorzitter Kenniskamer Agrocluster
- Lid Programmaraad Pieken in de Delta Noordvleugel
- Lid Stuurgroep Utrecht Science Park (tot 2012)
- Lid Bestuur Vrede van Utrecht (tot 2013)
- Vice-voorzitter Deltapunt platform Betatechniek (tot 2012)
- Vice-voorzitter Bestuur VSNU (tot 2012)
- Lid Bestuur Academy of Technology and Innovation (tot 2012)

Top-100 Commissarissen

Top-100 Corporate Vrouwen