Balkenende IV: eerst de moraal, dan het vreten (II)

Auteur: Mark Koster | 19-09-2007

Balkenende IV: eerst de moraal, dan het vreten (II)

Ongezonde en vieze zaken worden duurder. Het kabinet Balkenende IV is een calvinistische zedenmeester, maar daarmee nog geen groeidiamant voor de toekomst.

De lastenverzwaringen voor de rijke, rokende, bier drinkende, veel vliegende rijkaard met een leaseauto, een prettig pensioen en een kapitale villa is symboolpolitiek die de bekrompen geest uitademt van Colijn en Drees. Stoute burgers krijgen straf en moeten meer belasting betalen voor de arme burgers. Deze gedachte herbergt een paar dwaze kronkels in zich. Het bizarre is dat veel kabinetsmaatregelen de minder bedeelden juist harder raakt dan de pensionado's in hun 'kapitale villa's (het woord echoot al dagen door het land).

De verhoging van het BTW-tarief is een denivellerende maatregel, omdat armen procentueel meer BTW-belasting betalen dan de rijken. Twee: belasting heffen bij de rijken levert nooit zoveel op als geld eisen bij de lagere en middengroepen. Dus: niet zinnig. Drie: de vliegbelastingen en de verhoging van het bieraccijns raakt niet de rijken per se, maar zet vooral kwaad bloed bij hardwerkende Nederlanders die zichzelf een klein verzetje gunnen.


Dit kabinet denkt als een vader die zakgeld verhoogt of afpakt, terwijl het in een globaliserende wereld misschien beter zou zijn om ons ondernemerschap en onze zelfredzaamheid een beetje te stimuleren. Goed, er komt wat extra geld voor onderwijs, banken krijgen meer ruimte om starterskredieten te verstrekken en ook de bijstand wordt gelukkig afgeschaft voor de jeugd onder de 27 jaar. Het zijn beginnetjes, maar geen grote gebaren. De versoepeling van het ontslagrecht, zeer noodzakelijk voor frisse lucht op de arbeidsmarkt, gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA gooit alles op slot en graait voor de achterban wat grijpstuivers bij elkaar. Het CDA, dat zich in het VVD en D66 kabinet nog inzette om werken te stimuleren, buigt lekker naar links mee.


Minister Bos van financiën tracht een solide pokerface op te zetten met een overschot op de begroting, maar die is deels gebaseerd op extra aardgasinkomsten. De vraag hoe we Nederland (en dan vooral de burgers) sterker gaan maken blijft onbeantwoord. Het zijn heerlijke tijden voor de liberale medemens in de oppositie. De truttige kruideniersgeest zal in de komende jaren een wissel trekken op de economie, omdat er niet geïnvesteerd is in langdurige hervormingen. De onbetaalbaarheid van de AOW, de krankzinnigheid van de hypotheekaftrek, de vergrijzing en verzuring op de arbeidsmarkt zullen des te schrijnender aan het licht komen als de economie gaat sputteren. Dan moeten er echte keuzes gemaakt worden en is de tijd van een extra Mariakaakje voorbij. Dan wonen we in een drassig polderlandschap dat wordt overvleugeld door frisse, vrolijke en goedkopere kenniswerkers uit het buitenland en zijn onze bedrijven in handen van onhollandse multinationals. Het echte goede nieuws kwam gisteren uit Amerika. FED-baas Ben Bernanke verlaagde de rente. Waarom? Om groei te stimuleren. Tja, in Amerika is álles omgekeerd: daar gaan ze eerst vreten en pas dan moraliseren.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

White collars working blue

Van knelpunt in uw operationeel proces naar meetbaar en blijvend resultaat? Kijk hoe First Consulting dit samen met uw medewerkers aanpakt. >> Bekijk filmpje

Meer opinie