Sybilla Dekker: diversiteit is mondiaal en tijdloos

Auteur: Sybilla Dekker | 13-09-2011

Sybilla Dekker: diversiteit is mondiaal en tijdloos

Sybilla Dekker: Voor mij is het afgelopen reces naast een periode van ontspanning vooral een periode van inspiratie gebleken.

Het verleggen van je focus maakt dat je ontvankelijk wordt voor nieuwe impulsen, wat als vanzelf leidt tot vele nieuwe, goede ideeën. Hopelijk heeft u dat ook gemerkt, wanneer een eindeloze reeks deadlines even geen afleiding vormde.

Inspirerende vrouwen
Tijdens mijn vakantie heb ik ondermeer het Turkse Efeze bezocht, een om religieuze en archeologische redenen bijzondere bestemming. Het bleek een plek waar vrouwen een belangrijke rol speelden. De stad is ca. 1100 v.Chr. gebouwd rondom de bron van Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Er staat een Maria-schrijn die door zowel Moslims als Christenen wordt bezocht. En zo’n drieduizend jaar geleden werd hier de aardegodin Cybele vereerd. Tussen de ruïnes van enorme tempels en langs de verschillende pelgrimsplekken, liet ik dan ook de schat aan verhalen over deze inspirerende vrouwen op me inwerken.

Feminiene kwaliteiten
Een van die fascinerende legendes vond ik bij de tempel van Artemis. Deze tempel was vernietigd uit geldingsdrang en overheersingdrift. Zeer masculiene motieven die, wanneer niet in balans, door de eeuwen heen wel vaker tot verwoesting hebben geleid. Maar bij de herbouw van de tempel werden deze daadkrachtige kwaliteiten op positieve manier verbonden met meer feminiene kwaliteiten als creativiteit en oog voor esthetiek. Zo werd de nieuwe tempel van Artemis niet alleen weer even groots heropgebouwd, maar kreeg het daarnaast de oogverblindende schoonheid die elke boosdoener op gepaste afstand zou hebben gehouden. Een inspirerend voorbeeld van de kracht van verbinden.

Talent
Een ander mooi inspiratiemoment beleefde ik in het oude amfitheater van Efeze, waar naar het schijnt in hoogtijdagen 40.000 bezoekers terecht konden (ter vergelijking, in De Kuip is plaats voor 50.000 bezoekers). Daar stond een jonge vrouw te zingen. Niet om zichzelf in het middelpunt te zetten, maar omdat ze haar familie in haar talent wilde laten delen. Gewoon als toerist. Door de fenomenale akoestiek kreeg deze vrouw een enorm bereik door het gehele amfitheater. En ik realiseerde me: talent heeft een goede plek nodig om tot bloei te komen. Dan krijgt het een goede bedding en slaat het aan. Dit was uiteraard geen nieuw besef, maar door deze beleving werd het voor mij van zomaar een ‘weetje’ een bevestigend voornemen voor het komende seizoen.

Diversiteit
De kracht van diversiteit blijkt door de geschiedenis heen vaak te zijn aangetast door de behoefte aan het creëren van een homogene heerschappij. Maar gelukkig is diversiteit een mondiaal verschijnsel dat niet te onderdrukken is. Op mijn reis werd dit beeld versterkt door al die toeristen met verschillende nationaliteiten die ieder vanuit hun eigen geschiedenis, met bewondering keken naar onze gezamenlijke geschiedenis. Ik vond dit maar weer eens een mooi en inspirerend beeld.

Inspireren
Met al deze inspiratie op zak en een nieuw seizoen voor de deur zal er in de komende tijd weer veel aangelegen zijn om de kracht van diversiteit te behouden. Leidinggevenden moeten daarin hun kansen nemen om al het talent dat er is ten nutte te maken. En om de kracht die uitgaat van verbinding tussen verschillende achtergronden en kwaliteiten zijn werk te laten doen. Laat uw organisatie het amfitheater en daarmee podium zijn voor iedereen die durft te tonen wat de waarde van talent is.

Sybilla M. Dekker Voorzitter Taskforce & Stichting Talent naar de Top

Lees ook:
> Hoe goed 'klikt' u met uw social network?
> Sybilla Dekker: De toekomst lonkt
> Toch liever wel een vrouw
> Sybilla Dekker: monitoring van ambities
> Sybilla Dekker: de macht van bestuurderslijsten

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:



Score 0 | 0 Waarderingen

Opinie-artikelen

In dit dossier

Sybilla Dekker

- Voorzitter Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet
- Voorzitter Platform Goede Doelen Organisaties
- Commissaris Vereniging Hendrick de Keyser
- Voorzitter Beoordeling Commissie Ontwikkeling Paleis en landgoed Soestdijk
- Lid Klankbordgroep Kennis Instituut Atria
- Lid College financieel toezicht Curacao, Sint Maarten, BES-eilanden en Aruba
- Voorzitter Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
- Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Bouw en Mobiliteit
- Voorzitter Tafel van Borging, Maasvlakte II
- Voorzitter Stichting Constant van Gestel fonds
- Dame XVII Compagnie Fonds Scheepvaartmuseum Amsterdam

Opinie artikelen van Sybilla Dekker

White collars working blue

Van knelpunt in uw operationeel proces naar meetbaar en blijvend resultaat? Kijk hoe First Consulting dit samen met uw medewerkers aanpakt. >> Bekijk filmpje

Meer opinie