Het CDA wint

Auteur: Mark Koster | 22-11-2006

Het CDA wint
Calvinisten, christen-socialisten en andere behoudzuchtige krachten dicteren de economische agenda van dit land. De liberale vrijbuiters, die onder Paars even buiten mochten spelen, zijn met hun werkjes van Adam Smith, Miltob Friedman en Friedrich von Hayek verbannen naar zolderkamertjes waar het licht niet schijnt.

Drs. Bos, mr. dr. Balkenende, mr. Rouvoet en drs. Zalm. Dat zijn de economische smaakmakers in het polderland aan de Noordzee. Alle vier studeerden ze aan de protestant christelijke Vrije Universiteit en alle vier zijn ze gematigde aanhangers van de vrije markt. De verkiezingsstrijd tussen Bos en Balkenende, die als een tegenstelling werd gepresenteerd, is niet meer geweest dan een miniscule richtingenstrijd tussen twee kneuterige christen-socialisten.

In het verkiezingsdebat dat gisteravond werd gehouden ontbrak het aan een vrijmoedig liberaal geluid. De bizarre blauwe knoop voorstellen van Rouvoet (alocoholaccijnzen duurder maken) werden door niemand weersproken, zelfs niet door Femke Halsema en Mark Rutte. U kunt vandaag uit de volgende calvinistische smaken kiezen. Zalm en de VVD spelen de zuinige boekhouders uit de Calvijn-school, Rouvoet gelooft in het oud-testamentische rentmeesterschap, Bos preekt naastenliefde en Balkenende blinkt uit in zweverige sociaal-christelijke retoriek. Zelfs de VVD heeft tegenwoordig een voorman die openlijk christelijk is. Tijdens zijn inauguratie tot fractievoorzitter legde Mark Rutte de gelofte tot de Heer af. Het is nog pijnlijker dat hij het onliberale subsidiefeest van de hypotheekaftrek blijft verdedigen. De kans dat het nieuwe kabinet een vrijzinnige en liberale koers gaat varen is even klein als een aanstaande zwangerschap van majoor Boshart. Dat is jammer. Moeilijke kwesties als AOW, globalisering, milieu en kenniseconomie zijn ver weggezonken in de verkiezingsstrijd en dat terwijl de troonrede van Balkenende III veelbelovend en vooruitstrevend was. De anti-liberale toon dreunt overal na. Op de doorgaans vrijzinnige Universiteit van Amsterdam geven neo-calvinistische economen als Arjo Klamer tegenwoordig hoorcollege's over de verderfelijke invloeden van de vrije markt en de perverse marktopvattingen van ex-UvA-professoren Sweder van Wijnbergen en Rick van der Ploeg. Overal hapt de geest van de zuurpruim uit Geneve om zich heen. Joop Wijn, de meest liberale christen-democraat, probeert met juridisch vergif sprinkhanen te doden die het polderkapitalisme komen opfrissen. Binnen de PvdA gaan tegenwoordig al stemmen op om noodlijdende kranten van staatswege te subsidiëren, omdat hun oplages dalen. Het argument: zonder kranten verdwijnt de goede journalistiek. Even leek het erop dat de sociaal-democraten zich subtiel hadden bekeerd tot de heilzame werking van de markt, maar die flirt met de vrije jongens is een schijnbeweging geweest. De draai van Wouter Bos om nu ineens toch weer tegen de versoepeling van het ontslagrecht te zijn is een vorm van electoraal lijfsbehoud, maar ook van onverklaarbare angst voor het gelijk van Adam Smith. Die angst brengt ons land niet verder. Best zonde, want ooit stonden de calvinisten, zoals socioloog Max Weber ooit schreef, aan de wieg van het moderne kapitalisme

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

White collars working blue

Van knelpunt in uw operationeel proces naar meetbaar en blijvend resultaat? Kijk hoe First Consulting dit samen met uw medewerkers aanpakt. >> Bekijk filmpje

Meer opinie