Overnamemarkt trekt weer aan

Auteur: Gastauteurs | 18-05-2010

Overnamemarkt trekt weer aan

Door gastauteurs Wouter van de Bunt & Paul de Hek: De kredietcrisis en het wegvallen van leveraged buy-outs zorgden voor dramatische ontwikkelingen op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt: in 2009 is die bijna gehalveerd ten opzichte van het jaar 2007. Maar de markt trekt weer aan, aldus KPMG.

KPMG voorziet in 2010 een herstel van het sentiment onder bedrijven en een toename van voornamelijk strategische fusie- en overnameactiviteiten. De huidige relatief hoge koerswinstverhoudingen van genoteerde ondernemingen laten zien dat beleggers de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

De voorwaartse koerswinstverhoudingen liggen momenteel 7 procent hoger dan vorig jaar. Hierbij beschikken ondernemingen over een aanzienlijk verbeterde schuldpositie om transacties te financieren. De netto schuldpositie ten opzichte van het bedrijfsresultaat daalt naar verwachting met 18 procent.

Wet van Say
Een aloude wijsheid leert dat een transactie alleen tot stand kan komen tussen een willing buyer en een willing seller. De willing sellers lijken onder meer te bestaan uit distressed bedrijven die op zoek moeten naar een nieuwe moeder om te overleven.

Deze groep wordt aangevuld met ondernemingen die als gevolg van de economische omstandigheden een hernieuwde focus op hun core-activiteiten nastreven en als gevolg hiervan activiteiten afstoten. Een willing buyer moet veelal het vertrouwen hebben een goed renderend of groeiend bedrijf te kopen.

Voorwaardes
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een afname van de volatiliteit in de markt. Meer stabiliteit leidt tot betere prognoses, betrouwbaardere voorspellingen en meer vertrouwen in de acquisitieprijs. Deze stabilisatie lijkt momenteel plaats te vinden. 
Na een scherpe daling van het aantal transacties lijkt de stabilisatie van het aantal fusie- en overnametransacties in 2009 ingezet te zijn.

Momenteel ligt dit aantal nog op een historisch laag niveau, maar de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2010 reeds een opleving zichtbaar zal zijn. KPMG denkt dat deze opleving zich gedurende 2010 verder voort zal zetten. De spectaculaire niveaus van 2006 - 2007 zullen in 2010 naar verwachting nog niet worden bereikt.

Koopkracht
De fusie- en overnameactiviteit in 2010 zal gedreven worden door een aantal ontwikkelingen. Op de eerste plaats heeft de overheid een groot aantal belangen in de financiële sector, die op korte tot middellange termijn naar verwachting vrij zullen komen. Denk hierbij aan belangen in banken zoals ABN Amro/Fortis.

Ook de belangen in (bank)verzekeraars als Aegon, ING en SNS Reaal kunnen indirect tot fusie- en overnameactiviteit leiden. Bijvoorbeeld door de eisen die de Europese Commissie stelt aan splitsing van activiteiten van ING.

Meer activiteiten
Naast directe lokale overheidsinvesteringen hebben we over de laatste jaren een toename gezien van de zijde van Sovereign Wealth Funds (SWF) op het gebied van fusies en overnames. Met name de olie-exporterende landen laten een gestage groei zien in omvang van deze fondsen.

In 2007 hebben verschillende SWF's aanzienlijke posities genomen in onder meer Citibank, UBS en Morgan Stanley. De koopkracht van deze fondsen zal naar verwachting ook tot verhoogde fusie- en overnameactiviteiten in West-Europa leiden.

Nieuwe rol voor private equity
De tweede drijfveer achter toenemende fusie- en overnameactiviteit zal naar verwachting private equity zijn. Na de sterke jaren 2005 - 2007, waarin deze partijen veel investeringen hebben gedaan, zullen veel fondsen de gewenste looptijd bereiken en zodoende exit van deelnemingen nastreven. In lijn met deze verwachting zien we reeds de markt voor grotere desinvesteringen door private equity-partijen aantrekken. Zo maakte onder meer KKR bekend de verkoop van Maxeda te onderzoeken.

Groeien door overnames
Het meest doorslaggevende herstel op de M&A markt zal naar verwachting echter komen van strategische overnames. Gedreven door de druk van de aandeelhouders zullen bedrijven groei moeten laten zien, autonoom of door middel van acquisities.

Bedrijven die vroeg ingespeeld hebben op de crisis door interne stroomlijning, kostenreducties en -optimalisaties zullen in een aantrekkende markt goed presteren. Deze bedrijven zijn veelal goed bij kas en op zoek naar kansen in de markt.

Genoemde cashposities zijn deels het gevolg van hoge fusie- en overnameactiviteit van private equity-partijen in voorgaande jaren, wat ten koste ging van strategische overnames en zodoende resulteerde in hoge cashposities bij deze strategen.


Consolidatie in drukke sectoren
Sectoren waar over 2009 de meeste fusie- en overnameactiviteit heeft plaatsgevonden (gemeten naar aantal transacties) zijn industrie, businessservices en consumentengoederen. Wanneer gemeten wordt naar waarde vormen de energiesector (denk aan de overnames van Nuon door Vattenfall en Essent door RWE), de industriesector en telecomsector de top-drie.

De verwachting is dat in de energiesector verdere consolidatie plaats zal vinden. Hiernaast, als gevolg van eerder genoemde overheidsinmenging, is de verwachting dat de financiële sector zich zal roeren op de M&A markt in 2010.

Onderschatting
Een belangrijk advies voor bedrijven op overnamepad blijft toch vooral om uitbreiding binnen de core-activiteiten te zoeken en binnen redelijk geografisch bereik te blijven. Genoemde cashposities en relatief lage waarderingen kunnen leiden tot de verleiding van het doen van overnames in vakgebieden die niet tot de core behoren. Hierbij kan onderschatting van benodigde kennis en overschatting van synergie op de loer liggen.

It's the leverage, stupid!
Tenslotte heeft het recente verleden een belangrijke les geleerd met betrekking tot het gevaar van te hoge leverage. Een voorbeeld hiervan is VNU Media (in handen van 3i) dat als gevolg van haar hoge leverage ratio in de problemen kwam. Hierbij kan worden aangetekend dat banken als gevolg van de kredietcrisis, en navenant aangescherpte regelgeving, voorzichtiger zijn geworden met het verstrekken van vreemd vermogen, hetgeen ook is terug te zien in gedaalde leverage ratio's.

Private equity blijft een factor
De opleving van de private equitysector zal naar verwachting in eerste instantie enigszins achterblijven bij het activiteitsniveau van de laatste jaren. De grondslag hiervoor ligt in de aanhoudende krapte op de kredietmarkten. KPMG verwacht echter uitdrukkelijk dat private equity een blijvend belangrijke speler blijft.

Tegen de langzaam herstellend markt zijn, naast de hierboven vermelde aankondiging van onder meer KKR, reeds in de eerste maanden van 2010 een aantal grote transacties afgerond, waarbij het Verenigd Koninkrijk voorop gaat.

Prille lente
KPMG voorziet een ontwikkeling in de private equity-sector waarbij pensioenfondsen meer directe investeringen in ondernemingen zullen doen. Daarnaast zullen institutionele investeerders meer geld alloceren aan minder fondsen om daarmee de beheerskosten te verminderen. Echter zal deze trend niet het overall beeld van de herstellende fusie- en overnamemarkt in de weg staan.

Lees ook:
> Klaas Wagenaar aan de slag bij KPMG
> Meeste overnames en fusies in middensegment
> Businessplan voor Nederland
> Fusies en overnames laten Nederlandse bedrijven groeien
> Bedrog bij overname Bouwfonds door ABN Amro

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie