7 vooroordelen over private equity (7)

Auteur: Gastauteurs | 23-09-2008

7 vooroordelen over private equity (7)
Door gastauteur Koen van Santvoord: Over participatiemaatschappijen bestaan de nodige misverstanden. Ze plukken bedrijven leeg, overladen ze met schulden en zijn weinig transparant. De praktijk ziet er heel anders uit. Zeven vooroordelen weersproken. Hieronder het zevende en laatste: Transparantie.Transparantie


Bedrijven in handen van participatiemaat schappijen hoeven veel minder te rapporteren en zich aan minder regels te houden dan andere bedrijven, zo klinkt het soms verwijtend. Waar komt hun kapitaal van daan? Wie zijn de beleidsbepalers? Hoe ziet de governance structuur eruit? Wordt bij een overname wel voldoende rekening gehouden met andere belanghebbenden dan de aandeelhouders alleen? Deze kritiek is terecht als de vergelijking wordt gemaakt met beursgenoteerde bedrijven. Simpelweg omdat publieke (beursgenoteerde) bedrijven nu een maal veel meer openheid moeten geven dan private bedrijven. Maar verder zijn bedrijven die (deels) eigendom zijn van investeringsmaatschappijen uiteraard aan dezelfde wet- en regelgeving gebonden als ieder ander privaat bedrijf.

Aandeelhouders wensen privacy
Dat neemt niet weg dat participatiemaatschappijen hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van transparantie richting directe en indirecte betrokkenen. Brancheorganisatie NVP becijferde dat bij 85 procent van de participatiemaatschappijen duidelijk is welke soort aandeelhouders zij hebben. Bij 50 procent zijn de belangrijkste aandeelhouders met naam en toenaam bekend, in 30 procent van de gevallen gaat het om families, informal investors en particulieren die privacy wensen en de overige 20 procent betreft institutionele beleggers die contractueel laten vastleggen dat hun naam niet gepubliceerd mag worden. Wat deze laatste categorie betreft: PGGM heeft aangegeven voortaan openheid te geven over haar beleggingen, dus ook in de deelnemingen in participatiemaatschappijen.

Bindende gedragscode participatiemaatschappijen
De NVP beschikt sinds vorig jaar over een (inmiddels bindende) gedragscode die participatiemaatschappijen verplicht om - waar mogelijk - meer openheid van zaken te geven. Eén van de richtlijnen is om open te communiceren in besloten kring, dus om voorafgaand aan de samenwerking de intenties duidelijk te maken tegenover de direct betrokken partijen, waaronder de medewerkers.

Openheid van zaken
Deze communicatie past in het streven naar een succesvolle samenwerking. Ook richting het publiek en de media wordt meer openheid van zaken betracht. Zo staat in de gedragscode dat participatiemaatschappijen bekendmaken welke ondernemingen zij in portefeuille hebben (tenzij ze onderworpen zijn aan geheim houdingsverplichtingen).

Meer transparantie
Deze beweging naar meer transparantie staat niet op zichzelf. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft de British Venture Capital Association eind 2007 richtlijnen uitgegeven voor de grootste participatiemaatschappijen over ver gaande transparantie richting het publiek. Portefeuillebedrijven dienen naast de gebruikelijke financiële informatie ook duidelijkheid te verschaffen over wie hun aandeelhouders zijn, welke personen op voordracht van die aandeelhouders in hun raad van commissarissen zitting hebben en informatie over risicomanagement te verstrekken.

< Het 6e vooroordeel over private equity
<< Het 1e vooroordeel over private equity

Dit artikel is verschenen in de special Alles wat u altijd al over Private Equity wilde weten maar nooit durfde te vragen in samenwerking met de NVP.

Lees ook:
> Beursexit: vlucht of vooruitgang
> Handboek corporate governance

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

White collars working blue

Van knelpunt in uw operationeel proces naar meetbaar en blijvend resultaat? Kijk hoe First Consulting dit samen met uw medewerkers aanpakt. >> Bekijk filmpje

Meer opinie