Sybilla Dekker: monitoring van ambities

Auteur: Sybilla Dekker | 07-06-2011

Sybilla Dekker: monitoring van ambities

Sybilla Dekker: Ambities zijn prachtig, maar ze moeten goed gemonitord worden. Daarom ben ik zo gelukkig met de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Zij hebben voor de derde keer een waardevol rapport uitgebracht, waarmee de ambities op het gebied van man/vrouw-diversiteit bij de ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top zijn geëvalueerd.

Dit jaar is het rapport opgesteld in samenwerking met het SCP. Er is met een groei van 7,5% vrouwen in de top bij de ondertekenaars reden tot optimisme, maar zoals het FD daags na de presentatie zo mooi omschreef, ” De vlag kan nog niet uit.”

Mark Rutte
Bij de presentatie van het rapport op 26 mei in Den Haag was minister-president Rutte aanwezig. Hij nam het rapport in ontvangst en grapte in zijn toespraak over het aandeel van 25% vrouwelijke ministers in zijn kabinet, dat dus ruim boven het gemiddelde van 17,2% van de ondertekenaars ligt. Afgezet tegen de ambities van de meeste aanwezigen bij de presentatie, en het commentaar dat er is geweest op het diversiteitniveau van zijn kabinet, was de opmerking riskant. Maar gelukkig kreeg de grap goed gehoor, want diversiteit is niet alleen maar een ethisch verantwoord onderwerp, er is simpelweg geld door te verdienen, omdat divers samengestelde teams bewezen succesvoller zijn. En ook dát benadrukte de minister-president.

Commissie Monitoring
Uit het gepresenteerde rapport van de Commissie Monitoring blijkt dat we op de goede weg zijn. Dat klinkt positief, en dat is het ook, maar dat houdt niet in dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. Integendeel, eind 2009 heeft de Tweede Kamer de motie van Kalma heeft aangenomen om dit proces te versnellen. En eind mei stemde ook de Eerste Kamer met deze motie in, waarbij streefcijfers gaan gelden voor het aantal vrouwen in de Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur van bedrijven en organisaties van bepaalde omvang.

Diversiteit
Alhoewel ik geen voorstander van wettelijke regels voor diversiteit ben, begrijp ik deze keuze wel. Het behalen van streefcijfers is voor veel bedrijven echter een behoorlijke ambitie. En hoe deze ambitie werkelijkheid kan worden, schrijft de motie niet voor. Daarbij komt dat niet elke sector en elk bedrijf hetzelfde is en een standaard streefcijfer niet overal haalbaar blijkt. Ondertekening van het Charter Talent naar de Top kan de ambitie in goede banen leiden, omdat organisaties daarmee goede instrumenten beschikbaar hebben om diversiteit te bevorderen. Zo formuleert het Charter individuele streefcijfers die passen bij een sector en een organisatie. Ook deelt het Charter kennis over inbedding van tools in de lijnorganisatie, dat is van wezenlijk belang om effectief te zijn in de cultuurverandering en de leiderschapsstijl.

Commitment
Onderzoek heeft aangetoond dat deze instrumenten bewezen effectief zijn. Maar ook hier is nog winst te behalen. Het Charter sluit op dit moment nog onvoldoende aan bij internationale afspraken waar Nederlandse multinationals vaak mee te maken hebben. Een van de aanbevelingen die de Commissie Monitoring deed was om meer commitment te krijgen van deze groep multinationals. Voor Talent naar de Top reden om aan het Charter een hoofdstuk ‘internationaal’ toe te voegen; een nieuwe ambitie die zeker zijn vruchten af zal werpen. Zoals ik gemerkt heb tijdens mijn bezoeken aan Brussel om the Dutch Diversity Model te presenteren. Daar dient het Charter als voorbeeld van succesvolle implementatie van diversiteitbeleid.

Nieuwe ambities
Met 18 nieuwe ondertekenaars op de dag van de presentatie, waaronder grote bedrijven als Deutsche Bank, Pepsi Co. en Vodafone, staat de teller nu op 187. Maar je wilt altijd meer. De aanbevelingen naar aanleiding van de Monitor bevatten zeer interessante ontwikkelpunten voor bedrijven en overheid. Maar ook voor de Stichting zelf, die al volop in de weer is met het uitwerken van de volgende stappen. Monitoren is essentieel, om vervolgens weer tot nieuwe ambities te komen.

Sybilla M. Dekker Voorzitter Taskforce & Stichting Talent naar de Top

Lees ook:
> Sybilla Dekker: de macht van bestuurderslijsten
> Diversiteitsbeleid van Nederland: een hot topic
> Toch liever wel een vrouw

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Corporate Governance

In dit dossier

Sybilla Dekker

- Voorzitter Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet
- Voorzitter Platform Goede Doelen Organisaties
- Commissaris Vereniging Hendrick de Keyser
- Voorzitter Beoordeling Commissie Ontwikkeling Paleis en landgoed Soestdijk
- Lid Klankbordgroep Kennis Instituut Atria
- Lid College financieel toezicht Curacao, Sint Maarten, BES-eilanden en Aruba
- Voorzitter Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
- Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Bouw en Mobiliteit
- Voorzitter Tafel van Borging, Maasvlakte II
- Voorzitter Stichting Constant van Gestel fonds
- Dame XVII Compagnie Fonds Scheepvaartmuseum Amsterdam

Opinie artikelen van Sybilla Dekker

White collars working blue

Van knelpunt in uw operationeel proces naar meetbaar en blijvend resultaat? Kijk hoe First Consulting dit samen met uw medewerkers aanpakt. >> Bekijk filmpje

Meer opinie