De toekomst lonkt

Auteur: Sybilla Dekker | 26-10-2010

De toekomst lonkt

Gastauteur Sybilla Dekker
Organisaties die vrouwelijk talent negeren, snijden uiteindelijk zichzelf in de vingers. De talentenpool wordt kleiner naarmate de vergrijzing toeneemt. Mijn advies: maak juist nu diversiteit tot een uitgangspunt in de continuïteitstrategie van uw bedrijf.

Afgelopen weken is er ontzettend veel gepraat over het belang van vrouwen op hoge posten bij de overheid en het bedrijfsleven. Natuurlijk ging het dan vooral over de kabinetssamenstelling, maar ‘bijvangst' was de meer fundamentele discussie: kies je topbestuurders op grond van hun kwaliteiten ( dat is vanzelfsprekend , stel je voor dat je niet voor kwaliteit kiest!) , of is een divers samengestelde organisatie alleen al om die reden van hogere kwaliteit.
Laat ik duidelijk zijn: de discussie over kwaliteit is achterhaald. Vanzelfsprekend is er kwaliteit bij mannen én vrouwen in het team: een combinatie van beide discussieperspectieven. Diversiteit en kwaliteit geeft de synergie die winstgevend is voor de organisatie.

Brede kijk op talent
Over een jaar of tien voeren we dit soort discussies veel minder, daarvan ben ik overtuigd. De vergrijzing komt op ons af en talent wordt steeds schaarser. Wil je als organisatie de beste mensen in huis halen, dan zul je een veel bredere blik op de pool van talenten moeten hebben en betrokken moeten zijn bij de maatschappij en de diverse groepen bijv. jongeren en vrouwen daarin. Als je in je eigen organisatie nu al weinig vrouwen in de line-up naar hogere managementposities hebt staan, maak je jezelf wel heel afhankelijk van een beperkte groep toptalenten die over enkele jaren het stokje kunnen overnemen. Dat kan een succesvolle organisatie zich natuurlijk niet veroorloven.

Toekomstvisie
De continuïteitstrategie van bedrijven zou nu al gericht moeten zijn op het duurzaam inbedden van diversiteit in de organisatie. Sommige werkgevers moeten daarvoor wellicht een omslag in hun denken maken. Wie geen geschikte vrouwelijke kandidaten kent voor een hogere managementpositie, moet misschien eens ergens anders kijken dan in de vertrouwde kring van kandidaten.Van belang is dat in de commissie van werving/selectie en benoeming ook vrouwen deelnemen. Daarmee wordt de blik verruimd, het netwerk vergroot en de keuze meer evenwichtig.

Hoewel de groep jong, aanstormend talent steeds kleiner zal worden, heb ik er het volste vertrouwen in dat deze groep zélf voor verandering zal zorgen. De generatie die zich nu warm loopt voor hogere managementposities, zijn gewend keuzes voor zichzelf te maken. Ze vragen zich niet af wat zij een bedrijf te bieden hebben, maar redeneren andersom: wat heeft het bedrijf mij te bieden? Dat is misschien schrikken. Weet u al hoe u deze ambitieuze jongeren kunt aantrekken en behouden voor het toekomstige succes van uw bedrijf?

Harde doelen
Een divers samengestelde organisatie, waar mensen in alle soorten en rangen zich thuis voelen, ontstaat niet vanzelf. Hoe creëer je een vruchtbare bodem voor deze veranderingen, die in sommige organisaties een ware cultuuromslag vereisen? 
Op 8 november organiseert Talent naar de Top het congres Talent & Diversity ... Creating possibilities. Toonaangevende sprekers, deskundigen op het terrein van verandermanagement, laten u tijdens deze bijeenkomst zien waar uw kansen liggen om toptalent aan te trekken. Daarbij vertellen ze ook hoe u dat aanpakt. Een van de sprekers is de Amerikaan Benjamin Zander, een autoriteit op het gebied van leiderschap. Met zijn grensverleggende visie op nieuw leiderschap zette Zander wereldleiders aan het denken tijdens het World Economic Forum in Davos. Laat u ook inspireren, de toekomst lonkt!

Lees ook:
> Biografie Sybilla Dekker
> Toch liever wel een vrouw
> Top 25 machtigste vrouwen
> Vrouwen van de wereld
> Sybilla Dekker vertrekt als commissaris bij AkzoNobel

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Topvrouwen

In dit dossier

Sybilla Dekker

- Voorzitter Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet
- Voorzitter Platform Goede Doelen Organisaties
- Commissaris Vereniging Hendrick de Keyser
- Voorzitter Beoordeling Commissie Ontwikkeling Paleis en landgoed Soestdijk
- Lid Klankbordgroep Kennis Instituut Atria
- Lid College financieel toezicht Curacao, Sint Maarten, BES-eilanden en Aruba
- Voorzitter Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
- Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Bouw en Mobiliteit
- Voorzitter Tafel van Borging, Maasvlakte II
- Voorzitter Stichting Constant van Gestel fonds
- Dame XVII Compagnie Fonds Scheepvaartmuseum Amsterdam

Opinie artikelen van Sybilla Dekker

White collars working blue

Van knelpunt in uw operationeel proces naar meetbaar en blijvend resultaat? Kijk hoe First Consulting dit samen met uw medewerkers aanpakt. >> Bekijk filmpje

Meer opinie