Roto Smeets Group B.V.

Hier vindt u informatie over Roto Smeets Group B.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: ROTO (Groot-niet-beursgenoteerd)
  • De oorsprong van Roto Smeets gaat terug tot 1870 (drukkerij De Boer)
  • In 2009 veranderde de naam RSDB naar Roto Smeets Group
  • Roto Smeets heeft 1.616 medewerkers in dienst (FTE; ultimo 2010)
  • Adres hoofdkantoor Roto Smeets: Hunneperkade 4, 7418 BT DEVENTER

Over Roto Smeets Group B.V.

Roto Smeets Group (RSDB) verzorgt mediauitingen en drukwerk, met papier als belangrijkste informatiedrager. Roto Smeets hanteert hiervoor twee businesslines.

Print productions:

rotatiedrukwerk, vellendruk (Roto Smeets GrafiServices), nabewerking en predistributiebewerking (Roto Smeets Grafische Nabewerking). Onder deze laatste tak vallen ook Rotopack en De Wit Binders.

De kern wordt gevormd door Roto Smeets met kantoren in zeven landen in de EU en vier rotatiedrukkerijen in Nederland onder de naam Roto Smeets, alsmede Senefelder Musset en Antok in Hongarije.

Marketing Communications:

Faciliteert het communicatiekanaal van opdrachtgevers, met nadruk op creatie van crossmedia en het vastleggen van afnemerdata en mediamomenten.

Marketing communicaties is onderverdeeld in ‘concept & creation’, deze diensten vallen onder de MediaPartners Groep. Hier worden media als tijdschriften, websites en personeelsbladen ontwikkeld. MediaPartners Groep realiseert deze producten voor bedrijven als Philips, Nuon en ABN Amro.

Daarnaast is er de sectie ‘automation’, deze sectie levert interactieve marketing en crm databes onder het label Leads to Loyals.

Organisatiestructuur Roto Smeets Group NV

Roto Smeets Group NV bestaat uit twintig bv’s die allen een volledige dochteronderneming van de holding vormen, behalve Business Media. Deze dochteronderneming is voor veertig procent eigendom van Roto Smeets. De organisatie van de holding bestaat uit een raad van bestuur en een raad van commissarissen. De rvb bestuurt de vennootschap, zij realiseert de doelstellingen, bepaalt de strategie en stuurt de resultatenontwikkeling. De raad van commissarissen adviseert de raad van bestuur hierin en heeft daarnaast een toezichthoudende rol. De RvC is tevens verantwoordelijk voor de benoeming en remuneratie van de bestuurders. De leden van de RvC worden voorgedragen door RvC zelf. De benoeming vindt plaats op de AvA.

Interviews Roto Smeets Group B.V.

Beursexit: vlucht of vooruitgang

Beursexit: vlucht of vooruitgang

In de strijd tegen hijgerige activistische beleggers hebben topmanagers een nieuw wapen ontdekt: vluchten van de beurs. De vraag is echter of ze daar hun afgebrokkelde machtspositie mee heroveren.

Meer Interviews Roto Smeets Group B.V.

Bestuurders in het nieuws

facebook