Artikelen

Paul Riemens over de RAI als duurzame rentmeester

Voor het aantreden van Paul Riemens, ceo van congrescentrum RAI Amsterdam, werd er veel gesproken over de license to operate van het complex. Riemens: ‘Dat heeft voor mij een negatieve connotatie. Ik draai het liever om – hoe groeien wij uit tot centrum waar ook buurtbewoners veel aan hebben?’

Marcel Galjee, Ulco Vermeulen en Alexander Jongenburger over groene waterstof

De ambities uit het Klimaatakkoord – 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en 95 procent in 2050 ten opzichte van het jaar 1990 – zijn alleen te realiseren door vol in te zetten op waterstof als gamechanger voor energietransitie. Daarover zijn de deelnemers aan de ronde tafel het eens. Over het tempo en de route verschillen ze van mening. ‘Zijn we in staat de businesscase te maken?’

De opbouwende groene visie van Gertjan Lankhorst

Gertjan Lankhorst, voorzitter van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), ziet Nederland als plek om innovaties te ontwikkelen die de wereld helpen bij het terugdringen van CO2- uitstoot. Daarvoor is wel een opbouwende groene visie nodig. ‘Alleen met vermindering bezig zijn, is immers voor niemand motiverend.’

Ernst-Jan Stigter over de prettige bijvangst bij transformeren

Microsoft geeft de verduurzaming van de organisatie gestalte – zelf, én in nauwe samenwerking met anderen. Algemeen directeur van Microsoft Nederland Ernst-Jan Stigter ziet vooral de voordelen van de transformaties waar elke corporate mee te maken krijgt. ‘Neem nou de intensievere en langer durende relaties die je opbouwt met klanten en toeleveranciers.’

Schakels in sustainability

Aan de discussietafel drie experts die ver gaan in hun commitment aan duurzame doelstellingen. Ze delen de overtuiging dat je van elkaars potentieel gebruik moet maken om échte stappen te zetten: kennis, ervaring en resources zijn er om te delen. Duurzamer opereren blijkt een kwestie van elkaar inspireren. ‘We zitten met veel grote spelers om tafel. Met jullie eisen kunnen wij onze leveranciers aanmoedigen, zeggen ze.’

Ceo Magnus Hall (Vattenfall) over de Hollandse Energiewende

Vattenfall streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie. Ceo Magnus Hall zegt goed op weg te zijn. Er is nóg een kanteling zichtbaar: het energiebedrijf voelde zich lange tijd wat onzeker onder alle turbulentie. ‘Dat is beslist voorbij.’