Artikelen

Joris Beckers (Picnic) en Jitse Groen (Takeaway) over groeistuipen en groeipijnen

Ook de foodsector ontkomt niet aan nieuwe businessmodellen en digitalisering. De oprichters van online supermarkt Picnic en bezorgdienst Takeaway over hard groeien in een speelveld dat voortdurend verandert. ‘Het kraakt en piept soms.’

Oscar Kneppers (Rockstart) en Patrick de Zeeuw (Startupbootcamp) in gesprek over accelerators

De oprichters van Startupbootcamp en Rockstart beschouwen de markt van accelerators. Is het zinnig dat corporates zelf accelerators starten om de eigen startups te steunen? ‘Het is erg lastig je te verplaatsen in uitdagingen van startups.’

Alexander van der Lof (TKH Group) geeft zijn recept voor disruptieve transformatie

Van der Lof ging op zoek naar gevestigde technologische bedrijven om de innovatie van TKH Group te versnellen. ‘Dat is minder risicovol dan zaken zelf from scratch ontwikkelen.’

Affect & Effect

Een substantieel aandeel in een onderneming vraagt om vruchtbaar contact tussen bestuur en beleggers. In plaats van een strijd om de macht voeren aandeelhouders liever een open dialoog, met als doel ieders belang goed te behartigen.