Privacy Statement

Privacy Statement
Dit privacy statement bevat de privacybepalingen voor deze website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. Management Scope, managementscope.nl en scopebusinessmedia.nl zijn publicaties van Scope Business Media b.v. Scope Business Media b.v. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers om deze reden worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Scope Business Media b.v., Amstelzijde 85a, 1184 TZ te Amstelveen. Scope Business Media b.v. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Tevens houdt Scope Business Media b.v. zich aan de gedragscode van de E-Mail Marketing Association Nederland (Emma).

De door u verstrekte gegevens worden door Scope Business Media b.v. onder meer gebruikt voor het verzenden en verzorgen van de publicaties waarop uw abonnement betrekking heeft, voor het verlenen van diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Scope Business Media b.v., indien u heeft aangegeven daar prijs op te stellen. U kunt bij het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen verstrekking van uw gegevens aan bedrijven en instellingen buiten Scope Business Media b.v. Daarom legt Scope Business Media b.v. u reeds bij het opgeven van uw gegevens deze vraag voor.

In het kader van kwaliteitsonderzoeken zal Scope Business Media b.v. af en toe indien u daar uw medewerking aan verleent, ook andere gegevens, zoals uw voorkeuren en interesses verzamelen.

Registratie

Het doel van het registreren van persoonsgegevens op deze website is het personaliseren van de verspreiding van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. Registratie is verplicht om aan het forum deel te nemen of om diensten van Scope Business Media b.v. te ontvangen.

Gegevens wijzigen

U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken deze te laten corrigeren of verwijderen door middel van een e-mail te zenden aan webredactie@managementscope.nl of een bericht te sturen aan Scope Business Media b.v., t.a.v. de administratie, Postbus 23, 1190 AA, Ouderkerk a/d Amstel. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Scope Business Media b.v. Business Media b.v. draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de geregistreerde gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.

Registratie van algemene bezoekgegevens

Scope Business Media b.v. tracht op diverse wijzen haar dienstverlening te optimaliseren. Op de websites van Scope Business Media b.v. worden om deze reden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Wij gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Via clickgedrag worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor diverse onderdelen van de desbetreffende site te meten. Zodoende kan de website zoveel mogelijk afgestemd en aangepast worden op uw belangstelling en interesse. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar tot individueel niveau. Scope Business Media b.v. maakt daarbij gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

Verwerking van (persoons)gegegevens
Scope Business Media b.v. legt gegevens vast in het kader van de dienstverlening (bij het afnemen van een abonnement en het gebruik van onze online en interactieve diensten). Scope Business Media b.v. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de deze overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om haar klanten van producten en diensten van Scope Business Media b.v. of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar webredactie@managementscope.nl. Wij zullen uw gegevens hiervoor dan laten blokkeren.

Links
Op de websites van Scope Business Media b.v. treft u hyperlinks naar andere websites van derden aan. Scope Business Media b.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij raden u daarom aan de privacy statement van de desbetreffende site te lezen.

Toelichting cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina of site. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in een cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Scope Business Media b.v. dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Toelichting IP adres

Uw IP-adres is het nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens naar uw computer verzonden kunnen worden. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen, u kunt echter niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Wijzigingen

Scope Business Media b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement en adviseert u daarom regelmatig het statement op eventuele aanpassingen te controleren. Op deze pagina zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 02-08-2016.