Interviews

Bij de grote duurzaamheidsopgave waar bedrijven voor staan, zijn data essentieel. Maar hoe stuur je op duurzaamheid en hoe vertaal je duurzaamheid in harde cijfers? Sandra Schoonhoven (ING) en Frank van Gorp (Euro Pool System) over de rol van data en samenwerking in de keten: ‘Iedereen is blij als je ESG-cijfers op tafel legt.’

Lees verder

Duurzaamheid vraagt om stevige competenties van bestuurders en commissarissen, aldus Lars van der Meulen, directeur corporate social responsibility (CSR) van bouwbedrijf VolkerWessels: kennis van de maatschappelijke impact van het bedrijf, zicht op de kosten van maatregelen én intrinsieke motivatie. Zijn eigen strijdlust zit hem soms in de weg: ‘Als ik weer eens had verloren, reed ik strontchagrijnig naar huis.’

Lees verder

Company secretaries ondervinden hoe de transitie naar een digitale organisatie versnelt en wat dat betekent voor de communicatie tussen bestuurders en commissarissen. Meinske van Heerwaarden van VodafoneZiggo en Meike Geerts van Vattenfall vertellen erover. ‘Het moet nog compacter, nog efficiënter, met meer grip op informatie en besluitvormingsprocessen.’ 

Lees verder

Qua punctualiteit, veiligheid en klanttevredenheid is er in tien jaar tijd veel gebeurd bij het openbaarvervoerbedrijf van de gemeente Amsterdam, aldus Claudia Zuiderwijk. Maar de algemeen directeur van GVB wil externe ontwikkelingen verbinden aan interne veranderingen en op dat vlak is er genoeg werk aan de winkel. ‘We moeten onze top-3 prioriteiten als GVB helder krijgen. Daarom gaan we per kwartaal de klokken gelijkzetten.’

Lees verder

'ESG-data zijn van grote waarde'

Bij de grote duurzaamheidsopgave waar bedrijven voor staan, zijn data essentieel. Maar hoe stuur je op duurzaamheid en hoe vertaal je duurzaamheid in harde cijfers? Sandra Schoonhoven (ING) en Frank van Gorp (Euro Pool System) over de rol van data en samenwerking in de keten: ‘Iedereen is blij als je ESG-cijfers op tafel legt.’

Lees verder

Lars van der Meulen: ‘Skillset van de top beïnvloedt verduurzaming’

Duurzaamheid vraagt om stevige competenties van bestuurders en commissarissen, aldus Lars van der Meulen, directeur corporate social responsibility (CSR) van bouwbedrijf VolkerWessels: kennis van de maatschappelijke impact van het bedrijf, zicht op de kosten van maatregelen én intrinsieke motivatie. Zijn eigen strijdlust zit hem soms in de weg: ‘Als ik weer eens had verloren, reed ik strontchagrijnig naar huis.’

Lees verder

Twee company secretaries over soepele besluitvormingsprocessen

Company secretaries ondervinden hoe de transitie naar een digitale organisatie versnelt en wat dat betekent voor de communicatie tussen bestuurders en commissarissen. Meinske van Heerwaarden van VodafoneZiggo en Meike Geerts van Vattenfall vertellen erover. ‘Het moet nog compacter, nog efficiënter, met meer grip op informatie en besluitvormingsprocessen.’ 

Lees verder

Claudia Zuiderwijk (GVB) over informatie-asymmetrie en -overload en de rol van digitalisering

Qua punctualiteit, veiligheid en klanttevredenheid is er in tien jaar tijd veel gebeurd bij het openbaarvervoerbedrijf van de gemeente Amsterdam, aldus Claudia Zuiderwijk. Maar de algemeen directeur van GVB wil externe ontwikkelingen verbinden aan interne veranderingen en op dat vlak is er genoeg werk aan de winkel. ‘We moeten onze top-3 prioriteiten als GVB helder krijgen. Daarom gaan we per kwartaal de klokken gelijkzetten.’

Lees verder
Meer interviews

De organisatorische inbedding van trends als digitalisering en duurzaamheid en het waarschuwen van bestuurders en commissarissen voor toekomstige issues: bij de company secretary en general counsel komen alle belangrijke ontwikkelingen samen. Drie van hen over operational governance en hun veranderende rol: ‘Je moet leidend zijn en je niet láten leiden, want dan ben je te laat.’

Lees verder

Het afgelopen jaar had Simone Pelkmans, general counsel en directielid van Unilever Benelux, haar handen vol aan de coronacrisis, de Brexit en de unificatie van de duale concernstructuur. Daarnaast brengen ontwikkelingen als duurzaamheid en digitalisering steeds meer ethische vraagstukken met zich mee. ‘Soms vragen mensen: kan dit juridisch? Dan stel ik een tegenvraag: moeten we dit wíllen?’

Lees verder

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Diligent gaat in gesprek met company secretaries en general counsels die eerder al vertelden hoe de crisis voor hun concern uitpakte. Hoe staat het er nu voor? Nu: Yvonne Wiersma (1978), general counsel van Kendrion.

Lees verder

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Diligent gaat in gesprek met company secretaries en general counsels die eerder al vertelden hoe de crisis voor hun concern uitpakte. Hoe staat het er nu voor? Nu: Ludo Mees (1960), general counsel en corporate secretary van AMG.

Lees verder

Bij de company secretary komen alle belangrijke governance-ontwikkelingen samen

De organisatorische inbedding van trends als digitalisering en duurzaamheid en het waarschuwen van bestuurders en commissarissen voor toekomstige issues: bij de company secretary en general counsel komen alle belangrijke ontwikkelingen samen. Drie van hen over operational governance en hun veranderende rol: ‘Je moet leidend zijn en je niet láten leiden, want dan ben je te laat.’

Lees verder

Simone Pelkmans (Unilever) over operational governance in optima forma

Het afgelopen jaar had Simone Pelkmans, general counsel en directielid van Unilever Benelux, haar handen vol aan de coronacrisis, de Brexit en de unificatie van de duale concernstructuur. Daarnaast brengen ontwikkelingen als duurzaamheid en digitalisering steeds meer ethische vraagstukken met zich mee. ‘Soms vragen mensen: kan dit juridisch? Dan stel ik een tegenvraag: moeten we dit wíllen?’

Lees verder

Yvonne Wiersma: 'Het is niet mogelijk iedereen tevreden te houden'

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Diligent gaat in gesprek met company secretaries en general counsels die eerder al vertelden hoe de crisis voor hun concern uitpakte. Hoe staat het er nu voor? Nu: Yvonne Wiersma (1978), general counsel van Kendrion.

Lees verder

Ludo Mees: 'Coördinatie van beleid blijft een uitdaging'

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Diligent gaat in gesprek met company secretaries en general counsels die eerder al vertelden hoe de crisis voor hun concern uitpakte. Hoe staat het er nu voor? Nu: Ludo Mees (1960), general counsel en corporate secretary van AMG.

Lees verder

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Diligent gaat in gesprek met company secretaries en general counsels die eerder al vertelden hoe de crisis voor hun concern uitpakte. Hoe staat het er nu voor? Nu: Johan Verlinden (1983), global legal affairs officer van Fagron.

Lees verder

Bestuurdersbeloningen houden de gemoederen bezig. Commissaris Arjen Dorland zoekt in zijn toezichthoudende rollen naar de redelijkheid in de beloning van bestuurders en neemt stelling tegen de toenemende complexiteit in vooral variabele beloningscomponenten. ‘De vraag is altijd of een beloning uit te leggen valt.’

Lees verder

De beloning van topbestuurders weegt voor pensioenuitvoerder APG nadrukkelijk mee in het beleggingsbeleid. Claudia Kruse, managing director global responsible investment & governance, verwacht dat deze in lijn is met de belangen van de aandeelhouders én de andere stakeholders. ‘Bonussen die zonder serieuze prestatie worden uitgekeerd, zijn voor ons een rode vlag.

Lees verder

Hoe spelen onze bedrijven in op de nieuwe werkelijkheid die digitalisering met zich meebrengt en wat kunnen commissarissen bijdragen om bedrijven door deze tijd van disruptie te loodsen? Er zijn wellicht meer vragen dan antwoorden, maar één ding is zeker: digitalisering leidt tot het reshuffelen van competenties én tot pijnlijke keuzes: ‘Vervang analoge mensen.’

Lees verder

Johan Verlinden: 'Een trage reactie van de overheid op digitalisering zet een rem op innovatie'

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Diligent gaat in gesprek met company secretaries en general counsels die eerder al vertelden hoe de crisis voor hun concern uitpakte. Hoe staat het er nu voor? Nu: Johan Verlinden (1983), global legal affairs officer van Fagron.

Lees verder

Arjen Dorland over de toenemende complexiteit van remuneratie

Bestuurdersbeloningen houden de gemoederen bezig. Commissaris Arjen Dorland zoekt in zijn toezichthoudende rollen naar de redelijkheid in de beloning van bestuurders en neemt stelling tegen de toenemende complexiteit in vooral variabele beloningscomponenten. ‘De vraag is altijd of een beloning uit te leggen valt.’

Lees verder

Claudia Kruse (APG): ‘Laat bestuurdersbeloning meebewegen met de bedrijfsprestaties’

De beloning van topbestuurders weegt voor pensioenuitvoerder APG nadrukkelijk mee in het beleggingsbeleid. Claudia Kruse, managing director global responsible investment & governance, verwacht dat deze in lijn is met de belangen van de aandeelhouders én de andere stakeholders. ‘Bonussen die zonder serieuze prestatie worden uitgekeerd, zijn voor ons een rode vlag.

Lees verder

Toezicht in disruptieve tijden

Hoe spelen onze bedrijven in op de nieuwe werkelijkheid die digitalisering met zich meebrengt en wat kunnen commissarissen bijdragen om bedrijven door deze tijd van disruptie te loodsen? Er zijn wellicht meer vragen dan antwoorden, maar één ding is zeker: digitalisering leidt tot het reshuffelen van competenties én tot pijnlijke keuzes: ‘Vervang analoge mensen.’

Lees verder
Minder interviews

Essays

De pandemie heeft bestuur en toezicht voorgoed veranderd. In de boardroom van de toekomst wordt virtueel én fysiek vergaderd, over financiële én niet-financiële informatie, gericht op waardecreatie voor aandeelhouders én andere stakeholders.

Lees verder

Moderne boards baseren zich op een modern operating system voor strategische besluitvorming, monitoring van brede waardecreatie en het mitigeren van risico’s. Diligent formuleert een vijftal trends waarmee organisaties hun bestaande governancesystemen onder de loep kunnen nemen, om zo de transformatie naar stakeholder capitalism tot stand te brengen.

Lees verder

De coronacrisis baant de weg voor modern governance: technologie- en datagedreven informatievoorziening, leidend tot strategische inzichten in operatie en samenleving, proactief toezicht en een effectievere samenwerking in de boardroom. Dottie Schindlinger, executive director van onderzoeksinstituut en denktank Diligent Institute, schetst de nieuwe norm voor goed ondernemingsbestuur.

Lees verder

Directieleden geven matige scores aan de slagvaardigheid van hun eigen teams. Die zouden veel efficiënter kunnen werken met behulp van slimme hulpmiddelen en technologie. Daarnaast doen directies er goed aan hun topprioriteiten helder te stellen en te kijken naar de langere termijn, blijkt uit de Board Room Barometer 2020 van Diligent.

Lees verder

Een hybride boardroom is het nieuwe normaal

De pandemie heeft bestuur en toezicht voorgoed veranderd. In de boardroom van de toekomst wordt virtueel én fysiek vergaderd, over financiële én niet-financiële informatie, gericht op waardecreatie voor aandeelhouders én andere stakeholders.

Lees verder

Vijf trends in operational governance

Moderne boards baseren zich op een modern operating system voor strategische besluitvorming, monitoring van brede waardecreatie en het mitigeren van risico’s. Diligent formuleert een vijftal trends waarmee organisaties hun bestaande governancesystemen onder de loep kunnen nemen, om zo de transformatie naar stakeholder capitalism tot stand te brengen.

Lees verder

Modern governance, een nieuwe norm voor goed bestuur

De coronacrisis baant de weg voor modern governance: technologie- en datagedreven informatievoorziening, leidend tot strategische inzichten in operatie en samenleving, proactief toezicht en een effectievere samenwerking in de boardroom. Dottie Schindlinger, executive director van onderzoeksinstituut en denktank Diligent Institute, schetst de nieuwe norm voor goed ondernemingsbestuur.

Lees verder

Effectieve directievoering? Er is nog veel winst te halen

Directieleden geven matige scores aan de slagvaardigheid van hun eigen teams. Die zouden veel efficiënter kunnen werken met behulp van slimme hulpmiddelen en technologie. Daarnaast doen directies er goed aan hun topprioriteiten helder te stellen en te kijken naar de langere termijn, blijkt uit de Board Room Barometer 2020 van Diligent.

Lees verder
Meer essays

Selectiecommissies zoeken ook buiten hun traditionele netwerken om naar de juiste kandidaten, ziet Aniel Mahabier van CGlytics, onderdeel van Diligent. Zo’n alternatieve aanpak, bijvoorbeeld door de inzet van data-analyse, heeft grote voordelen: mensen met unieke ervaring en uniek talent komen op de radar. 

Lees verder

Bestuurdersbeloningen houden de gemoederen in de aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen bezig: zijn die wel in lijn met de bedrijfsprestaties? Aniel Mahabier van CGLytics, onderdeel van Diligent, ziet de aandacht van aandeelhouders hiervoor verder toenemen: onvoorbereid zijn betekent een reputatierisico.

Lees verder

Over hun sterk evoluerende vak wisselden 18 company secretaries begin juli van gedachten tijdens de tweede editie van het Management Scope Top-100 Company Secretary Debat & Diner, een initiatief van Diligent, ontwikkelaar van boardcommunicatiesoftware, en Management Scope. ‘Company secretaries opereren tegenwoordig ook op strategisch niveau.’

Lees verder

Digitalisering blijft in bedrijven nog te vaak steken bij het productieproces. Hoogste tijd om ook de strategische besluitvorming hierbij te betrekken. Een proces waarin een proactieve rol voor de company secretary is weggelegd: ‘Hij of zij kan de sleutel zijn tot het succes van morgen.’

Lees verder

Een diverse rvc: zo ontsluit je een schat aan talent

Selectiecommissies zoeken ook buiten hun traditionele netwerken om naar de juiste kandidaten, ziet Aniel Mahabier van CGlytics, onderdeel van Diligent. Zo’n alternatieve aanpak, bijvoorbeeld door de inzet van data-analyse, heeft grote voordelen: mensen met unieke ervaring en uniek talent komen op de radar. 

Lees verder

Bestuurder, bent u wel eerlijk ingeschaald?

Bestuurdersbeloningen houden de gemoederen in de aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen bezig: zijn die wel in lijn met de bedrijfsprestaties? Aniel Mahabier van CGLytics, onderdeel van Diligent, ziet de aandacht van aandeelhouders hiervoor verder toenemen: onvoorbereid zijn betekent een reputatierisico.

Lees verder

Verslag Top-100 Company Secretary Debat&Diner 2019

Over hun sterk evoluerende vak wisselden 18 company secretaries begin juli van gedachten tijdens de tweede editie van het Management Scope Top-100 Company Secretary Debat & Diner, een initiatief van Diligent, ontwikkelaar van boardcommunicatiesoftware, en Management Scope. ‘Company secretaries opereren tegenwoordig ook op strategisch niveau.’

Lees verder

Tijd voor moderne governance: van data naar inzicht

Digitalisering blijft in bedrijven nog te vaak steken bij het productieproces. Hoogste tijd om ook de strategische besluitvorming hierbij te betrekken. Een proces waarin een proactieve rol voor de company secretary is weggelegd: ‘Hij of zij kan de sleutel zijn tot het succes van morgen.’

Lees verder

Een company secretary die er goed van doordrongen is wat er in de markt en de eigen business speelt, draagt bij aan een snellere en betere besluitvorming en geeft een impuls aan waardecreatie en het bedrijfsresultaat. Bestuurders kunnen de company secretary steunen door te erkennen hoe diens takenpakket evolueert.

Lees verder

De betrouwbare regelneef (m/v) van weleer transformeert in een meedenkende alleskunner met oog voor strategie: het is tijd voor een discussie over de company secretary van de toekomst.

Lees verder

De rol van de company secretary ademt mee met veranderingen in technologie en governance en wordt daarom zwaarder, inhoudelijker, pro-actiever en strategischer. Hoe moet daaraan recht worden gedaan? Een pleidooi voor professionalisering en vakmatige ontwikkeling, in vier wezensvragen.

Lees verder

Alleen een gesloten circuit biedt digitale veiligheid voor communicatie in de raad van bestuur en raad van commissarissen. Hoe minder digitale deurtjes, hoe minder kans op indringers. 

Lees verder

Bestuurder, onderschat de company secretary niet

Een company secretary die er goed van doordrongen is wat er in de markt en de eigen business speelt, draagt bij aan een snellere en betere besluitvorming en geeft een impuls aan waardecreatie en het bedrijfsresultaat. Bestuurders kunnen de company secretary steunen door te erkennen hoe diens takenpakket evolueert.

Lees verder

De evolutie van de company secretary

De betrouwbare regelneef (m/v) van weleer transformeert in een meedenkende alleskunner met oog voor strategie: het is tijd voor een discussie over de company secretary van de toekomst.

Lees verder

De company secretary uit de coulissen

De rol van de company secretary ademt mee met veranderingen in technologie en governance en wordt daarom zwaarder, inhoudelijker, pro-actiever en strategischer. Hoe moet daaraan recht worden gedaan? Een pleidooi voor professionalisering en vakmatige ontwikkeling, in vier wezensvragen.

Lees verder

Board portal-kansen voor het komende jaar

Alleen een gesloten circuit biedt digitale veiligheid voor communicatie in de raad van bestuur en raad van commissarissen. Hoe minder digitale deurtjes, hoe minder kans op indringers. 

Lees verder
Minder essays

Exclusief online

De meerwaarde van company secretaries en general counsels van middelgrote corporates schuilt in hun bijzondere positie: autonoom en toch dicht bij de board. Deze alleskunners kunnen bijdragen aan een beter bestuur, op voorwaarde dat ze over de grenzen van hun functie heen durven kijken.

Lees verder

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Ralph Houthuizen, general counsel van Dutch Flower Group, gespecialiseerd in de internationale handel van bloemen en planten.

Lees verder

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Jitske Lambregts-Overboom, general counsel en corporate secretary van mobiliteitsbedrijf AutoBinck Group.

Lees verder

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Malinda Miener, general counsel van netbeheerder Enexis.

Lees verder

Company secretary en general counsel, kijk breder en wees minder bescheiden

De meerwaarde van company secretaries en general counsels van middelgrote corporates schuilt in hun bijzondere positie: autonoom en toch dicht bij de board. Deze alleskunners kunnen bijdragen aan een beter bestuur, op voorwaarde dat ze over de grenzen van hun functie heen durven kijken.

Lees verder

Ralph Houthuizen (Dutch Flower Group): ‘De emotie moest uit de gesprekken’

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Ralph Houthuizen, general counsel van Dutch Flower Group, gespecialiseerd in de internationale handel van bloemen en planten.

Lees verder

Jitske Lambregts (AutoBinck Group): 'Als general counsel wil ik vooral orkestreren'

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Jitske Lambregts-Overboom, general counsel en corporate secretary van mobiliteitsbedrijf AutoBinck Group.

Lees verder

Malinda Miener (Enexis): 'De general counsel moet los kunnen komen van de inhoud'

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Malinda Miener, general counsel van netbeheerder Enexis.

Lees verder
Meer exclusief online

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Dorothea Godijn, bestuurssecretaris van spoorwegbeheerder ProRail.

Lees verder

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Harm Uittien, sinds augustus vorig jaar general counsel en company secretary van ICT Group, dat oplossingen levert op het gebied van industriële automatisering.

Lees verder

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Yvonne Wiersma, general counsel van Kendrion, producent van elektromagnetische toepassingen. ‘Blijf nieuwsgierig, blijf het goede doen.’

Lees verder

Digitaal vergaderen is ‘uitgevonden’ om raden van bestuur in staat te stellen om in tijden van crisis snel te kunnen vergaderen, te communiceren en problemen op te lossen. Tijdens de huidige COVID-19-pandemie blijkt software voor digitale bestuursvergaderingen, zoals via board portal-oplossingen, van onschatbare waarde voor bestuurders en toezichthouders.

Lees verder

Dorothea Godijn: 'Een digitaal spreekuur voor meer zichtbaarheid'

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Dorothea Godijn, bestuurssecretaris van spoorwegbeheerder ProRail.

Lees verder

Harm Uittien (ICT Group): 'We sturen nu strakker'

In deze serie interviews met company secretaries en general counsels bespreken we de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven. Deze keer: Harm Uittien, sinds augustus vorig jaar general counsel en company secretary van ICT Group, dat oplossingen levert op het gebied van industriële automatisering.

Lees verder

Yvonne Wiersma: ‘We ervaren nu pas echt het belang van goede communicatie’

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Yvonne Wiersma, general counsel van Kendrion, producent van elektromagnetische toepassingen. ‘Blijf nieuwsgierig, blijf het goede doen.’

Lees verder

Best practices voor digitale bestuursvergaderingen

Digitaal vergaderen is ‘uitgevonden’ om raden van bestuur in staat te stellen om in tijden van crisis snel te kunnen vergaderen, te communiceren en problemen op te lossen. Tijdens de huidige COVID-19-pandemie blijkt software voor digitale bestuursvergaderingen, zoals via board portal-oplossingen, van onschatbare waarde voor bestuurders en toezichthouders.

Lees verder

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Johan Verlinden, global legal affairs officer van Fagron, producent van medische toepassingen. ‘Blijf gretig, durf implementatie van digitale toepassingen voor te stellen.’

Lees verder

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Hilde Mulder, general counsel en compliance officer van IT-bedrijf Ordina. ‘Met hulp van technologie kunnen we net zo productief of zelfs productiever zijn dan voorheen.’

Lees verder

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Fred van der Drift, company secretary van vastgoedinvesteerder NSI. ‘Te woest de bijl in de wortels slaan, maakt veel kapot.

Lees verder

Voor veel raden van bestuur is crisisbeheersing niets nieuws. Ze hebben eerder te maken gehad met cyberaanvallen of reorganisaties of ze hebben de financiële crisis van 2008 overwonnen. De crisis rondom het nieuwe coronavirus, COVID-19, is echter afwijkend. Dit is een crisis op wereldwijde schaal met een ongekende impact. De financiële markten zijn ontwricht, het verkeer van mensen en goederen is beperkt en complete sectoren zien hoe hun jaaromzet gedecimeerd dreigt te worden. Daarbij ontbreekt er perspectief. Denk hierbij aan de duur van de maatregelen die de overheden en organisaties hebben moeten nemen. Ook de impact op de langere termijn op onze economie en samenleving is onduidelijk.

Lees verder

Johan Verlinden (Fagron): 'Draag zelf digitale oplossingen aan'

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Johan Verlinden, global legal affairs officer van Fagron, producent van medische toepassingen. ‘Blijf gretig, durf implementatie van digitale toepassingen voor te stellen.’

Lees verder

Hilde Mulder (Ordina): ‘De information overload valt me nog mee’

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Hilde Mulder, general counsel en compliance officer van IT-bedrijf Ordina. ‘Met hulp van technologie kunnen we net zo productief of zelfs productiever zijn dan voorheen.’

Lees verder

Fred van der Drift (NSI): 'Laat elkaar niet barsten'

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? In deze serie interviews met company secretaries en general counsels dit keer: Fred van der Drift, company secretary van vastgoedinvesteerder NSI. ‘Te woest de bijl in de wortels slaan, maakt veel kapot.

Lees verder

Modern governance in crisistijd

Voor veel raden van bestuur is crisisbeheersing niets nieuws. Ze hebben eerder te maken gehad met cyberaanvallen of reorganisaties of ze hebben de financiële crisis van 2008 overwonnen. De crisis rondom het nieuwe coronavirus, COVID-19, is echter afwijkend. Dit is een crisis op wereldwijde schaal met een ongekende impact. De financiële markten zijn ontwricht, het verkeer van mensen en goederen is beperkt en complete sectoren zien hoe hun jaaromzet gedecimeerd dreigt te worden. Daarbij ontbreekt er perspectief. Denk hierbij aan de duur van de maatregelen die de overheden en organisaties hebben moeten nemen. Ook de impact op de langere termijn op onze economie en samenleving is onduidelijk.

Lees verder
Minder exclusief online

Gerelateerde thema's

Goed bestuur: van corporate governance tot cultuur

Digitalisering en disruptie

facebook