Interviews

Henk van der Kwast, ceo van automotive-bedrijf Stern Groep, ziet grote, internationaal opererende dealerbedrijven ontstaan met voldoende massa om een sterke marktpositie op te bouwen. ‘Wellicht is het goed voor Stern Groep om daar aansluiting bij te zoeken.’ In de tussentijd zet Van der Kwast in op slim datamanagement, het verlagen van het aantal dealervestigingen en het aanhaken van een ander type verkoper.

Lees verder

Peter Bakker, bestuursvoorzitter van de World Business Council for Sustainable Development, geeft vorm aan een duurzame toekomst. ‘Bedrijven zijn krachtige change agents en als geen ander in staat mensen te mobiliseren voor duurzaamheidsdoelen.’

Lees verder

De duurzame uitdagingen van informatieleverancier Relx zijn talrijk en divers. Director of corporate responsibility Márcia Balisciano over vergaande maatschappelijke impact, privacy en integriteit. ‘Een duurzame strategie is niet statisch en verandert steeds een beetje.’

Lees verder

Havens zijn van oudsher knooppunt voor fossiele industrie. De toekomst vereist een transitie naar hernieuwbare energie en circulaire processen. Allard Castelein, ceo van Havenbedrijf Rotterdam, zet in op een gelijke situatie binnen Europa en fungeert als loods door die ingewikkelde transitie. ‘De problematiek is zo groot dat samenwerking essentieel is.’

Lees verder

Henk van der Kwast: 'De verhoudingen bij autodealers staan op scherp'

Henk van der Kwast, ceo van automotive-bedrijf Stern Groep, ziet grote, internationaal opererende dealerbedrijven ontstaan met voldoende massa om een sterke marktpositie op te bouwen. ‘Wellicht is het goed voor Stern Groep om daar aansluiting bij te zoeken.’ In de tussentijd zet Van der Kwast in op slim datamanagement, het verlagen van het aantal dealervestigingen en het aanhaken van een ander type verkoper.

Lees verder

Peter Bakker: 'Bedrijven, mobiliseer de massa voor duurzaamheidsdoelen'

Peter Bakker, bestuursvoorzitter van de World Business Council for Sustainable Development, geeft vorm aan een duurzame toekomst. ‘Bedrijven zijn krachtige change agents en als geen ander in staat mensen te mobiliseren voor duurzaamheidsdoelen.’

Lees verder

Márcia Balisciano van Relx over de positieve impact van data

De duurzame uitdagingen van informatieleverancier Relx zijn talrijk en divers. Director of corporate responsibility Márcia Balisciano over vergaande maatschappelijke impact, privacy en integriteit. ‘Een duurzame strategie is niet statisch en verandert steeds een beetje.’

Lees verder

Allard Castelein loodst het Havenbedrijf Rotterdam door de energietransitie

Havens zijn van oudsher knooppunt voor fossiele industrie. De toekomst vereist een transitie naar hernieuwbare energie en circulaire processen. Allard Castelein, ceo van Havenbedrijf Rotterdam, zet in op een gelijke situatie binnen Europa en fungeert als loods door die ingewikkelde transitie. ‘De problematiek is zo groot dat samenwerking essentieel is.’

Lees verder
Meer interviews

Dat het goed gaat met de economie wordt onderstreept door toenemende activiteit op de fusie- en overnamemarkt. Rob van Veldhuizen van ING sloot in 2017 deals met een totale waarde van bijna zeven miljard euro en ziet de toekomst positief in: ‘Het fundament is robuust en de groei zet door.’

Lees verder

Ook de foodsector ontkomt niet aan nieuwe businessmodellen en digitalisering. De oprichters van online supermarkt Picnic en bezorgdienst Takeaway over hard groeien in een speelveld dat voortdurend verandert. ‘Het kraakt en piept soms.’

Lees verder

De oprichters van Startupbootcamp en Rockstart beschouwen de markt van accelerators. Is het zinnig dat corporates zelf accelerators starten om de eigen startups te steunen? ‘Het is erg lastig je te verplaatsen in uitdagingen van startups.’

Lees verder

Van der Lof ging op zoek naar gevestigde technologische bedrijven om de innovatie van TKH Group te versnellen. ‘Dat is minder risicovol dan zaken zelf from scratch ontwikkelen.’

Lees verder

Rob van Veldhuizen over drukte op de markt voor fusies en overnames

Dat het goed gaat met de economie wordt onderstreept door toenemende activiteit op de fusie- en overnamemarkt. Rob van Veldhuizen van ING sloot in 2017 deals met een totale waarde van bijna zeven miljard euro en ziet de toekomst positief in: ‘Het fundament is robuust en de groei zet door.’

Lees verder

Joris Beckers (Picnic) en Jitse Groen (Takeaway) over groeistuipen en groeipijnen

Ook de foodsector ontkomt niet aan nieuwe businessmodellen en digitalisering. De oprichters van online supermarkt Picnic en bezorgdienst Takeaway over hard groeien in een speelveld dat voortdurend verandert. ‘Het kraakt en piept soms.’

Lees verder

Oscar Kneppers (Rockstart) en Patrick de Zeeuw (Startupbootcamp) in gesprek over accelerators

De oprichters van Startupbootcamp en Rockstart beschouwen de markt van accelerators. Is het zinnig dat corporates zelf accelerators starten om de eigen startups te steunen? ‘Het is erg lastig je te verplaatsen in uitdagingen van startups.’

Lees verder

Alexander van der Lof (TKH Group) geeft zijn recept voor disruptieve transformatie

Van der Lof ging op zoek naar gevestigde technologische bedrijven om de innovatie van TKH Group te versnellen. ‘Dat is minder risicovol dan zaken zelf from scratch ontwikkelen.’

Lees verder

Een substantieel aandeel in een onderneming vraagt om vruchtbaar contact tussen bestuur en beleggers. In plaats van een strijd om de macht voeren aandeelhouders liever een open dialoog, met als doel ieders belang goed te behartigen.

Lees verder

De computer is steeds vaker een vervanger van de mens. Auteur en Silicon Valley-ondernemer Martin Ford schetst een angstaanjagend plaatje: robots bedreigen niet langer slechts ‘eenvoudige’ banen, maar ook werk voor hoogopgeleiden. ‘Wat er staat te gebeuren is onvermijdelijk.’ 

Lees verder

Van boergenoteerd naar beursgenoteerd: zo typeert Cees ’t Hart zijn overstap van FrieslandCampina naar biergigant Carlsberg. Hoe probeert de eerste niet-Deense ceo het bijna 170 jaar oude bedrijf klaar te stomen voor de toekomst? ‘Het is tijd dat de top stopt zich te verschuilen achter retoriek.’

Lees verder

Een substantieel aandeel in een onderneming vraagt om vruchtbaar contact tussen bestuur en beleggers. In plaats van een strijd om de macht voeren aandeelhouders liever een open dialoog, met als doel ieders belang goed te behartigen.

Lees verder

Affect & Effect

Een substantieel aandeel in een onderneming vraagt om vruchtbaar contact tussen bestuur en beleggers. In plaats van een strijd om de macht voeren aandeelhouders liever een open dialoog, met als doel ieders belang goed te behartigen.

Lees verder

Martin Ford: 'White collar jobs worden geëlimineerd'

De computer is steeds vaker een vervanger van de mens. Auteur en Silicon Valley-ondernemer Martin Ford schetst een angstaanjagend plaatje: robots bedreigen niet langer slechts ‘eenvoudige’ banen, maar ook werk voor hoogopgeleiden. ‘Wat er staat te gebeuren is onvermijdelijk.’ 

Lees verder

'Het glas is halfvol'

Van boergenoteerd naar beursgenoteerd: zo typeert Cees ’t Hart zijn overstap van FrieslandCampina naar biergigant Carlsberg. Hoe probeert de eerste niet-Deense ceo het bijna 170 jaar oude bedrijf klaar te stomen voor de toekomst? ‘Het is tijd dat de top stopt zich te verschuilen achter retoriek.’

Lees verder

Affect & effect

Een substantieel aandeel in een onderneming vraagt om vruchtbaar contact tussen bestuur en beleggers. In plaats van een strijd om de macht voeren aandeelhouders liever een open dialoog, met als doel ieders belang goed te behartigen.

Lees verder
Minder interviews

Essays

Het zal nog wel even duren voordat de Nederlandse economie weer op het pre-coronaniveau zit. Het virus heeft de Nederlandse economie hard geraakt. De impact verschilt wel per sector en ook binnen de sectoren zijn er winnaars en verliezers. Economen Marcel Klok en Maurice van Sante van ING nemen voor de belangrijkste sectoren de schade op en geven hun verwachtingen voor 2021.

Lees verder

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

Lees verder

Hoofdeconoom Marieke Blom van ING verwacht iets minder economische groei in 2020, maar voor een recessie hoeven we niet bang te zijn. De jaren na 2020 worden uitdagender. ‘De grote vraag is of technologie en slimmer werken voldoende zijn om voor de noodzakelijke productiviteitsgroei te zorgen.’

Lees verder

Het digitale dataverkeer leidt tot een verdubbeling van het wereldwijde energieverbruik. Niet in elke boardroom zijn het snel groeiende dataverbruik en de gevolgen voor het energieverbruik top of mind. Dat zou het wel moeten zijn, stellen ING sectorbankier Dirk Visser en -econoom Ferdinand Nijboer. Bedrijven kunnen de milieu-impact binnen de perken houden door kritisch naar hun ICT-activiteiten te kijken.

Lees verder

Wordt de economische pijn structureel?

Het zal nog wel even duren voordat de Nederlandse economie weer op het pre-coronaniveau zit. Het virus heeft de Nederlandse economie hard geraakt. De impact verschilt wel per sector en ook binnen de sectoren zijn er winnaars en verliezers. Economen Marcel Klok en Maurice van Sante van ING nemen voor de belangrijkste sectoren de schade op en geven hun verwachtingen voor 2021.

Lees verder

Kwetsbare productieketens robuuster maken is complex

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van complexe internationale productieketens blootgelegd. Onmisbare onderdelen konden plots niet meer worden geleverd, waardoor de productie moest worden stilgelegd. Dit maant tot nadenken over aanpassingen, maar aan mogelijke oplossingen blijken haken en ogen te zitten.

Lees verder

Marieke Blom over het economische klimaat in 2020

Hoofdeconoom Marieke Blom van ING verwacht iets minder economische groei in 2020, maar voor een recessie hoeven we niet bang te zijn. De jaren na 2020 worden uitdagender. ‘De grote vraag is of technologie en slimmer werken voldoende zijn om voor de noodzakelijke productiviteitsgroei te zorgen.’

Lees verder

Laat dataverbruik niet uitgroeien tot doemscenario

Het digitale dataverkeer leidt tot een verdubbeling van het wereldwijde energieverbruik. Niet in elke boardroom zijn het snel groeiende dataverbruik en de gevolgen voor het energieverbruik top of mind. Dat zou het wel moeten zijn, stellen ING sectorbankier Dirk Visser en -econoom Ferdinand Nijboer. Bedrijven kunnen de milieu-impact binnen de perken houden door kritisch naar hun ICT-activiteiten te kijken.

Lees verder
Meer essays

Het in juni gepresenteerde Klimaatakkoord kent een groot aantal maatregelen die moeten leiden tot 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, oplopend naar 95 procent in 2050. ING-econoom Gerben Hieminga laat zijn licht schijnen over de implicaties voor het bedrijfsleven.

Lees verder

De wereldwijde stroomvraag zal meer dan verdubbelen richting 2050. Die stroom moet duurzaam opgewekt worden met wind- en zonneenergie. Dat vergt enorme investeringen in windparken en zonnepanelen. Die transitie biedt grote kansen, betoogt ING-econoom Gerben Hieminga.

Lees verder

Verschillende factoren zorgen voor economische tegenwind in Europa. Waait de donderwolk snel over? Volgens Bert Colijn, senior eurozone-econoom van ING, is paniek niet nodig – de economie is immers flink aangesterkt. Wel waarschuwt hij voor grote thema’s die tot een neerwaartse spiraal kunnen leiden. De Brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten kunnen ook Nederlandse ondernemingen raken.

Lees verder

Is de angst voor een nieuwe recessie terecht? Er zijn inderdaad zorgelijke signalen over de stijgende rente en de oplopende schuldenlast, maar de vraag is of die zorgen wel van toepassing zijn op de Nederlandse economie. ING’s hoofdeconoom Marieke Blom zet de ontwikkelingen in perspectief en schetst de verwachtingen voor 2019.

Lees verder

Verduurzaming komt nu de directiekamer binnen

Het in juni gepresenteerde Klimaatakkoord kent een groot aantal maatregelen die moeten leiden tot 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, oplopend naar 95 procent in 2050. ING-econoom Gerben Hieminga laat zijn licht schijnen over de implicaties voor het bedrijfsleven.

Lees verder

Een duurzame energievoorziening biedt bedrijven veel kansen

De wereldwijde stroomvraag zal meer dan verdubbelen richting 2050. Die stroom moet duurzaam opgewekt worden met wind- en zonneenergie. Dat vergt enorme investeringen in windparken en zonnepanelen. Die transitie biedt grote kansen, betoogt ING-econoom Gerben Hieminga.

Lees verder

Economisch gekwakkel: voorbijdrijvende donderwolk of duurzame ontwrichting?

Verschillende factoren zorgen voor economische tegenwind in Europa. Waait de donderwolk snel over? Volgens Bert Colijn, senior eurozone-econoom van ING, is paniek niet nodig – de economie is immers flink aangesterkt. Wel waarschuwt hij voor grote thema’s die tot een neerwaartse spiraal kunnen leiden. De Brexit en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten kunnen ook Nederlandse ondernemingen raken.

Lees verder

De economie in 2019

Is de angst voor een nieuwe recessie terecht? Er zijn inderdaad zorgelijke signalen over de stijgende rente en de oplopende schuldenlast, maar de vraag is of die zorgen wel van toepassing zijn op de Nederlandse economie. ING’s hoofdeconoom Marieke Blom zet de ontwikkelingen in perspectief en schetst de verwachtingen voor 2019.

Lees verder

China investeert honderden miljarden euro’s in de Nieuwe Zijderoute. Machiel Bode en Rico Luman van ING schetsen hoe corporates kunnen profiteren van dit enorme infrastructurele project dat wereldwijd enorme impact heeft.

Lees verder

Een Brexit is zo goed als onafwendbaar – en of het een ‘zacht’ afscheid wordt, is maar zeer de vraag. Het is goed mogelijk dat er met Brussel geen akkoord wordt bereikt over een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de Nederlandse corporates? In Management Scope houden ING-economen de komende tijd een vinger aan de pols.

Lees verder

De klimaatdoelstellingen in Nederland zijn zó ambitieus dat ze alleen haalbaar zijn met inspanningen op het gebied van baanbrekende technologie. Dat betogen economen Gerben Hieminga en Rico Luman, verbonden aan het energieteam van het ING Economisch Bureau, die onderzoek naar de economische onzekerheden rond de nieuwe Klimaatwet verrichten.

Lees verder

De afgelopen maanden zette de Amerikaanse president handelspartners onder zware druk. Met het instellen van de heffingen op staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico voert Trump die druk verder op. Vooralsnog met succes.

Lees verder

De Nieuwe Zijderoute

China investeert honderden miljarden euro’s in de Nieuwe Zijderoute. Machiel Bode en Rico Luman van ING schetsen hoe corporates kunnen profiteren van dit enorme infrastructurele project dat wereldwijd enorme impact heeft.

Lees verder

Anticiperen op een harde brexit

Een Brexit is zo goed als onafwendbaar – en of het een ‘zacht’ afscheid wordt, is maar zeer de vraag. Het is goed mogelijk dat er met Brussel geen akkoord wordt bereikt over een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de Nederlandse corporates? In Management Scope houden ING-economen de komende tijd een vinger aan de pols.

Lees verder

ING-economen Gerben Hieminga en Rico Luman over klimaat versus economie

De klimaatdoelstellingen in Nederland zijn zó ambitieus dat ze alleen haalbaar zijn met inspanningen op het gebied van baanbrekende technologie. Dat betogen economen Gerben Hieminga en Rico Luman, verbonden aan het energieteam van het ING Economisch Bureau, die onderzoek naar de economische onzekerheden rond de nieuwe Klimaatwet verrichten.

Lees verder

Onderhandelen met het pistool op de borst

De afgelopen maanden zette de Amerikaanse president handelspartners onder zware druk. Met het instellen van de heffingen op staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico voert Trump die druk verder op. Vooralsnog met succes.

Lees verder
Minder essays

Gerelateerde thema's

Risk en finance

facebook