Interviews

Venture capital en private equity spelen een belangrijke rol bij de transitie naar een duurzame economie, stelt Diederik Samsom. Als kabinetschef van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans is hij nauw betrokken bij de uitvoering van de ambitieuze Green Deal. ‘Het is aan private investeerders om aan te voelen welke bedrijven het verschil gaan maken met nieuwe technologieën.’

Lees verder

Bij de duurzame plannen van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor de private equity- en venture capitalsector. Investeerders zijn optimistisch over de ingeslagen weg. Vier spelers uit de sector praten over hun bijdrage aan de verduurzaming van Europa. ‘Sustainable finance is een krachtig instrument voor verduurzaming.’

Lees verder

Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) discussiëren vier in de investeringswereld werkzame millennials over hun vak, hun duurzaamheidsambities, hun dilemma’s en hun visie op de toekomst van private equity en venture capital. ‘Het gaat om een combinatie van impact en profit.’

Lees verder

Ernstige onderkapitalisering van het bedrijfsleven na de oliecrisis leidde in 1984 tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). In deze rondetafel blikken (oud-)NVP-voorzitters terug op de soms roerige geschiedenis van hun jubilerende vereniging en kijken ze vooruit naar de toekomst van private equity en venture capital in Nederland. ‘De relevantie zal alleen maar toenemen.’

Lees verder

Diederik Samsom: 'Privaat geld is noodzakelijk voor een groenere toekomst'

Venture capital en private equity spelen een belangrijke rol bij de transitie naar een duurzame economie, stelt Diederik Samsom. Als kabinetschef van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans is hij nauw betrokken bij de uitvoering van de ambitieuze Green Deal. ‘Het is aan private investeerders om aan te voelen welke bedrijven het verschil gaan maken met nieuwe technologieën.’

Lees verder

Investeerders over de Green Deal en sustainable finance

Bij de duurzame plannen van de Europese Commissie is een belangrijke rol weggelegd voor de private equity- en venture capitalsector. Investeerders zijn optimistisch over de ingeslagen weg. Vier spelers uit de sector praten over hun bijdrage aan de verduurzaming van Europa. ‘Sustainable finance is een krachtig instrument voor verduurzaming.’

Lees verder

Investeerders 2.0: Pauline Wink, Renee van Geel, Gregor Rossen en Felice Verduyn

Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) discussiëren vier in de investeringswereld werkzame millennials over hun vak, hun duurzaamheidsambities, hun dilemma’s en hun visie op de toekomst van private equity en venture capital. ‘Het gaat om een combinatie van impact en profit.’

Lees verder

Vier (oud-)NVP-voorzitters over het toenemend belang van private equity

Ernstige onderkapitalisering van het bedrijfsleven na de oliecrisis leidde in 1984 tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). In deze rondetafel blikken (oud-)NVP-voorzitters terug op de soms roerige geschiedenis van hun jubilerende vereniging en kijken ze vooruit naar de toekomst van private equity en venture capital in Nederland. ‘De relevantie zal alleen maar toenemen.’

Lees verder
Meer interviews

Net als in zijn tijd als topmilitair en CIA-directeur reist David Petraeus, partner bij de Amerikaanse durfinvesteerder KKR, de wereld over op zoek naar informatie om daaruit geopolitieke trends, kansen en bedreigingen te destilleren voor investeerders. ‘Nederlandse bedrijven hebben een uitstekende positie.’

Lees verder

Met de oprichting van Invest- NL wil het Rijk investeringen stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland kansen laat liggen. Daarvoor komt een kapitaal van 2,5 miljard euro beschikbaar. Drie experts over de toegevoegde waarde van zo’n nationale investeringsbank: ‘De opdracht is te vrijblijvend. Hoe wil je dan over enkele jaren beoordelen of het geslaagd is?’

Lees verder

Snelle jongens die willen cashen versus verantwoorde investeerders met aandacht voor duurzaamheid en de lange termijn: er gaapt een diepe kloof tussen de publieke opinie over private equity-investeerders en de manier waarop zij zichzelf zien.

Lees verder

Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, bestrijdt dat private equity ‘uitverkoop houdt’ en belanghebbenden uitknijpt. ‘Private equity vervult een sanerende én opbouwende rol. Maar wie durft hardop te zeggen dat het goed is dat V&D er eindelijk mee ophield?’

Lees verder

KKR-partner David Petraeus analyseert geopolitieke trends en investeringen

Net als in zijn tijd als topmilitair en CIA-directeur reist David Petraeus, partner bij de Amerikaanse durfinvesteerder KKR, de wereld over op zoek naar informatie om daaruit geopolitieke trends, kansen en bedreigingen te destilleren voor investeerders. ‘Nederlandse bedrijven hebben een uitstekende positie.’

Lees verder

Anton Arts, Mark Hillen en Rens van Tilburg over nationale investeringsbank Invest-NL

Met de oprichting van Invest- NL wil het Rijk investeringen stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland kansen laat liggen. Daarvoor komt een kapitaal van 2,5 miljard euro beschikbaar. Drie experts over de toegevoegde waarde van zo’n nationale investeringsbank: ‘De opdracht is te vrijblijvend. Hoe wil je dan over enkele jaren beoordelen of het geslaagd is?’

Lees verder

Het negatieve imago van private equity

Snelle jongens die willen cashen versus verantwoorde investeerders met aandacht voor duurzaamheid en de lange termijn: er gaapt een diepe kloof tussen de publieke opinie over private equity-investeerders en de manier waarop zij zichzelf zien.

Lees verder

Arnoud Boot spreekt over private equity

Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, bestrijdt dat private equity ‘uitverkoop houdt’ en belanghebbenden uitknijpt. ‘Private equity vervult een sanerende én opbouwende rol. Maar wie durft hardop te zeggen dat het goed is dat V&D er eindelijk mee ophield?’

Lees verder

De cfo van de toekomst schuift door digitalisering en datamanagement op naar het hart van strategievorming, aldus multicommissaris Petri Hofsté.

Lees verder

Private equity is typisch zo’n sector die snel ten prooi valt aan negatieve sentimenten. ‘Uitlegkunde’ is de oplossing, meent de nieuwe NVP-voorzitter Annemarie Jorritsma.

Lees verder

Philip Houben, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), spreekt met twee kenners van de fusie- en overnamemarkt over trends en vooruitzichten: Maurits Duynstee (ING) en Jan Louis Burggraaf (Allen & Overy).

Lees verder

Er komen steeds meer aanbieders van private equity en de behoefte aan ondernemend kapitaal wordt groter. De sector die de groei van anderen mogelijk maakt, zit zelf ook in de lift.

Lees verder

De CFO is een vrouw

De cfo van de toekomst schuift door digitalisering en datamanagement op naar het hart van strategievorming, aldus multicommissaris Petri Hofsté.

Lees verder

'Geen regulering op basis van incidenten'

Private equity is typisch zo’n sector die snel ten prooi valt aan negatieve sentimenten. ‘Uitlegkunde’ is de oplossing, meent de nieuwe NVP-voorzitter Annemarie Jorritsma.

Lees verder

Veel cash, veel twijfel

Philip Houben, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), spreekt met twee kenners van de fusie- en overnamemarkt over trends en vooruitzichten: Maurits Duynstee (ING) en Jan Louis Burggraaf (Allen & Overy).

Lees verder

Meer liquiditeit, grotere slagkracht

Er komen steeds meer aanbieders van private equity en de behoefte aan ondernemend kapitaal wordt groter. De sector die de groei van anderen mogelijk maakt, zit zelf ook in de lift.

Lees verder
Minder interviews

Essays

Juist binnen private equity is het aantal mislukte investeringen of gedupeerde beleggers zeer beperkt. Toch is er sprake van overregulering van de sector.

Lees verder

Startups en snel groeiende bedrijven hebben naast financiering vooral behoefte aan ondersteuning. De vraag naar goed functionerende ecosystemen neemt toe.

Lees verder

Toonaangevende investeerders deden onderzoek naar de beste en slechtste deals die zij sloten. Welke interventies zorgden voor optimale waardecreatie? Ieder bedrijf kan voordeel halen uit de gouden regels van succesvolle private equity-partijen.

Lees verder

Stijgende vraag en behoefte aan kostenreductie zijn dominante thema’s in de zorgsector. Er zijn dus meer dan voldoende uitdagingen voor ondernemers.

Lees verder

Overregulering is kapitale fout

Juist binnen private equity is het aantal mislukte investeringen of gedupeerde beleggers zeer beperkt. Toch is er sprake van overregulering van de sector.

Lees verder

De vruchtbare bodem van het ecosysteem

Startups en snel groeiende bedrijven hebben naast financiering vooral behoefte aan ondersteuning. De vraag naar goed functionerende ecosystemen neemt toe.

Lees verder

Lessen van private equity

Toonaangevende investeerders deden onderzoek naar de beste en slechtste deals die zij sloten. Welke interventies zorgden voor optimale waardecreatie? Ieder bedrijf kan voordeel halen uit de gouden regels van succesvolle private equity-partijen.

Lees verder

Geld alleen is niet genoeg

Stijgende vraag en behoefte aan kostenreductie zijn dominante thema’s in de zorgsector. Er zijn dus meer dan voldoende uitdagingen voor ondernemers.

Lees verder
Meer essays

De financiële wereld wordt overspoeld met nieuwe wet- en regelgeving. Ook private equity-fondsen ontkomen niet aan regulering. Voor veel fondsen wordt het een hele toer om te voldoen aan alle regels.

Lees verder

Durfkapitaal heeft het succes van bedrijven als Apple, Google, Microsoft en Facebook mede mogelijk gemaakt. Toch is er weinig bekend over hoe deze financiële intermediairs precies te werk gaan. Wetenschappelijke studies bieden soelaas.

Lees verder

Private equity-fondsen ontkomen niet aan regulering

De financiële wereld wordt overspoeld met nieuwe wet- en regelgeving. Ook private equity-fondsen ontkomen niet aan regulering. Voor veel fondsen wordt het een hele toer om te voldoen aan alle regels.

Lees verder

Durfkapitalisten: hoe gaan zij te werk?

Durfkapitaal heeft het succes van bedrijven als Apple, Google, Microsoft en Facebook mede mogelijk gemaakt. Toch is er weinig bekend over hoe deze financiële intermediairs precies te werk gaan. Wetenschappelijke studies bieden soelaas.

Lees verder
Minder essays

Exclusief online

Maaike van der Schoot is responsible investment officer van AlpInvest. Volgens Van der Schoot moet de nieuwe Europese regelgeving rondom sustainable finance niet te veel barrières opwerpen voor kleinere investeerders. ‘Het zou jammer zijn als kleinere partijen worden afgeschrikt.’

Lees verder

Renee van Geel is investeringsmanager van private equitybedrijf Mentha Capital. ‘Ik hoop dat Europa met de Green Deal als voorbeeld dient voor de rest van de wereld. De klimaatcrisis stopt niet bij de Europese grenzen.’

Lees verder

Florentine Fockema Andreae is partner bij SHIFT Invest. Ze hoopt dat de Green Deal van betekenis zal zijn voor zowel gevestigde bedrijven als voor innovatieve startups.

Lees verder

Als ‘all weather investor’ wordt private equity-investeerder Triton niet nerveus van de coronacrisis. Dat zegt Koos van de Linde, die door de vooral in Europa actieve investerings-maatschappij werd aangetrokken om een kantoor in Nederland te openen en er de leiding heeft.

Lees verder

Maaike van der Schoot: 'De nieuwe regelgeving moedigt investeerders aan'

Maaike van der Schoot is responsible investment officer van AlpInvest. Volgens Van der Schoot moet de nieuwe Europese regelgeving rondom sustainable finance niet te veel barrières opwerpen voor kleinere investeerders. ‘Het zou jammer zijn als kleinere partijen worden afgeschrikt.’

Lees verder

Renee van Geel: 'De klimaatcrisis stopt niet bij de Europese grenzen'

Renee van Geel is investeringsmanager van private equitybedrijf Mentha Capital. ‘Ik hoop dat Europa met de Green Deal als voorbeeld dient voor de rest van de wereld. De klimaatcrisis stopt niet bij de Europese grenzen.’

Lees verder

Florentine Fockema Andreae: 'We hebben ambitieuze doelen nodig'

Florentine Fockema Andreae is partner bij SHIFT Invest. Ze hoopt dat de Green Deal van betekenis zal zijn voor zowel gevestigde bedrijven als voor innovatieve startups.

Lees verder

Koos van de Linde: 'Investeerders spelen actieve rol bij bedrijven in zwaar weer'

Als ‘all weather investor’ wordt private equity-investeerder Triton niet nerveus van de coronacrisis. Dat zegt Koos van de Linde, die door de vooral in Europa actieve investerings-maatschappij werd aangetrokken om een kantoor in Nederland te openen en er de leiding heeft.

Lees verder
Meer exclusief online

Hoe navigeren private equity-investeerders hun portfoliobedrijven door de coronacrisis? Een dubbelinterview met François Gilbart, operating partner van Bain Capital, en Centrient Pharmaceuticals-ceo Rex Clements. Sinds 2018 is Bain Capital eigenaar van het farmabedrijf (voorheen DSM Sinochem Pharmaceuticals) dat antibiotica, cholesterolverlagers en antischimmelmiddelen produceert.

Lees verder

De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Francis Quint, destijds hoofd capital bij InnovationQuarter, nu global head corporate investments bij Rabobank over ondernemers op weg helpen met maatschappelijke doelstellingen.

Lees verder

De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Hein Ploegmakers, managing director bij Gilde Buy-Out Partners over geloven in het managementteam en het afwegen van ESG-factoren.

Lees verder

De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Cilian Jansen Verplanke, partner bij Karmijn Kapitaal over kijken naar team dynamics en verantwoorde bedrijfsvoering.

Lees verder

Hoe private equity uit de crisis navigeert

Hoe navigeren private equity-investeerders hun portfoliobedrijven door de coronacrisis? Een dubbelinterview met François Gilbart, operating partner van Bain Capital, en Centrient Pharmaceuticals-ceo Rex Clements. Sinds 2018 is Bain Capital eigenaar van het farmabedrijf (voorheen DSM Sinochem Pharmaceuticals) dat antibiotica, cholesterolverlagers en antischimmelmiddelen produceert.

Lees verder

Francis Quint - 'Vaak is de intentie er wel'

De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Francis Quint, destijds hoofd capital bij InnovationQuarter, nu global head corporate investments bij Rabobank over ondernemers op weg helpen met maatschappelijke doelstellingen.

Lees verder

Hein Ploegmakers – 'ESG is zeker geen modegril'

De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Hein Ploegmakers, managing director bij Gilde Buy-Out Partners over geloven in het managementteam en het afwegen van ESG-factoren.

Lees verder

Cilian Jansen Verplanke - 'Het bewustzijn is gegroeid'

De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Cilian Jansen Verplanke, partner bij Karmijn Kapitaal over kijken naar team dynamics en verantwoorde bedrijfsvoering.

Lees verder
Minder exclusief online

Gerelateerde thema's

Risk en finance

facebook