Interviews

Robert Swaak maakte dit voorjaar vanuit zijn werkkamer thuis zijn virtuele debuut op de aandeelhoudersvergadering als nieuwe topman van ABN AMRO. Ook de transformatie van de bank moet door de coronacrisis op afstand geleid worden, inclusief het grotendeels ontmantelen van de internationale zakentak. Een pijnlijke beslissing? ‘Het betreft de banen van 800 collega’s. Dat vond ik het moeilijkst.’

Lees verder

Het ingroeiquotum van tenminste 33 procent vrouwen in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven is nodig om de topvrouwentrein in beweging te zetten, maar eigenlijk gelooft oud- VVD-minister en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes meer in diversity of thought. Hoe graag ziet Kroes, grande dame van het Nederlandse private én publieke bestuur, na de verkiezingen een seksegenoot als premier? ‘Een vrouw als minister-president zou een geweldig rolmodel zijn, maar als ik Mark ervoor moet inleveren, nee…’

Lees verder

De invloedrijkste corporate vrouw van Nederland voelt zich gezegend dat zij in geen enkele raad van commissarissen (rvc) de enige vrouw is. Een gesprek over het belang van diversiteit, een thema dat oprecht leeft maar gedomineerd wordt door tegenstrijdigheden: ‘Het werk wordt onmogelijk als een team té divers is.’

Lees verder

Unilever-topvrouw Conny Braams gelooft in de kracht van diversiteit en inclusiviteit. Een goed beleid op deze gebieden leidt tot kansen. Diverser worden lukt beter als je inzoomt op die kansen: ‘We willen een afspiegeling van de kopers van onze merken in het bedrijf hebben werken.’

Lees verder

Robert Swaak over de soms pijnlijke transformatie van ABN AMRO

Robert Swaak maakte dit voorjaar vanuit zijn werkkamer thuis zijn virtuele debuut op de aandeelhoudersvergadering als nieuwe topman van ABN AMRO. Ook de transformatie van de bank moet door de coronacrisis op afstand geleid worden, inclusief het grotendeels ontmantelen van de internationale zakentak. Een pijnlijke beslissing? ‘Het betreft de banen van 800 collega’s. Dat vond ik het moeilijkst.’

Lees verder

Neelie Kroes: 'Met diversity of thought is een quotum niet nodig'

Het ingroeiquotum van tenminste 33 procent vrouwen in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven is nodig om de topvrouwentrein in beweging te zetten, maar eigenlijk gelooft oud- VVD-minister en voormalig eurocommissaris Neelie Kroes meer in diversity of thought. Hoe graag ziet Kroes, grande dame van het Nederlandse private én publieke bestuur, na de verkiezingen een seksegenoot als premier? ‘Een vrouw als minister-president zou een geweldig rolmodel zijn, maar als ik Mark ervoor moet inleveren, nee…’

Lees verder

Petri Hofsté gaat graag op zoek naar de mens achter het hokje

De invloedrijkste corporate vrouw van Nederland voelt zich gezegend dat zij in geen enkele raad van commissarissen (rvc) de enige vrouw is. Een gesprek over het belang van diversiteit, een thema dat oprecht leeft maar gedomineerd wordt door tegenstrijdigheden: ‘Het werk wordt onmogelijk als een team té divers is.’

Lees verder

Conny Braams wil vrouwen en minderheden laten accelereren

Unilever-topvrouw Conny Braams gelooft in de kracht van diversiteit en inclusiviteit. Een goed beleid op deze gebieden leidt tot kansen. Diverser worden lukt beter als je inzoomt op die kansen: ‘We willen een afspiegeling van de kopers van onze merken in het bedrijf hebben werken.’

Lees verder
Meer interviews

PwC-bestuursvoorzitter Ad van Gils zet zich in voor meer diversiteit en inclusie binnen de zakelijk dienstverlener, maar laat gezwollen taal en hameren op principes achterwege. ‘Ik wil heus wel het goede doen, maar hier zit nadrukkelijk een zakelijk verhaal achter. Willen we overleven, dan is het een vereiste dat we dit thema serieus nemen.’

Lees verder

Er is geen uitspraak die beter bij de tijdgeest past dan ‘verandering is de enige constante’. Verandert de board wel voldoende mee, en moeten we bijvoorbeeld niet meer inzetten op diversiteit en inclusie? Annet Aris denkt als in digitale zaken gespecialiseerd commissaris wel vaker na over vernieuwing in de board: ‘Ik ben voor diversiteit, zolang bedrijven op de juiste criteria blijven selecteren.’

Lees verder

Steeds meer vrouwen vervullen internationale topfuncties. Hoe divers zijn de boards waarin zij zitting hebben en wat is de toegevoegde waarde van Nederlandse topvrouwen in het buitenland?

Lees verder

Ilham Kadri, president en toekomstig ceo van Diversey Care en senior vice president van Sealed Air, maakt zich hard voor genderdiversiteit en het recht van vrouwen zelf de keuze te maken voor een topbaan. ‘Al die aannames over vrouwen moeten echt stoppen.’

Lees verder

Ad van Gils (PwC): 'Diversity & inclusion zijn een businesscase'

PwC-bestuursvoorzitter Ad van Gils zet zich in voor meer diversiteit en inclusie binnen de zakelijk dienstverlener, maar laat gezwollen taal en hameren op principes achterwege. ‘Ik wil heus wel het goede doen, maar hier zit nadrukkelijk een zakelijk verhaal achter. Willen we overleven, dan is het een vereiste dat we dit thema serieus nemen.’

Lees verder

Annet Aris vindt diversiteit een groot goed, mits er op de juiste criteria geselecteerd wordt

Er is geen uitspraak die beter bij de tijdgeest past dan ‘verandering is de enige constante’. Verandert de board wel voldoende mee, en moeten we bijvoorbeeld niet meer inzetten op diversiteit en inclusie? Annet Aris denkt als in digitale zaken gespecialiseerd commissaris wel vaker na over vernieuwing in de board: ‘Ik ben voor diversiteit, zolang bedrijven op de juiste criteria blijven selecteren.’

Lees verder

Vrouwen met een commissariaat in het buitenland

Steeds meer vrouwen vervullen internationale topfuncties. Hoe divers zijn de boards waarin zij zitting hebben en wat is de toegevoegde waarde van Nederlandse topvrouwen in het buitenland?

Lees verder

Ilham Kadri: ‘Laat vrouwen zelf de keuze maken voor een topbaan’

Ilham Kadri, president en toekomstig ceo van Diversey Care en senior vice president van Sealed Air, maakt zich hard voor genderdiversiteit en het recht van vrouwen zelf de keuze te maken voor een topbaan. ‘Al die aannames over vrouwen moeten echt stoppen.’

Lees verder

Kenan Yildirim – zijn naam verraadt direct dat zijn roots niet Hollands zijn – is finance director bij Shell en verwacht voor de generaties migrantenkinderen na hem dezelfde carrièremogelijkheden als voor hemzelf: ‘Ik ben niet pessimistisch. Veel bedrijven zijn bezig met inclusie.’

Lees verder

Een Turkse Nederlander die vrouwen naar de top haalt. Kijkt u daarvan op? Dan is ook uw board toe aan een cultuuromslag. Maar hoe verander je diep ingesleten denkpatronen? Adnan Basaran van executive searchbureau Kamran: ‘Dat is verdomd moeilijk.’ 

Lees verder

Kenan Yildirim over diversiteit en inclusie

Kenan Yildirim – zijn naam verraadt direct dat zijn roots niet Hollands zijn – is finance director bij Shell en verwacht voor de generaties migrantenkinderen na hem dezelfde carrièremogelijkheden als voor hemzelf: ‘Ik ben niet pessimistisch. Veel bedrijven zijn bezig met inclusie.’

Lees verder

Adnan Basaran: 'Niet oordelen en invullen, maar openstaan'

Een Turkse Nederlander die vrouwen naar de top haalt. Kijkt u daarvan op? Dan is ook uw board toe aan een cultuuromslag. Maar hoe verander je diep ingesleten denkpatronen? Adnan Basaran van executive searchbureau Kamran: ‘Dat is verdomd moeilijk.’ 

Lees verder
Minder interviews

Essays

Lukt het ons in tijden van social distancing iedereen ‘aan boord te houden’, in de maatschappij en op de werkvloer? The Inclusion Partners-oprichter Adnan Basaran ziet dat de angst regeert. Zelfreflectie is het startpunt voor het bouwen aan betere relaties. 

Lees verder

Bedrijven hanteren allerlei dooddoeners om het falen van het diversiteitsbeleid te rechtvaardigen: van ‘het draagvlak binnen de organisatie ontbreekt’ tot ‘we kunnen ze gewoon niet vinden’. Desondanks is Adnan Basaran niet somber over de ‘verkleuring’ van de toplagen: de wal zal het schip keren, vooral als het bedrijfsresultaat het falend beleid weerspiegelt.  

Lees verder

Een vrouw concurreert met mannen om een interne promotie. Ze stelt veel vragen en aarzelt langer. Interpreteert u dat als onzekerheid? Vraag ernaar, dikke kans dat u ontdekt dat ze gewoon heel consciëntieus is. En zo is er veel meer dat u kunt doen voor een divers topteam, een strategische noodzaak. 

Lees verder

Het eind van inclusie of op afstand dichtbij?

Lukt het ons in tijden van social distancing iedereen ‘aan boord te houden’, in de maatschappij en op de werkvloer? The Inclusion Partners-oprichter Adnan Basaran ziet dat de angst regeert. Zelfreflectie is het startpunt voor het bouwen aan betere relaties. 

Lees verder

Op het vlak van D&I is er weinig oprechte wil, maar toch komt het goed

Bedrijven hanteren allerlei dooddoeners om het falen van het diversiteitsbeleid te rechtvaardigen: van ‘het draagvlak binnen de organisatie ontbreekt’ tot ‘we kunnen ze gewoon niet vinden’. Desondanks is Adnan Basaran niet somber over de ‘verkleuring’ van de toplagen: de wal zal het schip keren, vooral als het bedrijfsresultaat het falend beleid weerspiegelt.  

Lees verder

Diversiteit op de werkvloer is strategische noodzaak

Een vrouw concurreert met mannen om een interne promotie. Ze stelt veel vragen en aarzelt langer. Interpreteert u dat als onzekerheid? Vraag ernaar, dikke kans dat u ontdekt dat ze gewoon heel consciëntieus is. En zo is er veel meer dat u kunt doen voor een divers topteam, een strategische noodzaak. 

Lees verder

Exclusief online

Onlangs las ik het nieuwe boek van Jeroen Smit, Het grote gevecht. De titel spreekt boekdelen, want het is een mooi voorbeeld van wat er gebeurt als een ceo niet meer luistert naar zijn directe omgeving en wat dat doet met de onderlinge relaties. Als je jezelf als ceo isoleert, niet langer openstaat voor de mening van anderen en met een blind, brandend verlangen je eigen ‘evangelie’ blijft verkondigen, dan raak je los van de organisatie en de organisatie van jou. Een purpose resoneert alleen vanuit een inclusieve context en dit vergt een diep begrip van de bestaande relaties. Dit is de essentie van inclusie.

Lees verder

Het domineerde korte tijd het nieuws: de Sociaal-Economische Raad (SER) wil een bindend quotum invoeren voor vrouwen in de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Minister Engelshoven is het daarmee eens: eerder noemde ze het achterblijvende aandeel topvrouwen ‘om te huilen’ en ‘beschamend’. Dat mag zo zijn, het invoeren van een bindend quotum is in mijn ogen een brevet van onvermogen. Want duidelijk is dat noch de minister, noch de SER in staat zijn geweest om de afgelopen jaren het aantal vrouwen in de top op een natuurlijke manier te laten groeien.

Lees verder

Een jaar of tien geleden schreef psychologe Martine Delfos een boek met de titel ‘Verschil mag er zijn’. Een interessant werk waarin zij onder meer de schoonheid van verschillen in geslachtstypen beschrijft, de betekenis van de evolutie en de emotionele verschillen tussen mannen en vrouwen rondom angst en agressie. 

Lees verder

‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’. Zo luidde de vrij confronterende kop boven een recent artikel in NRC, waarin Carel Boers een boekje opendoet over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de politieorganisatie. 

Lees verder

Over de essentie van inclusie

Onlangs las ik het nieuwe boek van Jeroen Smit, Het grote gevecht. De titel spreekt boekdelen, want het is een mooi voorbeeld van wat er gebeurt als een ceo niet meer luistert naar zijn directe omgeving en wat dat doet met de onderlinge relaties. Als je jezelf als ceo isoleert, niet langer openstaat voor de mening van anderen en met een blind, brandend verlangen je eigen ‘evangelie’ blijft verkondigen, dan raak je los van de organisatie en de organisatie van jou. Een purpose resoneert alleen vanuit een inclusieve context en dit vergt een diep begrip van de bestaande relaties. Dit is de essentie van inclusie.

Lees verder

Een bindend vrouwenquotum: realisme of tokenisme?

Het domineerde korte tijd het nieuws: de Sociaal-Economische Raad (SER) wil een bindend quotum invoeren voor vrouwen in de raad van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Minister Engelshoven is het daarmee eens: eerder noemde ze het achterblijvende aandeel topvrouwen ‘om te huilen’ en ‘beschamend’. Dat mag zo zijn, het invoeren van een bindend quotum is in mijn ogen een brevet van onvermogen. Want duidelijk is dat noch de minister, noch de SER in staat zijn geweest om de afgelopen jaren het aantal vrouwen in de top op een natuurlijke manier te laten groeien.

Lees verder

Houd de fakkel van diversiteit en inclusiviteit brandend

Een jaar of tien geleden schreef psychologe Martine Delfos een boek met de titel ‘Verschil mag er zijn’. Een interessant werk waarin zij onder meer de schoonheid van verschillen in geslachtstypen beschrijft, de betekenis van de evolutie en de emotionele verschillen tussen mannen en vrouwen rondom angst en agressie. 

Lees verder

Als werknemers psychologische contractbreuk plegen

‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’. Zo luidde de vrij confronterende kop boven een recent artikel in NRC, waarin Carel Boers een boekje opendoet over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag binnen de politieorganisatie. 

Lees verder
Meer exclusief online

In mijn vorige blogs heb ik uitgebreid aandacht besteed aan het belang van diversiteit en inclusie voor bedrijven en de samenleving. Ook heb ik duidelijk gemaakt dat er geen quick fixes zijn om een coherente cultuur te creëren in een organisatie. Als we oprecht meer samenhang willen en meer acceptatie van verschil, dan zullen we moeten onderzoeken en begrijpen wat ons gedrag bepaalt.

Lees verder

In mijn vorige blog stelde ik de vraag centraal hoe we binnen organisaties tot betere en oprechtere bindingsmechanismen kunnen komen en een atmosfeer van veiligheid en saamhorigheid kunnen creëren. Ik gaf daarbij aan dat dit begint bij de top van de organisatie: die moet zich bewust gaan worden van haar eigen gedrag en de effecten hiervan op haar directe omgeving en de rest van de organisatie.

Lees verder

Ik las onlangs een mooi citaat van Maya Angelou: ‘You only are free when you realize you belong no place - you belong every place - no place at all. The price is high. The reward is great.’ Angelou lijkt te willen zeggen: hoe moeilijk het ook is, als je vrij wilt zijn – een menselijke oerbehoefte – probeer dan niet ergens bij te horen, maar jezelf te zijn. Wijze woorden, want binnen tal van organisaties zie ik dat medewerkers zich ogenschijnlijk probleemloos conformeren aan de daar geldende culturele gedragsnormen.

Lees verder

Politici mogen graag aan de BV Nederland refereren als ze maatschappelijk of economisch beleid willen verdedigen. Daar is nogal wat op af te dingen – een land is wel wat meer dan een simpele rechtspersoon – maar de intentie om de businesscase van Nederland sterker te willen maken verdient lof. Tenminste, als we onder het versterken van de businesscase verstaan: zorgen voor meer sociale cohesie en welvaart.

Lees verder

Over de kracht van de dialoog

In mijn vorige blogs heb ik uitgebreid aandacht besteed aan het belang van diversiteit en inclusie voor bedrijven en de samenleving. Ook heb ik duidelijk gemaakt dat er geen quick fixes zijn om een coherente cultuur te creëren in een organisatie. Als we oprecht meer samenhang willen en meer acceptatie van verschil, dan zullen we moeten onderzoeken en begrijpen wat ons gedrag bepaalt.

Lees verder

Bi-cultureel talent komt niet vanzelf bovendrijven

In mijn vorige blog stelde ik de vraag centraal hoe we binnen organisaties tot betere en oprechtere bindingsmechanismen kunnen komen en een atmosfeer van veiligheid en saamhorigheid kunnen creëren. Ik gaf daarbij aan dat dit begint bij de top van de organisatie: die moet zich bewust gaan worden van haar eigen gedrag en de effecten hiervan op haar directe omgeving en de rest van de organisatie.

Lees verder

Diversiteit & inclusie? Laten we het over belonging hebben

Ik las onlangs een mooi citaat van Maya Angelou: ‘You only are free when you realize you belong no place - you belong every place - no place at all. The price is high. The reward is great.’ Angelou lijkt te willen zeggen: hoe moeilijk het ook is, als je vrij wilt zijn – een menselijke oerbehoefte – probeer dan niet ergens bij te horen, maar jezelf te zijn. Wijze woorden, want binnen tal van organisaties zie ik dat medewerkers zich ogenschijnlijk probleemloos conformeren aan de daar geldende culturele gedragsnormen.

Lees verder

Verdeeldheid holt onze concurrentiekracht uit

Politici mogen graag aan de BV Nederland refereren als ze maatschappelijk of economisch beleid willen verdedigen. Daar is nogal wat op af te dingen – een land is wel wat meer dan een simpele rechtspersoon – maar de intentie om de businesscase van Nederland sterker te willen maken verdient lof. Tenminste, als we onder het versterken van de businesscase verstaan: zorgen voor meer sociale cohesie en welvaart.

Lees verder

Als diversity & inclusion-consultant lees ik bijna wekelijks onderzoeken met betrekking tot diversiteit, uitgevoerd door gezaghebbende strategiebureaus en universiteiten. Onderzoeken die precies in kaart brengen hoeveel bicultureel talent er wordt aangetrokken, wat het retentiepercentage is, welk percentage talent doorstroomt na verloop van tijd, wat de vertegenwoordiging is per organisatielaag, enzovoorts, enzovoorts.

Lees verder

In mijn vorige blogs heb ik – naar ik hoop overtuigend – het belang van een inclusieve werkomgeving binnen organisaties aangetoond. Mission accomplished, dus? Bepaald niet. Want in de dagelijkse praktijk merken mijn collega’s en ik dat het bedrijven ­– ondanks alle goede bedoelingen – niet of nauwelijks lukt om een inclusieve werkomgeving te creëren. Een belangrijke oorzaak is dat bedrijven geneigd zijn (1) doelen te behalen door gedrag te trainen en (2) het behalen van die doelen ondubbelzinnig willen kunnen meten.

Lees verder

In mijn vorige blog beschreef ik wat inclusie is, hoe een organisatie ertoe komt en wat er het voordeel van is. Samengevat: via inclusie kom je tot veel hechtere relaties, met alle positieve gevolgen van dien voor de bedrijfsvoering.

Lees verder

Hoe maken we de overstap van praten over inclusie naar het realiseren ervan? Adnan Basaran, founder van consultant en executive searcher The Inclusion Partners, blogt er maandelijks over. Deze keer: waarom inclusie diversiteit overstijgt en welke randvoorwaarden er nodig zijn om het talent van mensen van divers pluimage te laten renderen.

Lees verder

Verbinding zoeken is een morele plicht

Als diversity & inclusion-consultant lees ik bijna wekelijks onderzoeken met betrekking tot diversiteit, uitgevoerd door gezaghebbende strategiebureaus en universiteiten. Onderzoeken die precies in kaart brengen hoeveel bicultureel talent er wordt aangetrokken, wat het retentiepercentage is, welk percentage talent doorstroomt na verloop van tijd, wat de vertegenwoordiging is per organisatielaag, enzovoorts, enzovoorts.

Lees verder

Waarom diversiteitstrainingen niet werken

In mijn vorige blogs heb ik – naar ik hoop overtuigend – het belang van een inclusieve werkomgeving binnen organisaties aangetoond. Mission accomplished, dus? Bepaald niet. Want in de dagelijkse praktijk merken mijn collega’s en ik dat het bedrijven ­– ondanks alle goede bedoelingen – niet of nauwelijks lukt om een inclusieve werkomgeving te creëren. Een belangrijke oorzaak is dat bedrijven geneigd zijn (1) doelen te behalen door gedrag te trainen en (2) het behalen van die doelen ondubbelzinnig willen kunnen meten.

Lees verder

Zonder inclusie geen purpose

In mijn vorige blog beschreef ik wat inclusie is, hoe een organisatie ertoe komt en wat er het voordeel van is. Samengevat: via inclusie kom je tot veel hechtere relaties, met alle positieve gevolgen van dien voor de bedrijfsvoering.

Lees verder

Het pad naar inclusie

Hoe maken we de overstap van praten over inclusie naar het realiseren ervan? Adnan Basaran, founder van consultant en executive searcher The Inclusion Partners, blogt er maandelijks over. Deze keer: waarom inclusie diversiteit overstijgt en welke randvoorwaarden er nodig zijn om het talent van mensen van divers pluimage te laten renderen.

Lees verder
Minder exclusief online

Gerelateerde thema's

Goed bestuur: van corprorate governance tot cultuur

Leiderschap

facebook