Hein Ploegmakers – 'ESG is zeker geen modegril'

Hein Ploegmakers – 'ESG is zeker geen modegril'
De NVP bestaat dit jaar 35 jaar. Een goed moment om niet alleen terug te blikken, maar ook naar de toekomst te kijken. Een belangrijk onderwerp is maatschappelijke impact. In de Verenigde Staten gooit Blackrock-ceo Larry Fink hoge ogen met zijn jaarlijkse letter to the ceo. Een brief van de belegger aan ceo’s om aandacht te vragen voor duurzaamheid, groei en waardecreatie op de lange termijn. Dit inspireerde ons om enkele NVP-leden te interviewen over hoe hun gesprekken met ondernemers over deze onderwerpen eruit zien. Deze keer: Hein Ploegmakers, managing director bij Gilde Buy-Out Partners over geloven in het managementteam en het afwegen van ESG-factoren.

‘Als de transactie na een bevredigende due diligence veelbelovend lijkt, wil je de ondernemer diep in de ogen kunnen kijken. Natuurlijk gaat het voornamelijk om een goede businesscase en overeenstemming over de financiering, maar er moet vooral onderling vertrouwen zijn. Geloof in het managementteam is essentieel. Dat team moet goed functioneren en in staat zijn de afgesproken doelstellingen te halen. We hebben als investeerder geen tweede managementteam klaarstaan om het over te nemen.’

Investeerder als counselor
‘Na het sluiten van de deal is het ook zoeken naar de prettigste manier van samenwerking met de ceo in kwestie. Natuurlijk is er volgens de regels van good governance eens per maand contact over de cijfers, maar de informele contacten zijn minstens zo waardevol. Voor de ene ondernemer is dat vanuit de auto even bijpraten, voor de ander is het fijn elke vrijdagmiddag langs te komen op kantoor. Als investeerder ben je soms net een counselor, de ondernemer kan zijn zakelijke zorgen even van zich af praten.’

Moreel kompas
‘Als private-equity-investeerder nemen we ook environmental, social and governance-critaria (ESG) mee in onze afweging om aandeelhouder te worden van een bedrijf. Maar maatschappelijke impact drijft niet primair de agenda. We zijn geen charity-instelling, duurzame ambities moeten op de langere termijn wel resultaat opleveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Nederlandse bedrijven op een hoog niveau. Ceo’s hebben over het algemeen een goed ontwikkeld moreel kompas. In Nederland ga je geen zichzelf respecterend ondernemer vinden die er een sweatshop in Bangladesh op nahoudt. Ook op milieugebied ligt de standaard hoog. Enerzijds komt dat door steeds strengere milieuwetgeving, maar ook vanuit de overtuiging dat het tot een betere bedrijfsvoering leidt en uiteindelijk een strategisch voordeel oplevert.’

Vergrootglas
‘Naar mijn beleving spelen op het gebied van ESG geen grote dilemma’s tussen private-equity-investeerder en ondernemer. Als het gaat om duurzame beslissingen zijn beide partijen het er wel over eens dat het bedrijfsbelang voorop staat. Mocht er verschil van inzicht zijn, dan zullen we er geen groot ding van maken. Onze reputatie is daarbij heel belangrijk. Private equity ligt al snel onder een vergrootglas, cash is king en zo. Juist daarom wil private equity voorop lopen als het gaat om ESG.’

Geen modegril
‘Of de focus op ESG de afgelopen jaren sterker is geworden? ‘De standaard in Europa lag altijd al hoog. Maar de publieke aandacht is natuurlijk wel groter geworden, en ook wij hebben er als investeerders meer aandacht voor. ESG is zeker geen modegril, het zal altijd de bedrijfsstrategie mede blijven bepalen. Het wachten is nog wel op een goede standaard om impact meetbaar te maken.’

facebook