Ad Lansink

Eigenaar bij Lansink EcoAdvies

Ad Lansink

Persoonlijk

Naam: Dr. Ad Lansink

Geboortejaar: 1934

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Ad Lansink

1999 - heden Eigenaar, Lansink EcoAdvies
1990 - heden Voorzitter, Ds Visscherfonds

Loopbaan Ad Lansink

2007 - 2012 Voorzitter, Zonnekrachtteam Nijmegen
2000 - 2012 Voorzitter, Van Zeelandstichting Nijmegen
1999 - 2012 Penningmeester, Vereniging van Oud Leden Tweede Kamer
1995 - 2012 Voorzitter, Federatie Herwinning Grondstoffen
2003 - 2011 Voorzitter, Gelderse Milieufederatie
2001 - 2011 Lid Raad van Toezicht, COVRA NV
1998 - 2010 Commissaris, E.on Benelux NV
2004 - 2007 Toezichthouder , Knowaste
2001 - 2003 Plaatsvervangend Voorzitter, Commissie MER
1977 - 1998 CDA
1974 - 1982 fractievoorzitter , gemeente Nijmegen
1964 - 1977 Biochemicus, Universiteit Nijmegen

Opleiding Ad Lansink

1964 Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit van Utrecht, Utrecht
1952 - 1959 Scheikunde: fysische chemie, Universiteit van Utrecht, Utrecht

Overige vermeldingen


Als Tweede kamerlid hield Ad Lansink zich voornamelijk bezig met onderwerpen als milieu, energie, hoger onderwijs, studiefinanciering en volksgezondheid.

In een door Lansink ingediende en aangenomen motie 'De Ladder van Lansink' (1979) drukte hij een stempel op het Nederlandse afvalverwerkingsbeleid. De standaard voor omgaan met afval werd ingedeeld in: preventie, hergebruik, verbranding en storten.

Naast zijn Kamerlidmaatschap bekleedde hij bestuursfuncties in de KNVB, onder andere als voorzitter van de sectie amateurvoetbal.

Trivia


Ad Lansink echtgenote was wetenschappelijk medewerkster van Katholieke Universiteit Nijmegen. In zijn vrije tijd verzameld hij oude geografische kaarten en liep hij meerdere malen de Nijmeegse vierdaagse.

Op 27 april 1990 ontving Ad Lansink de Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1998 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

Meer over de functies
Voorzitter |