Ad Segers

Geen recente functie bekend bij de redactie

Ad Segers

Persoonlijk

Naam: Ad Segers

Geboortejaar: 1941

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Ad Segers

2011 - heden Geen recente functie bekend bij de redactie

Loopbaan Ad Segers

2000 - 2011 Commissaris (vice-voorzitter), NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank)
1985 - 2003 Watergraaf , Waterschap de Dommel

Overige vermeldingen


Ad Segers was ruim 18 jaar watergraaf bij Waterschap de Dommel. Op 1 februari 2003 ging hij met pensioen.

Als watergraaf hield Segers zich bezig met vele facetten van het waterschapswerk zoals grootschalige landinrichtingswerken, zuiveringswerken tot verkiezingen en ernstige wateroverlast.

Ad Segers werd in 1985 lid van het algemeen bestuur van de Unie van Waterschappen. In 1989 werd hij lid van het dagelijks bestuur.

Van 1994 tot en met augustus 2000 bekleedde Segers de functie van voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Trivia


In 2000 ontving Ad Segers een koninklijk onderscheiden met het Officierskruis in de Orde van Oranje Nassau. Dit als blijk van waardering voor de bijzondere staat van dienst die hij heeft opgebouwd in de waterschapswereld.