Age Bakker

Voorzitter bij College financieel toezicht Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Age Bakker

Persoonlijk

Naam: Prof. dr. Age Bakker

Geboortejaar: 1950

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Age Bakker

2011 - heden Voorzitter, College financieel toezicht Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland
2012 - heden Commissaris (voorzitter), NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank)
2012 - heden Lid, Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken
2013 - heden Bestuurslid, PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn)
2013 - heden Voorzitter Beleggingsadviescommissie, PFHC (Pensioenfonds Horeca & Catering)
2013 - heden Lid, Adviescommissie Openstelling Borgstellingsregeling MKB

Loopbaan Age Bakker

1995 - 2014 Hoogleraar monetaire en bancaire vraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam
2007 - 2011 Bewindvoerder, IMF
1994 - 2006 Plaatsvervangend kroonlid , SER
1994 - 2007 Directeur, De Nederlandsche Centrale Bank (DNB)
1985 - 1993 Directeur afdeling Internationale Zakem , De Nederlandsche Bank
1981 - 1985 Adjunct-chef afdeling Internationale Zaken , De Nederlandsche Bank
1979 - 1981 Assistent van de Nederlandse Executive Director , IMF
1976 - 1979 Beleidsmedewerker Internationale Zaken , BND

Opleiding Age Bakker

1968 - 1976 Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
1967 - 1968 Franse Taal- en Letterkunde, Grenoble

Overige vermeldingen


Age Bakker (61) vervulde van 2007 tot 2011 de functie van bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington.

Daarvoor heeft Bakker diverse posities bekleed bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), waaronder die van directeur Financiële markten, en was hij van 1994 tot 2006 Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

Age Bakker was hoogleraar Monetaire en bancaire vraagstukken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Prof. dr. Age Bakker is sinds 28 april 2011 commissaris van de NWB Bank.

Trivia


Age Bakker is geboren in Bolsward.

Meer over de functies
Voorzitter | Commissaris (voorzitter) | Bestuurslid |