Age Bakker

Age Bakker

Staatsraad in buitengewone dienst bij Raad van State


Personalia

Naam: Age Bakker

Geboortejaar: 1950

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Age Bakker

 • 2016 - heden Staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State
 • 2013 - heden Lid bestuur, Pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • 2013 - heden Voorzitter Beleggingsadviescommissie, PFHC (Pensioenfonds Horeca & Catering)
 • 2013 - heden Lid, Adviescommissie Openstelling Borgstellingsregeling MKB

Loopbaan Age Bakker

 • 2012 - 2020 Commissaris (voorzitter), Nederlandse Waterschapsbank
 • 2012 - 2017 Lid, Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • 1995 - 2014 Hoogleraar monetaire en bancaire vraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 2011 - 2017 Voorzitter, College financieel toezicht Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland
 • 2007 - 2011 Bewindvoerder, IMF
 • 1994 - 2007 Directeur, De Nederlandsche Centrale Bank (DNB)
 • 1994 - 2006 Plaatsvervangend kroonlid , SER
 • 1985 - 1993 Directeur afdeling Internationale Zakem , De Nederlandsche Bank
 • 1981 - 1985 Adjunct-chef afdeling Internationale Zaken , De Nederlandsche Bank
 • 1979 - 1981 Assistent van de Nederlandse Executive Director , IMF
 • 1976 - 1979 Beleidsmedewerker Internationale Zaken , BND

Opleiding Age Bakker

 • 1968 - 1976 Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1967 - 1968 Franse taal- en letterkunde, Grenoble

Overige vermeldingen

Age Bakker (61) vervulde van 2007 tot 2011 de functie van bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington.

Daarvoor heeft Bakker diverse posities bekleed bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), waaronder die van directeur Financiële markten, en was hij van 1994 tot 2006 Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

Age Bakker was hoogleraar Monetaire en bancaire vraagstukken aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Prof. dr. Age Bakker is sinds 28 april 2011 commissaris van de NWB Bank.

Trivia

Age Bakker is geboren in Bolsward.

Meer over de functies
Lid bestuur
facebook