Burgmans wil debat over extra bescherming banken

Datum: 13-12-2011

Burgmans wil debat over extra bescherming banken

De Nederlandsche Bank (DNB) moet een debat organiseren over de vraag of banken extra bescherming nodig hebben tegen aandeelhouders, zo vindt de commissie-Burgmans.

Ervaring leert dat banken niet altijd in staat zijn ‘de soms korte termijn gerichte aandeelhouders te weerstaan’, terwijl consumenten behoefte hebben aan stabiele banken, gericht op lange termijn.

Antony Burgmans
Dat is de oproep van Antony Burgmans, voorzitter van de commissie die de naleving van de Code Banken toetst. De commissie publiceerde maandag haar jaarrapport.

Intensiever toezicht
Het bijzondere karakter van banken vraagt volgens Burgmans ook om ‘een herbezinning op de inrichting en intensiteit van het interne toezicht’.

Banken
‘Het zijn heel complexe organisaties. Daarom zou het goed zijn als de president-commissaris drie tot vier dagen in de week, en hoofden van comités als audit en risico één dag in de week betrokken zijn bij de bank’, aldus Burgmans.

Dat zou ook consequenties moeten hebben voor het aantal toezichtfunctiesdat ernaast wordt gedaan, voor de voorzitter mogelijk maar één.

Lees ook:
> CV Antony Burgmans
> Knot: EU moet mededingingseisen banken voorleggen aan DNB

Top 100 Commissarissen