Atzo Nicolaï nieuwe commissaris Eneco

Datum: 28-09-2015

Atzo Nicolaï nieuwe commissaris Eneco

Nicolaï is door de Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemd tot commissaris bij Eneco Holding NV.

Benoeming
Atzo Nicolaï vervult de functie van lid van de raad van Commissarissen per 18 september 2015. Door deze benoeming bestaat de Raad van Commissarissen van het energiebedrijf uit acht leden. Naast voorzitter Edo van Assem en de zojuist benoemde Nicolaï zijn dit Henk Dijkgraaf, Mirjam Sijmons, Klaas de Vries, Marco Keim, Rob Zandbergen en Marike van Lier Lels.

Achtergrond Nicolaï
Sinds 2011 is Atzo Nicolaï bestuursvoorzitter van DSM Nederland  en het DSM Pensioenfonds. Nicolaï begon zijn loopbaan in de kunst- en cultuursector en was vanaf 1998 werkzaam in de politiek. Van 2002 tot 2006 was Nicolaï staatssecretaris voor Europese Zaken en van 2006 tot 2007 bekleedde Nicolaï een ministerspost. Tussen 2007 en 2011 was Nicolaï Tweede Kamerlid voor de VVD.

Atzo Nicolaï

 • Directeur DSM Nederland BV
 • Commissaris Eneco
 • Commissaris Brightland Chemelot Campus
 • Commissaris Chemelot Venture Fund
 • Vice-voorzitter Algemeen Bestuur Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW
 • Voorzitter Raad van Toezicht UvA en HvA
 • Bestuurslid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Bestuurslid de Nederlandse Bachvereniging
 • Voorzitter Vogelbescherming Nederland
 • Bestuursvoorzitter DSM Pensioenfonds