Cees van Lede over toen en nu

Cees van Lede over toen en nu

28-09-2007 Toen: CEO Akzo NobelNu (onder meer): president-commissaris Heineken, commissaris Philips"Men heeft dikwijls zo gefocust dat men uit het oog verloren heeft dat een bedrijf ook een bepaalde omvang moet hebben. Dat leidt er nu toe dat er nog maar enkele grote chemische ondernemingen over zijn." (Management Scope, maart 2001)

"Het gros zijn kleine bedrijven waarin de beurs niet geïnteresseerd is. Je ziet dat deze bedrijven hetzij van de beurs worden genomen, hetzij worden verkocht aan pure beleggers. Doodzonde." (Management Scope, maart 2001)

Inmiddels worden zelfs grote bedrijven door beleggers van de beurs gehaald. Vindt u dat nog steeds doodzonde?

"Meer dan ooit is omvang relevant. Hoe groter de onderneming, hoe minder last van overnamedreiging. Druk op de onderneming door activistische aandeelhouders is zeer heilzaam, zeker bij zwak management. Maar die druk is dikwijls niet ingegeven om het bedrijf beter te maken, maar om op korte termijn eenmalige winst te boeken, soms ten koste van het bedrijf. Ik denk dan in het bijzonder aan ‘uitponding' van onderdelen die direct cash opleveren, een aanpak die het zorgvuldig opgebouwde verband van de onderneming ondermijnt (soms lijkt het wel op vrijwillige liquidatie!). Even gevaarlijk zijn de volstrekt roekeloze financieringsmaatstaven die men aanlegt. Dit geldt overigens in het algemeen. Om een onderneming in rust te leiden is een conservatieve financiering een eerste vereiste. Maar tegenwoordig is dat soms een gevaar, omdat het ongewenste partijen aantrekt die alleen uit zijn op de cash en/of leencapaciteit van het bedrijf."

" Bij het doen van overnames moet het er niet om gaan dat je dan weer in de kranten komt, het moet erom gaan of de overname een goede zaak is. Daarover begon ik me zorgen te maken. Overnemen is steeds meer een sport geworden. Je moet wel de maatvoering in de gaten houden." (Management Scope, mei 2003)

Inmiddels wordt er weer net zo veel verkocht en gekocht als begin 2000. Is dat opnieuw reden tot zorg, of wordt nu op betere gronden overgenomen?

"Overnames zijn nog steeds primair een zaak van industriële logica en horen niet ingegeven te zijn door de persoonlijke ambitie van de leiding of door financiële overwegingen. De vraag die voorop dient te staan is of de klanten er op de lange termijn beter van worden. Nog steeds wordt te mechanisch naar overnames gekeken en te weinig naar het organische verband, inclusief de motivatie van werknemers. Vandaar dat vele overnames en fusies niet de verwachte resultaten behalen."

Lees ook

> Cees van Lede, cv

Meer over Kees van Lede

Kees van Lede stapt over naar Philips Lighting

Kees van Lede stapt over naar Philips Lighting

31-05-2016 Van Lede heeft zijn functie als commissaris bij Philips neergelegd en neemt in plaats daarvan zitting in de Raad van Commissarissen van Philips Lighting.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

facebook