Gerard Aben

Gerard Aben

Geen recente functie bekend bij de redactie


Personalia

Naam: Gerard Aben b.c.

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Gerard Aben

  • 2013 - heden Geen recente functie bekend bij de redactie

Loopbaan Gerard Aben

  • 2011 - 2013 Lid raad van bestuur, PostNL
  • 1991 - 2010 Directeur HR, TNT Post
  • 1978 - 1991 HR-functies, Sara Lee/Douwe Egberts
  • 1974 - 1978 Managementtrainee en Personeelsmanager, Shell
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Sinds 1991 was Gérard Aben werkzaam als directeur HR van TNT Post, sinds mei 2011 PostNL. Per 1 maart 2013 is hij met pensioen.

Als personeelsdirecteur van het postbedrijf was Aben betrokken geweest bij grote beslissingen. Zo maakte hij in 2010 bekend dat er 4500 gedwongen ontslagen zouden vallen bij TNT Post.

TNT nam de postbezorging op de schop, omdat de opbrengsten van de divisie al jaren achtereen daalden. Volgens Aben werd hierdoor het postbedrijf steeds meer een organisatie voor postbezorgers die in deeltijd werken i.p.v fulltimers.

In de afgelopen jaren zat Gérard Aben dus regelmatig met vakbonden om de tafel vanwege de reorganisatieplannen van TNT Post, waarbij 11.000 banen zouden verdwijnen.

Drs. G.T.C.A. (Gérard) Aben is lid van de Algemene Werkgeversvereniging AWVN en lid van de commissie Arbeidsvoorwaarden van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

facebook