Hans van der Vlist

Hans van der Vlist

Voorzitter bij Ecologische Hoofdstructuur (EHS)


Personalia

Naam: Hans van der Vlist EUR MBA

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Hans van der Vlist

 • 2011 - heden Voorzitter, Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
 • 2012 - heden Lid raad van toezicht, Stichting Natuur & Milieu
 • 2012 - heden Buitengewoon lid, Onderzoeksraad voor veiligheid
 • 2013 - heden Voorzitter, Adviescommissie Water

Loopbaan Hans van der Vlist

 • 2007 - 2010 Secretaris-generaal, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 2001 - 2007 directeur-generaal milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1995 - 2001 dijkgraaf, hoogheemraadschap
 • 1986 - 1995 lid gedeputeerde staten, Provincie Zuid-Holland
 • 1982 - 1986 adjunct-directeur gemeentewerken, gemeente Schiedam
 • 1972 - 1982 hoofd civiele werken, gemeente Schiedam
 • 1971 - 1972 medewerker verkeersdienst, Gemeente Rotterdam

Opleiding Hans van der Vlist

 • 1965 - 1971 Weg- en waterbouw, Technische Hogeschool Delft, Delft

Overige vermeldingen

Voormalige nevenfuncties
- Voorzitter Rijksplanologische Commissie
- Penningmeester IFFR (International Film Festival Rotterdam)
- Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de Milieu-effectrapportage
- Voorzitter onafhankelijke onderzoekscommissie verpakkingsakkoord VNG, 2012

Trivia

Hans van der Vlist is getrouwd en heeft twee zonen. Zijn hobby's zijn hardlopen, bergwandelen en lezen.
Van der Vlist was de "machtigste milieumens" van Nederland in 2006 volgens Milieudefensie.

Hans van der Vlist

Interview met Hans van der Vlist

Ministerie van VROM in de spagaat

Het ministerie van VROM heeft een flinke taakstelling opgelegd gekregen van het kabinet. Maar van reorganiseren wil Hans van der Vlist vooralsnog niets weten. "We moeten kleiner en beter. Maar we willen niet klakkeloos de kaasschaaf over het bedrijf halen."

Gepubliceerd op 22-10-08

Lees artikel
facebook