Jeroen Drost in Raad van Toezicht Vesteda

Datum: 31-10-2014

Jeroen Drost in Raad van Toezicht Vesteda

De Buitengewone Vergadering van Participanten van Vesteda heeft op 31 oktober 2014 ingestemd met de benoeming van Jeroen Drost als lid van het Supervisory Committee van Vesteda.

Met de toetreding van Jeroen Drost wordt volgens het persbericht van Vesteda 'het Supervisory Committee versterkt met een commissaris die zich heeft bewezen als internationaal bestuurder met ervaring in onder meer strategische positionering en planning, herstructureringsprocessen en overnames'.


CEO NIBC
Drost heeft de Nederlandse nationaliteit en was in de afgelopen zes jaar tot begin 2014 CEO van NIBC. Daarvoor was hij ruim twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO in diverse leidinggevende- en bestuursposities.

Supervisory Committee
Drost is benoemd voor een periode van vier jaar beginnende vanaf 1 november 2014. De zittingstermijn kan ten hoogste eenmaal voor de duur van dezelfde periode worden verlengd. Met deze benoeming bestaat het Supervisory Committee van Vesteda uit vijf leden: de heer Kees de Boo (voorzitter), de heer John de Die, de heer Peter Kok, Hans Pars en Jeroen Drost.


Lees verder:
> Interview Jeroen Drost: ‘ Een bank leeft van vertrouwen’


 

Top 100 Commissarissen