Kees van Dongen

bij Eneco

Kees van Dongen

Persoonlijk

Naam: Ir. Kees van Dongen

Geboortejaar: 1940

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Kees van Dongen

- heden , Eneco
- heden Lid, Uneto-VNI

Loopbaan Kees van Dongen

2003 - 2014 Commissaris, Eneco

Opleiding Kees van Dongen

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Overige vermeldingen


Kees van Dongen was bij Eneco tevens voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de selectie- en benoemingscommissie.

Voormalige nevenfuncties:
- lid Raad van Commissarissen Mn Services
- Voorzitter Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)
- Voorzitter Verweerfonds oud-aandeelhouders Postijon