Macht vrouwen in RvC's daalt

Datum: 20-12-2012

Macht vrouwen in RvC's daalt

Het aantal vrouwen in de Top-100 Machtigste Commissarissen 2013 van Management Scope nam met één toe van veertien naar vijftien. Die vrouwen zijn echter minder in het centrum van de macht te vinden. Zij zakten naar onder in de ranglijst. Annemiek Fentener van Vlissingen is op nummer 11 de eerste vrouw. 
 

Annemiek Fentener van Vlissingen, op nummer 11 in de Top-100, stond vorig jaar op de 17de plaats. Zij is president-commissaris bij SHV Holdings, commissaris bij DNB en Heineken en lid van de RvT bij UMC Utrecht en bij de Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe en commissaris bij Group Lhoist (België), Stadsherstel Amsterdam en Flint Holding.


Margot Scheltema
Vorig jaar was de eerste vrouw in de Top-100 nog te vinden in de top-10. Margot Scheltema (oud-CFO van Shell Nederland) stond toen op de 9de plaats. Dit jaar is zij gezakt naar de 23ste positie. Dat is niet omdat ze minder commissariaten heeft, maar omdat het Eigen Vermogen van het ABP, waar zij commissaris is, drastisch is verlaagd. Een belangrijke weging in de bepaling van de ranking is het Eigen Vermogen van het bedrijf waar iemand commissaris is.

Afname van de macht
Hoewel er dit jaar één vrouw meer in de Top-100 te vinden is dan vorig jaar (van 14 naar 15), nam hun collectieve macht toch af. Niet alleen valt de eerste vrouw buiten de top-10, in de top-50 stonden vorig jaar nog 8 vrouwen, tegen 6 dit jaar. Bovendien kunnen die vrouwen vanwege het maximum van vijf toezichtsfuncties bij grote rechtspersonen (Wet Bestuur en Toezicht vanaf 2013) nauwelijks meer stijgen op de ranglijst.


Quotum 30 procent
Per 1 januari 2013 moet een raad van commissarissen volgens de Wet Bestuur en Toezicht voor 30 procent uit vrouwen bestaan. De meeste bedrijven komen daar nog niet aan. Er zullen nieuwe vrouwen nodig zijn, want ook de vrouwelijke beroepscommissarissen zullen hun portefeuille moeten terugbrengen naar vijf.


 


Verdubbeling sinds 2007
Overigens is er sinds de eerste publicatie van de Machtigste Commissarissen Top-100 in 2007 wel sprake van een ruime verdubbeling van het aantal vrouwen. Toen moest de lijst het doen met maar 6 vrouwen in totaal. In de Top-50 van 2008 stonden slechts twee vrouwen: Annemiek Fentener van Vlissingen op nummer 26 en Trude Maas op nummer 34.
Vooral vorig jaar is er een grote stap voorwaarts gezet. Het aantal vrouwen in raden van commissarissen nam toen voor het eerst substantieel toe naar veertien procent. De jaren daarvoor schommelde dat percentage rond de tien.


Lees verder


> Top-100 2013
> Frans Cremers machtigste commissaris
> Interview met Margot Scheltema


 


 

Top 100 Corporate Vrouwen

Top 100 Commissarissen

Margot Scheltema

 • Commissaris De Nederlandsche Bank
 • Bestuurslid Nederlandse Bachvereniging
 • Lid Raad van Toezicht Veerstichting
 • Commissaris TNT Express
 • Commissaris Warmtebedrijf Rotterdam
 • Commissaris Schiphol Group
 • Raad plaatsvervanger bij De Ondernemingskamer
 • Voorzitter Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen
 • Lid Centrale Plan Commissie CPB
 • Non-executive Director Lonza Group Plc (Basel)
 • Commissaris TNT Nederland BV