TNT wil Michiel Boersma als commissaris

Datum: 11-04-2011

TNT wil Michiel Boersma als commissaris

TNT wil Michiel Boersma, voormalig CEO van Essent, benoemen tot nieuwe commissaris van TNT Post.

In de periode 2003 tot 2009 stond Michiel Boersma aan het hoofd van energiebedrijf Essent.

Michiel Boersma, ex CEO Essent
Na zijn pensioen ging hij aan de slag als commissaris van ProRail, waar hij op 1 februari 2010 de voorzittershamer overnam van Roel in ’t Veld.

Nevenfuncties
Tevens is Boersma nog actief in de energiesector als voorzitter van de Raad van Commissarissen KEMA, een keuringsinstituut voor de Nederlandse elektriciteitssector.

TNT Post
De benoeming van Michiel Boersma als commissaris van TNT Post moet nog worden goedgekeurd tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering op 25 mei 2011.

Commissarissen TNT Post
Per gelijke datum worden ook Wim Kok en Mary Harris, thans lid van de Raad van Commissarissen van TNT, voorgedragen voor herbenoeming.

Leden Raad van Bestuur TNT Post
> Harry Koorstra, CEO
> Jan Bos, CFO
> Gerard Aben
> Herna Verhagen


Top 100 Commissarissen

Michiel Boersma

  • Voorzitter Adviescommissie Limburgs Energie Fonds
  • Voorzitter Stichting Jheronimus Bosch 500
  • TNT Express
  • Raad van Bestuur
  • Executive Committee
  • Commissarissen
Bernard Bot CFO (Chief Financial Officer)
David Binks CEO
Mark Allen CLO (Chief Legal Officer)