Mijntje Lückerath-Rovers lid raad van toezicht Erasmus MC

Mijntje Lückerath-Rovers lid raad van toezicht Erasmus MC

20-01-2021 Op 20 januari 2021 maakt het Erasmus MC bekend Mijntje Lückerath-Rovers te hebben benoemd tot lid van de raad van toezicht. Lückerath-Rovers volgt hiermee Jacomine Ravensberger op, die per 1 november 2020 is teruggetreden.

Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers is door de minister van OCW benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Erasmus MC. Daarnaast vervult verschillende commissariaten bij onder andere NRC Media, KNGF Geleidehonden, Diergaarde Blijdorp en tot april 2021 Achmea. Lückerath-Rovers is sinds 2014 hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Van 1994 tot 2001 werkte zij bij Rabobank International, waarna zij als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit aan de slag ging. Sinds 2007 richt het onderwijs en onderzoek van Lückerath-Rovers zich op corporate governance, met name op onderwerpen als langetermijnwaardecreatie en effectieve besluitvorming in bestuur en toezicht.

Naast de benoeming van Lückerath-Rovers heeft de raad van toezicht besloten Roelof Konterman aan te stellen als extern adviseur en tijdelijk toe te voegen aan de raad van toezicht. Konterman is voormalig vicevoorzitter van de raad van bestuur van Achmea en heeft een brede ervaring als bestuurder en toezichthouder. Zijn benoeming sluit aan bij de behoefte van de raad om zich te versterken op het snijvlak van gezondheidszorg expertise, strategische visie en bestuurlijke ervaring. Verder bestaat de raad van toezicht uit voorzitter Gijs de Vries, vicevoorzitter Hans Turkesteen, Aart Hendriks en Erica Bakkum.

Interview met Mijntje Lückerath - Rovers

Zo worden vrouwen wél voorzitter: zeven best practices

Zo worden vrouwen wél voorzitter: zeven best practices

30-06-2021 Waarom zien we zo weinig vrouwen in de voorzittersrol bij raden van bestuur en raden van commissarissen? Die vraag stond centraal bij het topvrouwendiner van Management Scope, bijgewoond door prominente vrouwen die wél de voorzittershamer hanteren. Koudwatervrees, oneigenlijke argumenten en vage diskwalificaties spelen een rol: ‘Er ging ineens vreemde terminologie over tafel: heeft ze wel gravitas?’

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook