Patrick Buck

Geen recente functie bekend bij de redactie

Patrick Buck

Persoonlijk

Naam: Ir. Patrick Buck

Geboortejaar: 1952

Nationaliteit:

Huidige functies Patrick Buck

2016 - heden Geen recente functie bekend bij de redactie

Loopbaan Patrick Buck

2007 - 2016 Directeur Projecten, ProRail
2014 - 2015 President-directeur a.i., ProRail
1992 - 2007 In dienst waarvan laatstelijk als infradirecteur, ProRail
1975 - 1992 Werkzaam als civiel ingenieur, Grontmij

Opleiding Patrick Buck

Civiel ingenieur, Technische Universiteit Delft

Overige vermeldingen


Partick Buck ging na zijn studie aan de TU Delft aan de slag bij Grontmij. De ingenieur werkte ruim zeventien jaar bij het bouwbedrijf. Daarna besloot Patrick Buck over te stappen naar ProRail, wat toen nog onderdeel was van de Nederlandse Spoorwegen.

Buck gaf binnen ProRail leiding aan de realisatie van de Betuweroute, waarvan de laatste tien jaar als projectdirecteur. In 2007 ontving Patrick Buck voor zijn inzet een lintje. Na de afronding van de Betuweroute besloot Buck dat de opgedane kennis over dit soort overheidsprojecten niet verloren mocht gaan. Hij richtte de Rijksprojectacademie op, waar thans les wordt gegeven in projectmanagement.  

Trivia


Uit handen van Prinses Laurentien ontving Patrick Buck een klimaatpenning voor de inspanning die hij heeft geleverd op het gebied van klimaatproblemen.

Buck kreeg de onderscheiding vanwege ProRail’s CO²-Prestatieladder, een instrument dat bedrijven stimuleert hun eigen CO²-productie te reduceren.