Rienk van Splunder

Rienk van Splunder

Voorzitter raad van bestuur


Personalia

Naam: Rienk van Splunder

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Huidige functies Rienk van Splunder

  • 2009 - heden Voorzitter raad van bestuur
  • 2009 - heden Voorzitter raad van bestuur, PCOB

Loopbaan Rienk van Splunder

  • 2009 - bestuurder, PCOB
  • 2008 - 2013 Commissaris, APG Groep
  • 1992 - 2009 lid dagelijks bestuur, CNV Vakcentrale
  • 1978 - 1992 werkzaam in de metaalindustrie en trad vervolgens in dienst als van de (toenmalige) Industrie-en Voedingsbond, CNV

Overige vermeldingen

Als lid van het dagelijks bestuur van CNV was Rienk van Splunder in de ‘Haagse circuits' onder andere actief binnen Stichting van de Arbeid en Sociaal Economische Raad, onder meer betrokken bij de adviezen Globalisering, Sociale Innovatie en Evenwichtig Ondernemingsbestuur.

Trivia

Rienk van Splunder was als vice-Voorzitter van de CNV Vakcentrale verantwoordelijk voor de portefeuille sociaal-economisch beleid en arbeidsvraagstukken.

facebook