Commissaris Rik van Slingelandt legt functie neer

Commissaris Rik van Slingelandt legt functie neer

06-05-2010 Rik baron van Slingelandt, de voorzitter van de raad van commissarissen van KAS Bank, heeft wegens persoonlijke redenen per direct zijn functie neergelegd. Vicevoorzitter Jean Frijns neemt zijn taken tijdelijk over.

Tot 2006 was drs. D.J.M.G. baron van Slingelandt bestuurslid bij de Rabobank en sinds 2007 was hij lid van de raad van commissarissen van Kas Bank.

Bava
Zodra er een geschikte opvolger van Van Slingelandt is gevonden, zal Kas Bank een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) bijeenroepen. De bank streeft ernaar deze BAVA nog dit najaar te laten plaatsvinden. In deze vergadering zal eveneens een nieuw bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur van Kas Bank aan de orde komen.

Rabobank
Van Slingelandt begon in 1989 bij Rabobank Nederland. Hij groeide daar uit tot hoofd Internationale zaken. In 2006 trad hij terug vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tegenwoordig is hij onder andere commissaris bij IHC Merwede Holland en Redevco. Onduidelijk is, of hij ook deze functies neerlegt.

Lees ook:
> Biografie Rik Slingelandt
> Dossier corporate governance
> Huidige raad van commissarissen niet het gewenste team
> Winstdaling Kasbank
> Kasbank sluit zich aan bij claim Madorff

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

facebook