Ton Risseeuw over toen en nu

Datum: 04-10-2007

Ton Risseeuw over toen en nu

Toen: CEO GetronicsNu (onder meer): president-commissaris KPN, commissaris Blokker "Bepalend voor je succes is het post-acquisitietraject." (Management Scope, december 1998)

Uw laatste overname bij Getronics was Wang, net voordat u met pensioen ging. Daarbij is het post-acquisitietraject blijkbaar niet zo best verlopen, de overname was niet bepaald een succes. Wat is er mis gegaan? En wat is uw tip aan alle topmannen die nu met fusies en overnames bezig zijn

"Een lang antwoord, aangezien het hier om een wijdverbreid misverstand gaat over mijzelf en de koopbeslissing, en er vier miljard euro waarde vernietigd is.


1. Mijn laatste overname was een groot Spaans bedrijf, waardoor Getronics' activiteiten in Spanje kritische massa kregen.

2. Vervolgens heeft binnen Getronics strategisch overleg plaatsgevonden met als conclusie dat wij moesten gaan kiezen voor activiteiten alleen op Europese schaal of uitbreiding mondiaal. Dat laatste om de grote multinationals te kunnen (blijven) bedienen.


3. Als 62-jarige koos ik voor Europese schaal, met als doelgroep de middelgrote nationale bedrijen en lokale overheden.


4. Aangezien die keus niet gedeeld werd, heb ik besloten ruimte te maken, opdat er een verjonging van de Getronics top kon komen.


5. Ik was niet tegen mondiale uitbreiding, maar niet onder mijn leiding. Het gaat om postacquisitie, zoals ik destijds al zei. Dat betekent heel veel reizen.


6. Daar het bij managed services bij multinationals gaat om integratie, de dienst moet immers via een vast stramien van land tot land geleverd worden, betekent dat intensieve en langdurige integratietrajecten. Dat is vooral operationeel en commercieel. Vandaar dat ik daar niets meer voor voelde.


7. Het leek me beter dat een nieuwe ploeg daarin de volle verantwoordelijkheid zou nemen, en uiteraard ook zelf de over te nemen bedrijven zou kiezen en onderhandelingen voeren. Het gaat daarbij immers niet alleen om geld, maar vooral om het management van land tot land.


8. Ik heb dan ook niet gekozen voor Wang, noch de overnametransactie gedaan. Pas na mijn vertrek per april 1999 is er mededeling gedaan van een letter of intent. Dat is dus na mijn pensioen gebeurd.


9. Wat is mijn advies? Conservatief financieren en zorgen voor een uitstekende governance. Als er twijfel is over de ervaring van de CEO, zorg dan voor een voorzitter van de raad van commissarissen die het bedrijf kent en laat die dicht bij de CEO fungeren."