Steun de rijken, ze helpen de armen

Auteur: Mark Koster | 22-10-2007

Steun de rijken, ze helpen de armen

Dank u Jan Bennink, dank u Rijkman Groenink, dank u Pieter Geelen van Tom Tom. U stort een groot deel van uw vermogen in goede doelen, begrijpen we. Trek u vooral niks aan van de afgunst en jaloezie van de benepen politici in ons polderlandje.

De nivelleerterreur van het christen-socialistische kabinet is niet alleen ingegeven door een ergerlijke combinatie van calvinistisch moralisme en socialistisch gelijkheidsethos, maar begint nu ook schadelijke trekjes te vertonen. De armen en de zwakken, de groepen die dit kabinet zegt te steunen, zijn vaak beter af met de filantropie van particulieren dan met de bureaucratische caritas van de overheid. Grootverdieners Jan Bennink, goed voor 80 miljoen euro, geeft in het FD aan dat hij een deel van zijn vermogen schenkt aan goede doelen. Dat zijn de fijne bijzaken van het kapitalisme.

Bij sommige politieke partijen, vooral SP en enkele zure PvdA-ers, heerst nog steeds het idee dat grootverdieners geen geweten hebben. De pogingen van PvdA-kamerlid Tangom Groeninks aandelenpakket te bevriezen zijn bekrompen, kortzichtig en contraproductief. Tang gaat er ten onrechte van uit dat de bankbaas zijn eigen belang volgde bij de overname van ABN Amro. Als hij zich een beetje in de materie had verdiept, had hij kunnen zien dat Rijkman Groenink juist níet koos voor eigen gewin door een bod te steunen (van Barclays) dat lager lag dan een voorstel van het consortium. De hijgerige symboolpolitiek ontbeert elke vorm van rationaliteit en komt voort uit de angst voor een achterban die zich laat leiden door kwaadaardig ressentiment tegen mensen met succes.


De Tilburgse bestuurskundige Paul Frissen schrijft deze opstelling toe aan de heersende christelijke moraal in de politiek. In zijn 'De Staat van Verschil' zegt hij: 'De democratie maakt op politiek niveau gebruik van alle sentimenten die door de christelijke religie worden gecultiveerd. Het resulterende stelsel is gefundeerd in nivellerende gelijkheid en alomvattende mediocriteit.'


De gedachte dat grootverdieners de maatschappij ontwrichten is bovendien onbewezen. Ondernemers zijn vaak overtuigdere weldoeners dan de gesubsidieerde leden van de goedendoelenmaffia (zie Bill Gates). Het is niet voor niets dat de superbelegger Warren Buffet één miljard dollar van zijn vermogen stopt in het caritasfonds van zijn nog rijkere vriend. Succes is goed, succes is nodig om de wereld te verbeteren. Misschien moet het salaris van kamerleden eens omhoog. Kunnen ze eindelijk eens nuchter nadenken zonder verbitterde maatregelen te hoeven afkondigen.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie