ING-baas toont zelf geen respect

Auteur: Hans Crooijmans | 09-11-2007

ING-baas toont zelf geen respect

‘Respect' moet je niet vragen maar verdienen, heb ik ooit geleerd. Dat geldt voor mijn voormalige zwarte buurjongens in de Bijlmer die om ‘respect' vroegen voor hun overlast. Maar ook voor topmanagers van bedrijven, zoals Michel Tilmant van ING Groep.

Tilmant vraagt om meer ‘respect' voor bestuurders zoals hijzelf. Die moeten volgens hem worden gezien ‘als mensen die iets goeds bijdragen aan de samenleving'. Tja, denk je dan, miljoenen mensen in Nederland dragen - elk op hun manier - dagelijks iets goeds bij aan de samenleving. Maar die vinden dat vanzelfsprekend en hoor je niet om meer ‘respect' smeken.

De ING-baas doet zijn opmerkelijke oproep tegen de achtergrond van de zich al jarenlang voortslepende discussie over excessieve beloningen in het beursgenoteerde bedrijfsleven.


Helaas brengt hij in dit debat geen nieuwe gezichtspunten te berde. Hij herhaalt de onder het gilde van topmanagers veelgebezigde stelling dat bedrijven in de strijd om bestuurlijk talent op een internationale markt moeten concurreren en noemt New York, Londen en Singapore als benchmarks. Tilmant zegt het natuurlijk diplomatieker, maar het komt erop neer dat hij vindt dat noch provinciaalse politici, noch naijverig gepeupel zich met dit soort kwesties hoort te bemoeien.


Dat laatste mag je gerust vinden, maar vraag dan niet tegelijkertijd om ‘respect' van die bekrompen en jaloerse samenleving. Is het overigens zo vreemd dat burgers hun wenkbrauwen optrekken wanneer een CEO vertrekt met 30 miljoen euro bij een bank die in arren moede moest worden verkocht omdat diezelfde CEO er zeven jaar lang niet in slaagde zijn zelfopgelegde doelstellingen te halen? Wat te denken van de bestuurders van een niet al te groot en allesbehalve gecompliceerd bedrijf dat kindervoeding maakt, die met zijn vijven in de top-tien van best beloonde managers van Nederland staan? Of van de Amerikaanse baas van een verzekeringsbedrijf die in vijf jaar dik 20 miljoen euro opstreek terwijl de aandeelhouders er in die tijdspanne 40 procent op achteruit zijn gegaan?


Tilmant negeert, net als zijn collega's die hem voorgingen in dit debat, ook de aanzwellende kritiek van institutionele beleggers op de beloningsparagrafen. Of is het zo raar dat ABP en PGGM bezwaar maken tegen een langetermijnbeloning van KPN-topman Ad Scheepbouwer omdat die ‘langetermijn' welgeteld een jaar bedraagt?
Het trieste is dat Tilmant zijn oproep voor meer ‘respect' met een dreigement gepaard doet gaan. ING, laat hij weten, overweegt zijn hoofdzetel naar het buitenland te verplaatsen als het vestigingsklimaat in Nederland niet verbetert.


Een hufterige opmerking. Wat meer ‘respect' voor de Nederlandse historie, traditie, duizenden medewerkers, klanten, ja zelf voor politici die de voorwaarden schiepen voor ING Groep, zou passanten - want dat zijn bestuurders uiteindelijk - van het type Tilmant niet misstaan.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie