Ahold schudt wetboek van strafrecht wakker

Auteur: Jeroen Smit | 03-04-2006

Ahold schudt wetboek van strafrecht wakker

Op de Amsterdamse rechtbank, zal Officier van Justitie Hendrik-Jan Biemond morgenochtend de strafeis tegen de voormalige Ahold-top bekend maken. Wat zal het worden? Door de stormachtige ontwikkeling die het vrijwel nooit gebruikte artikel 336 uit het Wetboek van Strafrecht de afgelopen drie jaar heeft doorgemaakt, wordt in ieder geval duidelijk dat in de Nederlandse samenleving de behoefte groeit om bij dit soort zaken zware gevangennisstraffen op te kunnen leggen.

Nadat er stevig over was gediscussieerd in de Tweede Kamer, werd artikel 336 in 1886 bij amendement opgenomen (een jaar voor de oprichting van Albert Heijn). Het artikel luidt als volgt: 'De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een rechtspersoon of vennootschap, die opzettelijk een onware staat of onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of toelichting op een van de stukken openbaar maakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk toestaat, wordt gestraft met een gevangennisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.'

De hierop volgende 120 jaar gebeurde er eigenlijk nauwelijks iets met dit wetsartikel. Het werd zelden ten laste gelegd, er is dan ook nauwelijks jurisprudentie. Maar tijdens de Algemene Beschouwingen van oktober 2002 is het opeens weer onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. Professor Accountancy Marcel Pheijffer (Nyenrode) en professor Externe Verslaggeving Henk Langendijk besteden hier in 2003 in een artikel voor het vakblad Accounting aandacht aan. LPF-kamerlid Van As vraagt minister Hoogervorst van Financiën 'het gerommel met cijfers' zwaarder te bestraffen. Een dag later laat Hoogervorst weten dat de strafmaat wordt verdubbeld naar twee jaar. Letterlijk stelt het kabinet: 'Wanneer ondernemingen in de financiële verslaggeving geen getrouw beeld van de werkelijkheid geven en bestuurders daarmee grote financiële voordelen behalen, ontstaat gemakkelijk wantrouwen tegen de financiële verslaglegging in zijn algemeenheid. Uit het oogpunt van signaalwerking is daarbij genoemde verhoging van de maximale gevangennisstraf, gesteld op misdrijf van artikel 336 WvStrafrecht van belang.' De opmars van artikel 336 is niet meer te stuiten. Ruim drie jaar later, januari 2006, blijkt uit de Staatscourant dat de strafmaat uiteindelijk niet is verdubbeld maar verzesvoudigd! Op het overtreden van art. 336 staat nu dezelfde maximale straf als op valsheid in geschrifte: 6 jaar gevangennisstraf. Mensen die op dit moment bezig zijn over 2005 een onware jaarrekening in elkaar te draaien, moeten zich nog maar eens goed achter de oren krabben. Natuurlijk: de nieuwe strafmaat geldt voor nieuwe gevallen. Maar de snelle opmars van artikel 336 zal binnen het Openbaar Ministerie niet onopgemerkt zijn gebleven.

Lees ook
> cv Hendrik Jan Biemond
> Interview met Hendrik Jan Biemond
> Legal Risk Management

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie