Privatiseer Schiphol. Weg met Den Uyl Airport

Auteur: Mark Koster | 04-10-2006

Privatiseer Schiphol. Weg met Den Uyl Airport

Moet Hare Majesteit Schiphol straks redden uit de grijpgrage PVDA-handen uit Amsterdam? De enige weg om Schiphol verantwoord te laten groeien is privatisering.

Deze paradox dringt zich op als we de cijfers bekijken van Schiphol. Dat zou het halsstarige Amsterdamse stadsbestuur (zij blokkeert met haar 22%-aandeel nu de beursgang van Schiphol) ook eens moeten doen.

Het Amsterdamse vliegveld is de minst efficiënte luchthaven ter wereld, berekende Chipsol, een vastgoedontwikkelaar rondom Schiphol onlangs nog. De Noord-Hollandse bouwers zeggen te worden gedwarsboomd in hun ontwikkeling. Schiphol, dat veel verdient aan vastgoedbeheer, blokkeert via de politiek alle commerciële initiatieven tot exploitatie is de kwaadsappige theorie van Chipshol. Waar of niet, Schiphol is nu een vlees noch vis luchthaven. De bestuurders en de commissarissen willen graag geld verdienen, terwijl één pesterige minderheidsaandeelhouder de luchthaven in een verstikkend publieke houdgreep klemt. Het slechtste van beide werelden is nu verenigd. Wat is het probleem met privatiseren? The AIr Transport Research Society, een onafhankelijke studieclub die de effectiviteit meet van luchthavens, heeft dit voorjaar nogmaals voorgerekend dat geprivatiseerde luchthavens de meest efficiënte en economisch meest rendabele vliegvelden ter wereld zijn. Nergens in omringende landen heeft de overheid nog een controlerend belang in een luchthaven. Al eerder werd op deze plaats betoogd dat het milieubeleid en het werkgelegenheidsbeleid op bijvoorbeeld het private Heathrow minstens zo goed gegarandeerd is als op Schiphol. De sneren van de rode luchthavenwethouder Lodewijk Asscher dat Heathrow lijdt aan achterstallig onderhoud, kunnen worden weerlegd met de opmerking dat Schiphol de afgelopen vijf jaar 300 miljoen euro aan investeringen heeft verspijkerd, maar dat er nauwelijks efficiency is bereikt. Waarom zou een geprivatiseerd vliegveld het algemeen belang per se schaden? Is het niet eerder andersom? De rijen zullen eerder korter dan langer worden, aangezien er een belang is om veel passagiers te vervoeren. Overtreding van de regelgeving kan nu harder worden aangepakt, omdat de overtreder een private partij is en niet, zoals Schiphol, een gepamperd groot publiek bedrijf. Schiphol overtrad in 2003 de geluidsnormen al eens, maar die werden toen door staatssecretaris Schultz doorgekrast door de normen te versoepelen. Zou dat ook zijn gebeurd bij een multi-national? Nog zo'n zaakje. Uit het jaarverslag van Schiphol blijkt dat de vastgoedportefeuille vele malen meer waard is dan Schiphol aan de fiscus wil doen voorkomen. HP/De Tijd meldde onlangs dat bestuurder Gerlach Cerfontaine en opperboekhouder Gerrit Zalm ruziën over de fiscale afrekening van de grond en gebouwen op deze duurste lokatie van Nederland. Cerfontaine wil de spulletjes afrekenen tegen aanschafwaarde, terwijl Zalm de grond en gebouwen tegen de marktwaarde wil opnemen. Het is maar goed dat beurswaakhond Docters van Leeuwen hier niets over te zeggen heeft, want Schiphol zou gillend naar de slachtbank zijn gevoerd.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie