Aborteer de ambtenarij

Auteur: Mark Koster | 18-06-2007

Aborteer de ambtenarij
Heel even ging het goed met het snijden in het overheidsvlees. Tussen 2002 en 2006 zoog minister Remkes bijna 8,5 % van het vet weg bij ambtenarij. Balkenende IV is weer aan het bunkeren.

De honderddaagse veldtocht van dit kabinet heeft in ieder geval opgeleverd dat ambtenaren niet bang hoeven te zijn voor een bijl in hun nek. Eerst zouden er 15.000 verdwijnen, toen 13000 en nu zijn er nog 12.800over. De uitgaven aan overheidsklerken zijn in 2006 weer fors toegenomen, bleek uit de cijfers van het sociaal jaarverslag. Hoe kwam dat nou precies? Heel simpel. Omdat de overheid u meer wil controleren en bevoogden. Het kabinet Balkenende IV, het is op deze plaats al vele malen gezegd, is gek op regelgeving, vooral in sectoren waar dat geen enkel economisch doel dient. In de christen-liberale jaren was er nog gezonde tegendruk, maar die is helemaal weg.

De luierendeambtenaren hebben weer een paraplu boven hun hoofd, ondanks de aanstelling van Roel Bekker, de nietsontziende ambtenarenslager. Wordt er echt gehakt? Het Malieveld is geduldig, zeker met een PvdA-minister als baas. Marktdenken kunnen we de komende jaren vergeten. De laatste jaren waren de pogingen nog dapper, maar de resultaten al schamel. In een kritisch pamflet van de Tilburgse hoogleraar Paul Frissen staat nog eens fijntjes neergepend dat de moedige inspanningen om een deel van de overheid terug te geven aan de markt zijn gestrand in modderige regelgeving: ‘Veel van wat nu marktwerking bij de overheid heet is in feite bureaucratisering’, schrijft Frissen in De staat van verschil.
En zo is het. De markt heeft nauwelijks een kans gekregen, omdat er een batterij waakhonden moesten toezien hoe de markt een eerlijke kans kreeg. In plaats van marktpartijen te stimuleren, werd er geïnvesteerd in controle, argwaan en achterdocht. Zie de explosieve groei van controleclubs als de AFM en NMa. Deze clubs, en vooral de AFM , zijn zich te buiten gegaan aan detaillistische achtervolgingwoede die de markt eerder ontregelde dan stimuleerde. En nu staan we voor een dubbel probleem. De liberale marktfilosofie krijgt geen kans én de controledrift neemt nog steeds toe. De komende jaren zal de economische vooruitgang komen van doordouwers die de oekazes uit Den Haag negeren als het weeralarm van het KNMI, ook zo’n instituut dat zijn werk veel te serieus neemt. Hans Hoogervorst, doe wat je moet doen: gooi er eens wat droogstoppels uit bij de AFM uit en geef ondernemers de kans om weer eens een beetje ongezond risico te nemen.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie