VN's Herfkens te royaal ondersteund, waarom?

Auteur: Gastauteurs | 30-01-2008

VN's Herfkens te royaal ondersteund, waarom?
Gastauteur Martijn Bennis: Als je in Nederland wordt uitgekotst, gebeurt dat met overtuiging. Maar ik geef het je te doen. De Nederlandse staat biedt je 7000 dollar per maand aan huursubsidie en dan moet je zelf bedenken dat je dat geld niet mag aannemen. Ondertussen komt Buitenlandse Zaken, de verstrekker van het geld, wel erg makkelijk weg.

Waarom heeft het Ministerie het nodig gevonden om Herfkens zo royaal te ondersteunen? Functionarissen bij internationale organisaties worden geacht zich als internationaal ambtenaar te gedragen en niet als Nederlander. Dat weet het Ministerie ook. Staan er trouwens ook andere nationaliteiten op de lijst van dubieuze betalingen? En welke tegenprestatie wordt er eigenlijk verwacht van de ontvangers? Wie probeert de Nederlandse overheid nog meer te corrumperen? Allemaal vragen waar ik het antwoord niet op weet. Laten we hopen dat een pittige onderzoeksjournalist er mee aan de slag gaat.

De reacties op het gedrag van de ontwikkelingsdiva Herfkens zijn ongekend heftig en van elk nuance gespeend. Dat komt waarschijnlijk omdat van mensen die betrokken zijn bij ontwikkelingswerk wordt verwacht dat ze als Moeders Theresa tussen de armen leven of op zijn minst ongevoelig zijn voor persoonlijke welstand. Maar dat is een misvatting. Functionarissen van de VN, de Wereldbank, het IMF of (Nederlandse) ambassades leven doorgaans in grote luxe: ruime gekoelde huizen met personeel, zwembad, auto met chauffeur, kinderen op internationale scholen en een paar keer per jaar businessclass naar Nederland om bij te komen. Dat kan schrijnend zijn maar de realiteit is dat weinig mensen, en al helemaal weinig goed gekwalificeerde professionals, bereid zijn om in te leveren op hun levensstandaard. Dat is de cultuur waarin Herfkens functioneert en het valt haar hooguit aan te rekenen dat ze daar niet bovenuit kon stijgen.

Wat ook in het nadeel van Herfkens spreekt is haar PvdA-achtergrond. Socialisten die veel geld verdienen (of aannemen) zijn al gauw hypocriet. Vraag maar aan Marcel van Dam of Jack Spijkerman. Maar Herfkens' gedrag is niet grensverleggend decadent te noemen. Het New Yorkse appartement van Herfkens is duur maar niet extreem luxueus. Alle functionarissen van haar niveau vliegen businessclass. Herfkens heeft de kleur van haar omgeving aangenomen. Niet groots, wel menselijk.

Wat het ook goed doet in de afrekening met de oud-minister is het feit dat zij zich in het verleden heeft druk gemaakt om corruptie. Als Minister van Ontwikkelingssamenwerking (1998 - 2002) heeft zij 'goed beleid' tot voorwaarde gemaakt voor het verkrijgen van Nederlands ontwikkelingsgeld. Onder goed beleid werd onder meer begrepen dat het land vrij was van grootschalige corruptie. Die voorwaarde was zeer terecht. De effectiviteit van ontwikkelingshulp is sowieso al omstreden, geld geven aan corrupte regimes is in alle gevallen verspilling. Het moralistische vingertje van Herfkens wordt er nu natuurlijk afgehakt. Corruptiebestrijdster corrupt. Een heerlijk verhaal.

Herfkens heeft zelf nog flink wat olie op het vuur gegooid door een uiterst onhandige reactie waarin Nederland 'braaf' en 'provinciaals' werd genoemd. Haar aanvallende verdediging getuigt van een lange afwezigheid uit Nederland. Ze had tot vervelens toe moeten herhalen dat er met gemeenschapsgeld alleen uiterst zorgvuldig mag worden omgegaan en dat eventuele fouten worden gecorrigeerd. Deze 'moeilijke dame' geeft met haar beroerde woordvoering ruime gelegenheid aan haar vijanden om oude rekeningen te vereffenen.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie