Tijd voor vuist op tafel in kabinet

Auteur: Hans Crooijmans | 05-06-2007

Tijd voor vuist op tafel in kabinet

Lef heeft hij wel, Ton Heerts. Zijn partij is zwaar verscheurd door interne twisten, zucht onder een leiderschapscrisis en lijdt nog aan het trauma van een zware verkiezingsnederlaag.

Desondanks durft de ex-vakbondsman het aan te dreigen met een kabinetscrisis. Want hoe anders moeten de uitspraken die het PvdA-Kamerlid gisteren deed (´Een poging van minister Donner om het ontslagrecht eenzijdig te verslechteren is de PvdA wel een clash in het kabinet waard´) worden geïnterpreteerd? Heerts nam met zijn uitspraken alvast een voorschot op de door het kabinet met veel tamtam aangekondigde beloofde participatietop, een evenement waarvan overigens nog altijd geen agenda of datum vaststaat.

Dat laatste is typisch voor de ploeg Balkenende-IV, die totnogtoe helaas de ergste verwachtingen waarmaakt. Kort en goed komt het erop neer dat de coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie bar weinig moedige daden tentoonspreidt, heilig gelooft in de almacht van de overheid en voor de rest vooral zijn best doet om zogenaamd 'kwetsbare groepen' en 'mensen in een achterstandsituatie' te paaien. Met kwistig rondgestrooid belastinggeld, uiteraard. Het zegt veel over een kabinet wanneer dat de eerste honderd dagen van zijn bewind uittrekt om te kijken wat er allemaal leeft onder de bevolking en om met allerlei maatschappelijke groeperingen in discussie te gaan. Nota bene in het land met hoogstwaarschijnlijk de verst doorgevoerde overleg- en inspraakcultuur ter wereld. Wie verwondert zich dan nog als uit al die 'spontane ontmoetingen', buurtexcursies en rondetafelgesprekken louter geldverslindende wensen naar voren komen? Met de bizarre 100 dagen-exercitie heeft het kabinet aan burgers de boodschap uitgedragen dat de overheid hun sores wel even zal regelen. Probleemwijken – al mag je die eigenlijk niet meer zo noemen, want dat is stigmatiserend – moeten door gemeenten worden opgeknapt (waarom laten ze dat de bewoners eigenlijk niet zelf doen?). Er komt opnieuw een smak geld voor het onder meer op 'voorscholen' bijspijkeren van kinderen die de Nederlandse taal niet of slecht beheersen (waarom worden de vaak al tien of twintig jaar in Nederland wonende ouders van die kinderen er niet op aangesproken dat ze hun plicht verzaken?). Gemeenten krijgen, zo werd gisteren bekend, 1,1 miljard euro extra die ze grotendeels lekker vrij mogen besteden (lees: uitdelen). Dan hebben we het niet eens gehad over de toekenning van 13,2 procent salarisstijging in vier jaar, waarmee minister Guusje ter Horst zich bij de rijksambtenaren onsterfelijk heeft gemaakt. En over de publieke omroep die meer geld krijgt, onder meer om hun ster-presentatoren jaarlijks meer te kunnen betalen. Dit terwijl hun zomerreces elk jaar weer wat vroeger ingaat. Gelukkig heeft beleid van een kabinet in een open economie als de Nederlandse weinig invloed op de conjunctuur. Maar van de huidige bewindsploeg mag wel worden verwacht dat ze de economische structuur verstrekt en goed op de centen past. De praktijk is anders. Terwijl de economie draait als een tierelier, neemt minister Bos bewust een gok met een oplopend begrotingstekort. En het openen van de grenzen voor arbeidskrachten uit Oost-Europa gaat niet met een noodzakelijke aanpassing van het sociale zekerheidstelsel gepaard. Zelfs praten over versoepeling van ontslagrecht is taboe voor de PvdA, zo geeft Ton Heerts aan. Ondernemersclub VNO-NCW zou zijn politieke vrienden in het CDA toch eens duidelijk moeten maken dat het tijd wordt om met de vuist op tafel te slaan.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie