Een ziek bedrijf gezond maken

Auteur: Liz la Force | 09-03-2009

Een ziek bedrijf gezond maken

Zoals alles in het universum ondergaan ook organisaties veranderingen. Soms zelf geïnitieerd, maar vaak gedwongen door externe en/of economische factoren. Zoals je nu ziet met de kredietcrisis.

Eigenlijk is een organisatie heel mooi te vergelijken met een menselijk lichaam. Wanneer ons lichaam wordt aangevallen door externe factoren, kan het uit balans raken en ziek worden. Wanneer echter ons immuunsysteem heel sterk is, houden we deze externe factoren buiten en blijven gezond. Om een sterk immuunsysteem te hebben op het moment van de aanval dient het lichaam zich in goede staat te bevinden. Deze goede staat betekent dat we het lichaam goed dienen te onderhouden en verzorgen zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel. Niet alleen op het moment van de aanval (wat vaak gebeurt en te laat is), maar gedurende heel ons bestaan/leven.


Voor organisaties is niet anders. Wanneer een organisatie zichzelf kent, weet wat ze wilt, waar ze voor staat (authenticiteit) en wat ze nodig heeft, is een organisatie in staat goed voor zichzelf en haar medewerkers te zorgen. De kans dat deze organisaties gezond blijven en bij plotselinge veranderingen van buitenaf in staat zullen zijn om een eventuele daardoor ontstane disbalans te herstellen, is groot.

Imuunsysteem
Deze organisaties hebben een fundament, immuunsysteem aangelegd dat zal kunnen omgaan met externe veranderingen. Zij hebben een organisatie gevormd die zich weet aan te passen aan de veranderingen op een natuurlijke wijze. Vanuit zelfkennis, vertrouwen en aandacht.

Wanneer een organisatie dit fundament nog niet heeft gelegd, is de kans op ziekte door externe veranderingen groter. Hun immuunsysteem is zwakker. Hun flexibiliteit veel kleiner, waardoor er breuken ontstaan. Deze organisaties realiseren zich wanneer de ziekte zich eenmaal heeft geopenbaard, dat er veranderingen nodig zullen zijn om tot genezing te komen. Om weer sterk te worden, om weerstand te kunnen bieden aan een volgende tegenslag.

Einstein
Maar hoe beslis je wat voor veranderingen er plaats moeten vinden? Einstein zei het zo mooi: "De belangrijkste problemen kunnen niet worden opgelost binnen hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn." Dus dit betekent dat er in ieder geval out of the box gedacht moet gaan worden.

Om nog even de vergelijking met de Chinese filosofie op ziekte/disbalans te maken. Hier zegt men dat je een probleem bij de wortel aan moet pakken, wil je het werkelijk genezen. Symptoombestrijding, wat we hier meestal in het westen doen, zorgt er alleen voor dat de klachten tijdelijk ophouden te bestaan, de ziekte blijft echter onderliggend broeien en zal op een andere wijze haar uitweg naar buiten gaan vinden, aldus de Chinese filosofie.

Fundament
Wat betekent dit nu voor organisaties? Dit betekent dat organisaties die ziek worden, de kans hebben om hun immuunsysteem, fundament te versterken. Dit vraagt op moment van ziekte om heel eerlijk naar je organisatie te gaan kijken. Te kijken waar de oorzaak van de ziekte zich nu daadwerkelijk bevindt. En net zolang door te gaan met zoeken tot je bij de kern van het probleem bent aangekomen.


Vragen die je o.a. hierbij als organisatie kan stellen zijn: In hoeverre brengen we de waarden die we nastreven ook daadwerkelijk tot uitdrukking in onze beleidsvoering? In hoeverre zijn we als organisatie trouw aan onze visie, missie en waarden? In hoeverre er sprake is van een disbalans tussen het zakelijke en het menselijke aspect binnen onze organisatie? Hoe gaan we om met emoties binnen onze organisatie? Welke overtuigingen zitten onze gezondheid in de weg? Waar halen wij onze inspiratie en motivatie uit? Waar lopen we in ons beleid tegen verstarde, disfunctionerende structuren op? Het beantwoorden van deze vragen vraagt om open en eerlijk zelfonderzoek: wie zijn we, wat willen we zijn, wat kunnen we, wat gaan we vanuit deze zelfkennis doen in relatie tot onszelf, onze interne - en externe omgeving.


Al hoewel er in eerste instantie om in beweging en leven te kunnen blijven, sprake zal zijn van symptoombestrijding, het zogenaamde oplappen van. Zal bovenstaande nodig zijn om tot werkelijke gezondheid te komen. En al hoewel dit energie, tijd en inspanning zal vragen. Betekent een gezonde organisatie meer succes, vitaliteit, aantrekkingskracht (voor stakeholders, klanten en werknemers) en last but not least omzet.


Dus waar wachten we op...

Lees ook:
> Welke weg te gaan in tijden van recessie: sturen op beurs- of klantwaarde?
> Cyclisch geheugen
> Een inspirerende leider kent zichzelf
> Ganzenmars van managers
> Kleinere stappen, groter draagvlak

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie