Beurzen zijn ziek

Auteur: Hans Crooijmans | 02-11-2007

Beurzen zijn ziek

Wereldwijd vertonen aandelenbeurzen het gedrag van iemand die manisch is. Om de haverklap - ook gisteren en vandaag weer - duiken de koersen steil naar beneden. Om in de dagen en weken daarna, alsof er niks aan de hand is, weer als een bezetene de weg omhoog in te slaan.

Veel beursanalisten die in de zomer een donker najaar voorspelden, staan in hun hemd. Je zult hun advies maar gevolgd hebben en, na vier jaar van fraaie rendementen, tot verkoop van je aandelenbelangen zijn overgegaan. Niettemin, de vraag prangt: hoe lang kan dit goed blijven gaan? Wanneer krijgt die manische patiënt de klap die een periode van depressiviteit inluidt?

De problemen stapelen zich in elk geval op. De ernstigste manifesteren zich in de Verenigde Staten. Amerika zucht al jaren onder een enorm begrotings- en handelstekort. Er is al een crisis op de huizenmarkt die niet alleen de economische groei bedreigt, maar ook sommige hypotheekverstrekkers in gevaar brengt. Indirect blijken bovendien internationale financiële instellingen besmet geraakt. Gerenommeerde Amerikaanse, Zwitserse, Britse, Duitse en Franse banken hebben inmiddels zware verliezen op hun kedieten moeten nemen. Banken vertrouwen elkaar nauwelijks nog -lenen wordt duurder- bang als ze zijn om uiteindelijk met zeperds te worden geconfronteerd. De rust op de kredietmarkten is zeker nog niet teruggekeerd. Er wordt voor meer slecht nieuws gevreesd. In Amerika wordt al gehint op debacles van een of meer grote kredietverzekeraars.


Centrale banken zijn de commerciële marktpartijen - en de beurzen - alweer een paar keer te hulp geschoten met renteverlagingen en kapitaalinjecties. Maar veel ruimte om extra geld in de economie te pompen hebben ze niet meer. Er loert immers een andere dreiging: inflatie.


De olieprijs kruipt naar de 100 dollar per vat en dat voelt de autorijdende en in een airco-woning levende Amerikaan. In Europa is dat effect geringer vanwege de lage dollarkoers, maar ook hier kan niemand zich onttrekken aan de oplopende wereldvoedselprijzen, stijgende lonen en kosten van milieumaatregelen.


Opeenvolgende Amerikaanse renteverlagingen hebben de toch al zwakke positie van de dollar - nog altijd 's werelds belangrijkste verrekenmunt - ondermijnd. De vrees van het Europese bedrijfsleven voor verslechtering van de concurrentiepositie (dure euro!) is waarschijnlijk overdreven. Zich ontwikkelende economieën die hun munt min of meer hebben gekoppeld aan de dollar - China voorop - staan voor een groter dillemma. Mochten ze besluiten uit de dollar te vluchten, dan zakt de Amerikaanse munt verder weg. Bovendien verdwijnt in de internationale monetaire wereld dan een vast baken. Het kan niet anders of dat moet met toenemende onzekerheid (en dus negatieve economische consequenties) gepaard gaan.


Alle reden dus voor behoedzaamheid, de komende maanden. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat beurzen zich blijven optrekken aan de onveranderd hoge economische groeicijfers in China en India, de stabiele ontwikkeling in Europa, de overwegend prima winstgevendheid van het beursgenoteerde bedrijfsleven en de wetenschap dat dagelijks ontelbare miljarden verzekerings- en pensioenpremies een belegging moeten zoeken. Iemand die manisch is, vindt altijd wel een reden om waarschuwingen van zijn omgeving in de wind te slaan.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie