Breek de pensioenmarkt open!

Auteur: Mathijs Bouman | 29-03-2007

Breek de pensioenmarkt open!

Het kabinet moet pensioenfondsen verbieden om verzekeringsproducten te verkopen, adviseren economen vandaag. Jammer. We kunnen de zaak beter omdraaien en de gedwongen winkelnering op de pensioenmarkt beëindigen.

De bestuurders van de megapensioenfondsen ABP en PGGM staan te popelen om de verzekeringsmarkt te bestormen. Niet alleen omdat verkopen van levensverzekeringen, levensloopregelingen en verlofspaarregelingen financieel interessant is, maar ook omdat ze hun klanten dan veel beter kunnen bedienen. Wat is er makkelijker voor een ambtenaar of leraar dan al zijn financiële zorgen onder te brengen bij een enkele aanbieder? Het pensioenfonds weet precies waar de zwakke plekken in de financiële planning zitten en kan de gaten op efficiënte wijze vullen. Service van de zaak.

Ondanks deze voordelen adviseren de hoogleraren Arnoud Boot en Berend Jan Drijber aan de ministers van Financiën en Sociale Zaken om ABP en PGGM te verbieden de markt op te gaan. Juist vanwege het grote ledenbestand en de specifieke kennis over inkomen en pensioen van de leden, zou het voor de pensioenfondsen veel te gemakkelijk zijn om bestaande verzekeraars van de markt te drukken. Simpele concurrentievervalsing. Een logisch advies dus, van de economen. Omdat werknemers wettelijk verplicht zijn om te sparen bij hun bedrijfstak- of bedrijfspensioenfonds, mogen deze fondsen niet de markt op. Pech voor de werknemers die graag al hun zaakjes bij een partij zouden regelen, maar oneerlijke concurrentie willen we niet. Die concurrentievervalsing kan echter ook op een andere manier worden aangepakt, zodat zowel werknemer als pensioenfonds juist meer vrijheid krijgen. Schaf de verplichte storting van pensioenpremie bij het eigen pensioenfonds af. Dat kan met behoud van de verplichting dat iedere werknemer voor zijn pensioen moet sparen. Alleen het specifieke fonds waar hij zijn premie stort mag de werknemer voortaan zelf bepalen. Een ambtenaar kan bij het ABP blijven, maar zou zich dan ook kunnen aanmelden bij een ander fonds - bijvoorbeeld een van een commerciële aanbieder. Verzekeraars kunnen dan de pensioenmarkt op, en pensioenfondsen mogen verzekeraar spelen. Iedereen blij

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie