Brussel mag het geld houden

Auteur: Mathijs Bouman | 14-02-2006

Brussel mag het geld houden
Eerst het goede nieuws: de Europese subsidies aan Nederland worden gehalveerd. Van de 3,5 miljard euro die Nederland jaarlijks vanuit Brussel mocht verwachten, blijft slechts 1,7 miljard over. Tenminste, dat hebben journalisten opgevangen in Den Haag. Laten we hopen dat ze het goed gehoord hebben, want Nederland is beter af zonder het Europese geld.

Nederland krijgt de huidige Europese subsidies voornamelijk voor werkloosheidbestrijding en voor steun aan 'arme regio's'. Voor beide soorten subsidies geldt dat de effectiviteit ervan uiterst twijfelachtig is. Dat geldt voor Europese subsidies, maar ook voor subsidies die Nederland uit eigen kas betaalt. Een rapport uit 2001 toont bijvoorbeeld aan dat de 5 miljard euro die het ministerie van Sociale Zaken jaarlijks (!) aan arbeidsmarktbeleid uitgeeft, nauwelijks effect sorteert. Logisch, want werkloosheid los je niet op door subsidies uit te delen, maar door bijvoorbeeld de armoedeval te verminderen en zo werken weer lonend te maken.

Het idee dat Nederland arme regio's zou hebben die vanuit de Europese solidariteitsgedachte subsidies van andere landen verdienen, is even absurd als het idee dat dergelijke subsidies daadwerkelijk helpen. De ongebruikte bananenterminal in de Groningse Eemshaven is een treurig voorbeeld van die laatste absurditeit. Dat is ondertussen ook tot het Kabinet doorgedrongen, en er zijn pogingen ondernomen om de geldtrein naar het Hoge Noorden tot stilstand te brengen. Helaas '? en dat is het slechte nieuws '? blijft Brussel ervan overtuigd dat van de gehalveerde subsidie een groot deel naar Groningen, Friesland en Drente moet stromen. Onder het mom van: 'als het Nederlandse bedrijfsleven er geen heil in ziet, moet het wel een gebied zijn dat met wat rake subsidies te ontwikkelen is'. Over bestuurlijke arrogantie gesproken. De Rekenkamer concludeerde vorige week ook al dat het nut van EU-subsidies twijfelachtig is. Het gevolg is, zo schrijft de Rekenkamer in het rapport, dat 'sommige ministeries beperkt zijn in hun mogelijkheden om nationaal en Europees beleid goed op elkaar af te stemmen. Het risico bestaat dat op bepaalde terreinen sprake is van overlappend beleid, van tegenstrijdig beleid of van ontbrekend beleid ('blinde vlekken').'? Nee, we zijn beter af zonder die Europese subsidies.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie