Nederland laat kansen liggen in China

Auteur: Mathijs Bouman | 14-09-2006

Nederland laat kansen liggen in China
De opkomst van China pakt per saldo voordelig uit voor Nederland, zo bericht het Centraal Planbureau. Da's mooi. Maar het zou nog zoveel mooier kunnen zijn, want als het om China gaat zijn Nederlandse exporteurs en investeerders underperformers.

Import uit China maakt 7,7 procent uit van de totale import van Nederland. In geen enkel land van de EU is dat percentage hoger. Ongeveer tweederde van die import gaat (vrijwel zonder bewerking) door naar het Europese achterland. Het omvangrijke rapport 'China and the Dutch economy' dat het CPB gisteren publiceerde concludeert dan ook dat Nederland een belangrijk distributiecentrum is voor de Chinese export naar Europa. En die rol levert naar schatting 15.000 banen op.

Tot zover het goede nieuws. Want terwijl de Chinezen Nederland duidelijk ontdekt hebben, is dat andersom veel minder het geval. Zo is de Nederlandse export naar China opvallend gering. Slechts 0,9 procent van de Nederlandse uitvoer heeft China als bestemming. In de EU-15 (dus exclusief de tien nieuwe lidstaten), scoren alleen Portugal en Griekenland nog beroerder. Een land als Finland weet maar liefst 3 procent van de uitvoer aan China te slijten. Duitsland doet het met 2,7 procent ook heel aardig. Er zijn enkele verzachtende omstandigheden. De Nederlandse rol als doorvoerland maakt dat de Nederlandse export naar buurlanden 'kunstmatig' hoog, zodat het deel van de export dat naar China gaat automatisch wat lager uitvalt. Bovendien is het traditionele Nederlandse exportpakket (nog altijd veel agrarische producten) minder in trek in China dan de Duitse machines en Finse Nokia's. Maar ook als het CPB voor deze zaken corrigeert blijft de conclusie overeind dat Nederlandse exporteurs het minder goed doen dan collega's uit veel andere Europese landen. Hetzelfde geldt voor Nederlandse investeerders. In 2005 investeerde de wereld voor ruim 60 miljard dollar in China (cijfers van de OESO spreken zelfs van 72 miljard) De Nederlandse bijdrage was een magere 264 miljoen euro (pakweg 315 miljoen dollar). En dat terwijl Nederland dat jaar de grootste investeerder van de OESO was (in absolute termen), met een totale uitstroom van directe investeringen ter waarde van 119 miljard dollar!. Nederlanders investeren overal in de wereld, behalve in China. Het totale Nederlandse bezit aan kapitaalgoederen in China bedroeg in 2005 dan ook niet meer dan een lachwekkende 1,7 miljard euro. En om het nog erger te maken: dat is een half milard minder dan in 2001. Terwijl de wereld China ontdekte, trokken de Nederlandse investeerders per saldo geld terug! Van de zonnige kant bekeken: er is nog voor het Nederlandse bedrijfsleven nog een wereld te winnen in China

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie