Kettingbrief

Kettingbrief

Auteur: Ellen Croes | 14-03-2017

Elk jaar stuurt Larry Fink een brief naar ceo’s van leading global companies. Fink is, zoals u ongetwijfeld weet, bestuursvoorzitter van BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder. Zijn mening doet ertoe. In zijn meest recente brief houdt hij een oprecht pleidooi voor wat ik niet anders kan noemen dan corporate social responsibility, met nadrukkelijk daarbij inbegrepen environmental responsibility.
 


Fink stelt in zijn brief dat global companies een leidende rol spelen in het creëren van groei en voorspoed voor allen. Dat betekent dus, zegt Fink, dat die bedrijven een lange horizon moeten nemen. Ze moeten investeren in langetermijngroei: in research, technologie en – met een uitroepteken –ontwikkeling en financieel welzijn van medewerkers. Fink staat niet alleen in zijn pleidooi voor de lange termijn: lees de herziene corporate governance code waarin ‘langetermijnwaardecreatie’ een leidend thema is.

Klinkt natuurlijk mooi, maar voor bestuurders en commissarissen is het niet eenvoudig mee te gaan in die beweging. Ze moeten zorgen voor continuïteit in een tijd waarin ‘verandering de nieuwe constante is’. En juist continuïteit op de lange(re) termijn vraagt om discontinuïteit op de korte termijn, met mogelijk vervelende implicaties voor de stakeholders wier belangen je geacht wordt te behartigen – niet in de laatste plaats de aandeelhouder. 


Maar wat is nou eigenlijk het belang van de aandeelhouder? ‘Shareholdervalue’ is mijns inziens een tamelijk absurde en eendimensionale graadmeter van succes. Tenminste, als je shareholdervalue gelijkstelt aan beurskoers, wat in de regel gebeurt. Beurskoersen zijn veel meer een reflectie van de waan van de dag, dan van de (potentiële) waarde van de onderneming. Focus op shareholdervalue in deze nauwe betekenis leidt tot focus op winstmaximalisatie op de korte termijn. En juist in deze tijden, met snelle technologische ontwikkelingen en roep om ‘verduurzaming’, is dat gevaarlijk. We ervaren allemaal dat levenscycli van ongeveer alles – producten, bedrijven, carrières – korter worden. Dit impliceert dat ondernemingen juist continu moeten investeren in ontwikkeling, innovatie, ondernemerschap. Ja, dat kost geld en gaat met risico’s gepaard, en doorgaans dus ook met enige druk op het resultaat. Langetermijnwaardecreatie en kortetermijnwinstmaximalisatie verhouden zich nu eenmaal slecht. Maar eigenlijk verhouden kortetermijnwinstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde zich ook slecht. Althans: ooit was het toch zo dat beleggen juist werd geassocieerd met een lange horizon? Volgens Larry Fink – die namens zijn klanten spreekt – is dat nog steeds zo. Vandaar zijn oproep.

Fink koppelt invloed aan verantwoordelijkheid. Hij heeft het, en neemt de zijne. En verlangt van ceo’s hetzelfde. Hij belooft ruimte en tijd, in ruil voor een visie, plan en aanpak. Daarom: hoera voor Larry Fink. Hij geeft aandeelhouderswaarde weer de juiste lading. Hij onderkent en onderstreept het belang van welvaart en welzijn voor allen. En hij schept ruimte voor focus op lange termijn, (mits) in het belang van mens en maatschappij. Ooit kwam het Angelsaksische shareholdervalue model vanuit het westen naar ons overwaaien. Nu brengt diezelfde westenwind ‘ons’ Rijnlandse model weer terug. Aan bestuurders en commissarissen de mooie taak hun maatschappelijke invloed op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan te wenden, in het belang van ‘verduurzaming’ van onze samenleving. Larry Fink en onze code zijn met u.  

Ellen  Croes

Tekst door: Ellen Croes

  • > Managing director Joep Lange Institute

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Ellen Croes

scopist_posts/originals/Croes, Ellen - 2016.jpg

Datalimiet

De snelheid en impact van exponentiële ontwikkelingen verhouden zich slecht tot de lineaire ontwikkeling van ons brein en onze instituten. Slechts een beperkt deel van de mensheid schept genot uit de overgang van het ene tijdperk naar het andere. Genieten is slechts weggelegd voor wie net even wakkerder en dapperder op de kansen reageert.

lees artikel
scopist_posts/originals/Croes, Ellen - 2016.jpg

Column Ellen Croes: Too little, too late

Kortgeleden was ik in de VS en kreeg daar een tot nadenken aanzettend plaatje voor ogen. Op het plaatje stond de omzet van Skype naast de – gederfde – omzet van de telco’s: 2 miljard respectievelijk 35 miljard. Skype ‘stal’ 35 miljard uit de portemonnee van de telco’s en ‘gaf’ 33 miljard aan ons, de gebruikers.

lees artikel
scopist_posts/originals/Croes, Ellen - 2016.jpg

Column Ellen Croes: Tijd voor de CIO 2.0

Niemand zal bestrijden dat de impact van ICT op bedrijfs- en verdienmodellen groot is. ICT maakt nieuwkomers als Uber, M-PESA en Airbnb mogelijk en vergroot continu de reikwijdte van bedrijven als Google, WeChat, Facebook en Amazon.
 

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/cosec-event07v.jpg

Verslag Top-100 Company Secretary Debat&Diner 2019

Over hun sterk evoluerende vak wisselden 18 company secretaries begin juli van gedachten tijdens de tweede editie van het Management Scope Top-100 Company Secretary Debat & Diner, een initiatief van Diligent, ontwikkelaar van boardcommunicatiesoftware, en Management Scope. ‘Company secretaries opereren tegenwoordig ook op strategisch niveau.’

lees artikel
scopist_posts/originals/verduurzaming-directiekamer07k.jpg

Verduurzaming komt nu de directiekamer binnen

Het in juni gepresenteerde Klimaatakkoord kent een groot aantal maatregelen die moeten leiden tot 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, oplopend naar 95 procent in 2050. ING-econoom Gerben Hieminga laat zijn licht schijnen over de implicaties voor het bedrijfsleven.

lees artikel
scopist_posts/originals/HR-deloitte07k.jpg

De toegevoegde waarde van HR in turbulente tijden

Met digitalisering, ingrijpend veranderende businessmodellen en de introductie van nieuwe diensten ontstaan andere klantverwachtingen en daarmee een nieuwe realiteit. Wie een toekomstbestendige workforce wil inrichten, is niet gebaat bij deeloplossingen – bestuurders worstelen echter met samenhangende oplossingen. HR kan als ‘luchtverkeersleider’ soelaas bieden.

lees artikel
facebook