Nederland koploper onder euro-kneuzen

Auteur: Hans Crooijmans | 15-05-2008

Nederland koploper onder euro-kneuzen

Ze ogen fraai, de economische groeicijfers waarmee Nederland ook over het eerste kwartaal kan pronken. Ruim beter bijvoorbeeld dan het Europese gemiddelde. En bemoedigend is ook dat het de belangrijkste handelspartner, Duitsland goed gaat.

Toch hebben zulke data een betrekkelijke betekenis. Wezenlijker is hoe een land er structureel voorstaat, hoe de concurrentiekracht zich verhoudt tot die van andere ontwikkelde economieën.

Welnu, afgaande op het kersverse World Competitiveness Yearbook van de Zwitserse business school IMD, levert Nederland sterke prestaties. Vergeleken met vorig jaar zijn ‘we' weliswaar twee plaatsen gezakt, maar voor een tiende positie zou je je in dit selecte gezelschap niet hoeven schamen. Van alle eurolanden brengt alleen het onbezorgde Luxemburg er het beter vanaf. 'Nederland Super-conccurerend', jubelt Het Financieele Dagblad.

Dat laatste is tamelijk voorbarig. Het geeft bijvoorbeeld te denken dat zowel Zwitserland, Denemarken als Zweden hoger genoteerd staan. Toeval of niet, dat zijn alledrie niet-eurolanden. Net als Noorwegen trouwens, op de elfde plaats. Anders gezegd: Nederland is vooral de koploper onder de euro-kneuzen.
Het IMD-jaarboek - voor ruim 500 euro te koop - is in beginsel bedoeld om bedrijven, adviseurs en overheden te helpen bij hun beslissing over de meest geschikte internationale verstigingsplaats. Maar de vele statistieken zeggen ook veel over de sterke en zwakke punten van de 55 landen die het institituut in Lausanne onderzoekt.
Wie deze statistiek bekijkt ziet bijvoorbeeld dat de efficiency van de Nederlandse overheid veel te wensen overlaat. Niet voor niks noemen ondernemers steevast de regeldrift van ambtenaren als een van hun grootste obstakels. Intussen slaat de Amerikaanse Kamer van Koophandel alarm over verslechtering van het Nederlandse investeringsklimaat, mede vanwege het tamme ontslagrecht, de geringe productiviteitsgroei. Paniek is overdreven, maar de teruglopende investeringen, de toenemende inflatie en de oplopende lonen moeten Nederland inderdaad zorgen baren.

Kortom, met de grote concurrentiekracht kan het snel zijn gedaan. De eerste tekenen van een terugval dienen zich inmiddels aan. Een relatief open economie als de Nederlandse is bovendien gevoelig voor een fenomeen als de kredietcrisis, waarschuwt president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank.
Hij heeft gelijk. De malaise op de financiele markten zal vroeg of laat overslaan naar andere sectoren en het gedrag van consumenten en bedrijven gaan beinvloeden. Dan heb je niet veel aan een hoge ranking van Zwitserse cijferverzamelaars.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie